Arama Sonucu: 2 Aranan: Econophysics
Bu çalışma ekonofizik bakış açısıyla Türkiye'deki endüstriyel sektörlerin banka kredilerine göre kümelenmesini analiz etmektedir. 2010/6- 2016/06 dönemleri arasında banka kredisi kullanımı gerçekleştiren sektörlerin davranışlarını, ağ teorisine dayalı olarak benzer profilli olan endüstri gruplarını tanımlayan kümeleme metodolojisini kullanarak incelemektedir. Bu çalışmanın temel amacı bankacılık sektörünün farklı endüstriler üzerinde nasıl etki yarattığını ve gelişmiş sektörler kurduğunu anlamaya çalışmaktır. Sektör sınıflandırmasını bir karşılaştırma unsuru olarak ele alıp, farklı yöntemlerin bu sınıflandırmayı nasıl etkilediğini değerlendirirmek amacıyla iki kümeleme yönteminden yararlanılmıştır: K-Ortalamalar Kümelenme Yöntemi ve Bulanık C-Ortalamalar Yöntemi. 
Cilt 16 , Sayı 63 , Oca 2017 , Sayfalar 1081 - 1091
Cem Çağrı DONMEZ, Egemen HOPALİ, Serhan HAMAL
Özet Çevirileri Anahtar Kelime Çevirileri
Yaşadığımız dünya ve bulunduğumuz kâinat, belirli kurallara uyacak şekilde var edilmiştir. İnsanoğlu yaratılışındaki merak ve öğrenme gibi duyguların motivasyonu ile yaşadığı çevreyi anlama çabasına girdiğinden kâinatta var olan bu nizamı, o nizamdaki sanatı, ilmi ölçüleri, hikmetleri keşfe devam etmektedir. İnsan beyni var olanı düşünür ve var olan bir şeyde ilim vardır. Dolayısıyla her yaratılmış varlığın, zaman içinde bu varlıkların kendi cinsleri ve diğer cins varlıklarla nasıl etkileştiği, etkileşimin hangi ölçü ve nizamda olduğu fizik ilminin konuları arasına girmektedir. Bu makalede fiziğin ekonomi ve sosyal bilimlerde uygulamalarına kısaca değinilecektir.
Cilt 5 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 1 - 7
Mehmet Şahin, Mehmet Batı
Anahtar Kelime Çevirileri
  • 1 (current)