1. Antalya'da İskân Edilen Muhacirler (1878-1923) (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/26262/276685)
 2. GİRİTLİ MÜBADİLLERİN İPEKÇİLİK DENEYİMLERİ VE BUNUN BURSA YÖRESİNE AKTARILMASI (http://dergipark.gov.tr/sosbilder/issue/27476/288963)
 3. Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde “Mülteciler”, “Muhâcirler” ve “Esirler” Konusunda Bazı Tespitler (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327736)
 4. DÖRT HALİFE DÖNEMİNDE TALHA B. UBEYDULLAH (http://dergipark.gov.tr/istem/issue/26534/279323)
 5. İSLMİYET'İN YAYILMASINDA HİCRETİN ÖNEMİ: HABEŞİSTAN HİCRETLERİ ÖRNEĞİ (http://dergipark.gov.tr/sakaifd/issue/20617/219714)
 6. DIGITAL MAPPING, A SOLUTION ON BUSINESS MANAGEMENT IN ALBANIA (http://dergipark.gov.tr/ijbms/issue/26066/274642)
 7. 93 Harbi Sonrasında Muhacirlerin Üsküp Sancağı'nda İskanı (http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/15450/281523)
 8. LOZAN MÜBADİLLERİNİN BURSA’YA İSKÂNLARI (http://dergipark.gov.tr/mikad/issue/29638/315784)
 9. 19. YÜZYILDA BALKANLARDA ALKANLARDA KAFKAS MUHÂCÎRLERİNİN İSKÂNI (http://dergipark.gov.tr/egetdid/issue/34457/380691)
 10. Amerikan Arşiv Belgelerine Göre İzmir’in Boşaltılması ve Rum Göçmenlere Yardım Konusu (http://dergipark.gov.tr/karadearas/issue/10075/124227)
 11. Almanya’da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din (http://dergipark.gov.tr/milel/issue/10456/128004)
 12. 19. Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Yapılan Göçler (http://dergipark.gov.tr/karadearas/issue/10065/124096)
 13. Kırım ve Kafkasya’dan Adana Vilayeti’ne Yapılan Göç ve İskânlar (1869–1907) (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/26269/276757)
 14. BALKAN SAVAŞLARINDA AMERİKAN KIZILHAÇ (SALİB-İ AHMER) TEŞKİLATI’NIN OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ FAALİYETLERİ (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/29613/318024)
 15. Denizli-Honaz’a Yapılan Mübadele Göçü (http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25235/266781)
 16. Ahali Mübadelesi ve Yardımların İstanbul Örneği (http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25241/266904)
 17. Bir İç İskan Uygulaması: Çaykara’dan Özalp’e Göç (http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24228/256834)
 18. HURDACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRSAL GÖÇLERE ETKİSİ: KARANLIKDERE, KAYI VE TEPEKÖY (NİĞDE) ÖRNEĞİ (http://dergipark.gov.tr/ataunidcd/issue/2459/31359)
 19. Türkiye’den OECD Ülkelerine Nitelikli İşgücü Göçü: Bir Panel Veri Analizi (http://dergipark.gov.tr/ueyd/issue/25180/266025)
 20. RUSSIAN EMIGRATION TO TURKEY IN THE 1920’S: A CASE STUDY (http://dergipark.gov.tr/huniibf/issue/7874/103468)