1. Ekonofizik: Ekonomi ve Fizik İlişkisine Güncel Bir Bakış (http://dergipark.gov.tr/hiad/issue/7651/100142)
  2. ENDÜSTRİ SEKTÖRLERİNİN EKONOFİZİK AÇIDAN KÜMELENME ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28768/306865)
  3. Türkiye ve Almanya'nın Kişisel Gelir Dağılıma Ekonofizik Yaklaşım (http://dergipark.gov.tr/maruiibfd/issue/19477/207542)
  4. EKONOFİZİK VE FİNANSAL ENTROPİ (http://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/issue/31886/350620)
    • 1 (current)