1. Multi-Trait Multi-Method Matrices for the Validation of Creativity and Critical Thinking Assessments for Secondary School Students in England and Greece (http://dergipark.gov.tr/ijate/issue/30630/335167)
 2. İNGİLTERE’DEN TÜRKİYE’YE YAPILACAK ADLİ TEBLİGATIN HUKUKİ REJİMİ (http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/28495/304074)
 3. İskandinavya’nın Hıristiyanlaşmasında İngiltere’de Kurulan Viking Kolonilerinin Etkisi (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/26900/282833)
 4. İngiltere Vatandaşlık Eğitimi Programı: Toplumsal Temelleri, Boyutları ve Temel Bileşenleri (http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/30837/333740)
 5. TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE (ALMANYA, AVUSTURYA, İNGİLTERE VE İSKOÇYA) FUTBOL ANTRENÖR YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ (http://dergipark.gov.tr/gbesbd/issue/27944/302580)
 6. Avrupa Birliği’nin Görsel-İşitsel Politikası Bağlamında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’daki Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinin Denetimi (http://dergipark.gov.tr/insanveinsan/issue/30453/292853)
 7. FROM TRADITIONAL TO 154KV AESTHETIC TRANMISSION LINE (http://dergipark.gov.tr/matter/issue/28120/299081)
 8. Serum copper measurement-using aas containing graphite tube (http://dergipark.gov.tr/marumj/issue/23960/255081)
 9. Political and Social Applications of European Physicians in Nasseri Period of Qajar Court (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/26900/282834)
 10. ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ İŞ DOYUMLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/282130)
 11. AN EMPATHIC INTENSIVE ENGAGEMENT WITH CHILDREN WITH SEVERE AUTISM IMPROVED THEIR ICT ATTAINMENT LEVELS (http://dergipark.gov.tr/epess/issue/30752/332929)
 12. Yunanistan’ın Anadolu İşgali ve Sonrasında Anglikan Kilisesi ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-1923) (http://dergipark.gov.tr/iuavid/issue/28828/309200)
 13. Non-Standard Monetary Policies Implemented By The European Central Bank After The Financial Crisis (http://dergipark.gov.tr/maruoneri/issue/30728/331576)
 14. Turkish-German Military Relations and the Balkan Wars (http://dergipark.gov.tr/tarihvegunce/issue/30668/331737)
 15. Nuclear Power, its Waste in the World and in Turkey (http://dergipark.gov.tr/ept/issue/31249/340286)
 16. SİNEMADA ALGI YÖNETİMİ VE TANRI-OĞUL İŞBİRLİĞİ: IAN FLEMİNG VE JAMES BOND ÖRNEĞİ (http://dergipark.gov.tr/erciyesakademia/issue/30722/310999)
 17. İngiliz Edebiyatının Toplumsal Misyonu ve Sömürgecilik (http://dergipark.gov.tr/busbed/issue/29047/310636)
 18. Metodist Kilisesi'nin Kuruluşu, Ayrışması ve Bütünleşmesi (http://dergipark.gov.tr/cuifd/issue/4295/255255)
 19. Kaşgar'da Bir İngiliz Ailesi: Macartney (http://dergipark.gov.tr/asm/issue/30839/321122)
 20. ARNAVUTLUK’UN GÜNEY SINIRININ BELİRLENMESİN-DE ULUSLARARASI KOMİSYONU’NUN ROLÜ VE YUNANİSTAN’IN KONUYA BAKIŞI (http://dergipark.gov.tr/bad/issue/29498/316570)