1. Effects of Some Factors on Milk Yield and Components of Holstein-Friesian Cattle in England (http://dergipark.gov.tr/iuvfd/issue/18525/195546)
 2. Development of European Union and China Bilateral Trade After The 2008 Financial Crisis: A Cluster Analysis (http://dergipark.gov.tr/ijefi/issue/31962/352003)
 3. The Economic Impacts of Aging Societies (http://dergipark.gov.tr/ijefi/issue/32012/353823)
 4. Axiological Foundations of Business Ethics in the Post-Socialist Russia: Intercultural Context (http://dergipark.gov.tr/ijefi/issue/31975/352389)
 5. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel İş Doyumu (Manisa Örneği) (http://dergipark.gov.tr/cbubesbd/issue/32228/357780)
 6. İNGİLTERE'DE YETİŞTİRİLEN SİYAH-ALACA SIĞIRLARIN SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (http://dergipark.gov.tr/iuvfd/issue/18543/195729)
 7. İNGİLTERE'DEKİ SİYAH-ALACA SIĞIRLARIN DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (http://dergipark.gov.tr/iuvfd/issue/18543/195725)
 8. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’s Conception of Education Transforming from Reform to Revolution (http://dergipark.gov.tr/ijhe/issue/31785/348371)
 9. SU İLE SERTLEŞEN RAMBLE DUVARLARININ TATBİKATI (http://dergipark.gov.tr/madencilik/issue/32638/362234)
 10. THOMAS EDWARD LAWRENCE’İN ÖLÜMÜNÜN BASINDAKİ YANSIMALARINA DAİR BAZI GÖZLEMLER (http://dergipark.gov.tr/akademik-bakis-uluslararasi-hakemli-sosyal-bilimler-dergisi/issue/32946/366126)
 11. Döviz Kuru Rejimlerinin Politik Ekonomisi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri üzerine Bir Panel Veri Analizi (http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/32904/365546)
 12. XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN “ORTADOĞU” TOPRAKLARINDAKİ NÜFUZ MÜCADELESİ VE MİLLİYETÇİLİĞİN ROLÜNE BİR ÖRNEK: ARABİ PAŞA AYAKLANMASINA İNGİLİZ MÜDAHALESİ (http://dergipark.gov.tr/akademik-bakis-uluslararasi-hakemli-sosyal-bilimler-dergisi/issue/32973/366500)
 13. Uzunayak Madenciliğinde İki Pano Arasında Bırakılan Dar Topuğun Taban Yolu Stabilizasyonuna Etkisi (http://dergipark.gov.tr/madencilik/issue/32586/361965)
 14. Kömürün Mekanik Olarak Kazılabilme Özelliği - Kazılabilirlik - (http://dergipark.gov.tr/madencilik/issue/32664/362501)
 15. GÂVUR, BIR TÜRK HIKÂYESINDEN BIR BÖLÜM ESERIN ANLATICILARI ARASINDA BAKIŞ AÇISI VE ZİHNİYET FARKI (http://dergipark.gov.tr/joa/issue/31801/348652)
 16. SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI (SDP) NASIL BİR SİSTEM GETİRİYOR? (http://dergipark.gov.tr/auiibfd/issue/32339/359356)
 17. Cevher Hazırlama ve Proses Metalurjisi ile İlgili Anılar 3. BÖLÜM Bakır, Kobalt, Çinko ve Nikel Metalürjisi ve Öğrenim Üzerine Notlar (http://dergipark.gov.tr/madencilik/issue/32563/361608)
 18. TOM STOPPARD'IN OYUNLARINDA İKİLİK VE PARADOKSLAR (http://dergipark.gov.tr/akademik-bakis-uluslararasi-hakemli-sosyal-bilimler-dergisi/issue/32971/366424)
 19. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PERSPEKTİFİNDE HİBRİDİTE VE PAYDAŞ YAKLAŞIMI: ALMANYA, İNGİLTERE VE TÜRKİYE KIYASLAMALARI (http://dergipark.gov.tr/akademik-bakis-uluslararasi-hakemli-sosyal-bilimler-dergisi/issue/32967/366364)
  • 1 (current)