1. HOW TO TEACH ISLAM IN A PHENOMENOLOGICAL RELIGIOUS EDUCATION APPROACH: THE CASE OF ENGLAND (http://dergipark.gov.tr/kiifad/issue/32925/365796)
 2. İNGİLTERE’DEN TÜRKİYE’YE YAPILACAK ADLİ TEBLİGATIN HUKUKİ REJİMİ (http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/28495/304074)
 3. İskandinavya’nın Hıristiyanlaşmasında İngiltere’de Kurulan Viking Kolonilerinin Etkisi (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/26900/282833)
 4. İngiltere Vatandaşlık Eğitimi Programı: Toplumsal Temelleri, Boyutları ve Temel Bileşenleri (http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/30837/333740)
 5. Avrupa Birliği’nin Görsel-İşitsel Politikası Bağlamında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’daki Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinin Denetimi (http://dergipark.gov.tr/insanveinsan/issue/30453/292853)
 6. TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE (ALMANYA, AVUSTURYA, İNGİLTERE VE İSKOÇYA) FUTBOL ANTRENÖR YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ (http://dergipark.gov.tr/gbesbd/issue/27944/302580)
 7. FROM TRADITIONAL TO 154KV AESTHETIC TRANMISSION LINE (http://dergipark.gov.tr/matter/issue/28120/299081)
 8. Serum copper measurement-using aas containing graphite tube (http://dergipark.gov.tr/marumj/issue/23960/255081)
 9. Personel Güçlendirmenin Kurumsal Bağlılığa Etkisi: Güvenlikten Sorumlu Bir Kamu Kurumunda Araştırma (http://dergipark.gov.tr/ogusbd/issue/31783/330749)
 10. Examination of Reaction Times of Elite Physically Disabled Badminton Players (http://dergipark.gov.tr/intjscs/issue/33672/373349)
 11. THE EFFECT OF ETHICAL LEADERSHIP ON EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION: A STUDY ON MUNICIPALITIES IN KONYA (http://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/issue/32864/338230)
 12. Political and Social Applications of European Physicians in Nasseri Period of Qajar Court (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/26900/282834)
 13. An Investigation of University Students’ Willingness to Communicate in English in Relation to Some Learner Variables (http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/32387/360210)
 14. ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ İŞ DOYUMLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/282130)
 15. AN EMPATHIC INTENSIVE ENGAGEMENT WITH CHILDREN WITH SEVERE AUTISM IMPROVED THEIR ICT ATTAINMENT LEVELS (http://dergipark.gov.tr/epess/issue/30752/332929)
 16. Yunanistan’ın Anadolu İşgali ve Sonrasında Anglikan Kilisesi ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-1923) (http://dergipark.gov.tr/iuavid/issue/28828/309200)
 17. Non-Standard Monetary Policies Implemented By The European Central Bank After The Financial Crisis (http://dergipark.gov.tr/maruoneri/issue/30728/331576)
 18. Kooperatifçilik ve Ahi Birlikleri (http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/32065/348285)
 19. Turkish-German Military Relations and the Balkan Wars (http://dergipark.gov.tr/tarihvegunce/issue/30668/331737)
 20. Nuclear Power, its Waste in the World and in Turkey (http://dergipark.gov.tr/ept/issue/31249/340286)