Arama Sonucu: 272 Aranan: England
Beyhan Kanter tarafından kaleme alınan “Sılası Yitik” Bir Münzevi Ziya Osman Saba” adlı eser, Edebiyat Ortamı Yayınlarından çıkmıştır. Eser, “Sunuş”, “Hayatı” , “Eserleri” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşur. “Sunuş” bölümünde yazar, Ziya Osman Saba’nın poetikası ve düzyazılarını şekillendiren his ve düşünce dünyasına ışık tutar. Bu dünyada en dikkat çekici imge “ev”dir. Yazar, ev imgesinin, Saba’nın şiir ve hikâyelerinin ana damarını oluşturduğunu; çocukluğa özlem ve aile saadeti gibi temaların da genel olarak “ev” imgesi etrafında toplandığını ifade eder ve ev imgesinin Saba’nın poetikası üzerindeki etkilerini özetler. Yazar, sunuş bölümünün devamında Saba’nın eşya temasını da “geçen zaman”ı hatırlattıkları ve somutladıkları” gerekçesiyle ayrıcalıklı kıldığını okuyuculara aktarır. Kanter, bölümün sonunda Saba’nın hem şiirlerinin hem de hikâyelerinin otobiyografik bir karakteristik gösterdiğini, bundan dolayı kendisinin bu kitapta Saba’nın kişiliği ile eserlerini bütünsel bir okumayla ele aldığını gerektiğini belirtir. 
Cilt 8 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 387 - 390
Şakire Balıkçı
Dünya su rezervinin % 2,5’ini oluşturan tatlı su kaynakları, yerküre üzerinde eşit bir alansal dağılıma sahip değildir. Su, tükenmeyen fakat hidrolojik çevrim sistemi ile mekânsal değişimler gösteren doğal bir kaynaktır. Güncel olarak, tatlı su kaynakları üzerinde hem insanoğlu hem de hidrolojik döngüde gerçekleşen doğal değişimler çift yönlü bir baskı oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde, su kaynaklarına erişim ve kaynakları yönetebilme yetisi büyük bir önem kazanmıştır. Özellikle, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada su stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye Falkenmark Göstergesi’ne göre su baskısı altında olan bir ülkedir. Türkiye kuzey komşularına oranla daha düşük, güney komşularına oranla görece daha yüksek kişi başına düşen su miktarına sahiptir. Bunun yanı sıra yenilenebilir su kaynaklarının dağılımı ülke içerisinde de farklılıklar göstermektedir. Türkiye yenilenebilir su kaynaklarının yaklaşık üçte biri sınıraşan su havzalarında toplanmıştır. Yenilenebilir su potansiyeli yüksek olan havzalar ise ülkenin güneydoğusunda, Orta Doğu coğrafyasının ana su kaynakları olarak yer almaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede su, dönemler boyunca ülkeler arasında gerginlik, rekabet ve çatışmalara neden olmuştur.  Gerginlik, rekabet ve çatışmaların engellenmesi için ise kıyıdaşların uyguladıkları hidropolitika belirleyici bir rol üstlenmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin sınıraşan sular ile ilgili olarak 1954 – 2016 döneminde izlemiş olduğu hidropolitikanın ana hatları ile ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, seçili dönem için, Türkiye sınıraşan sular politikasının temel ilkeleri yedi temel grupta toplanmıştır. 
Cilt 0 , Sayı 35 , Oca 2017 , Sayfalar 122 - 133
M. MURAT KÖLE
Learning a new language is a rigorous process for which the language teachers strive to get learners engaged and for sure, instructional technology can help them to find interesting and creative ways. This study aims to reach suggestions for more effective blended mentoring practices by sharing the results of those practices in teacher education. In this paper, a set of e-materials for pre-intermediate English learners at Foreign Languages School of Ege University is developed. In this collaborative study which is a blended mentoring practice, two Information and Communication Technology (ICT) experts are in charge as coordinators with 46 preservice ICT teachers as mentees and five İnstructors of Englishs as mentors. Mentoring process includes planning, practice and evaluation steps. During fall semester of 2015-2016 academic year, all practices took place in Material Design and Use in Education course of Computer Education and Instructional Technology Program at Faculty of Education, Ege University. At the end of this short period, formal mentoring practice, views of English mentors and mentees on blended mentoring practices are collected electronically via questionnaires. In this case study, document analysis is performed. For data analysis, descriptive and content analysis techniques are made use of. Prominent findings includes that preservice ICT teachers perceive English mentors as team-mates who help and guide them and also as content experts in professional sense. Blended mentoring practice is welcomed warmly by both mentors and mentees in general and the results are encouraging for those who wish to conduct interdisciplinary, blended learning based studies in teacher education. Blended mentoring which is considered to have reached its goal by strengthening mentor-mentee interaction is suggested to become widespread in teacher education.
Cilt 8 , Sayı 1 , Oca 2017 , Sayfalar 141 - 160
Alev Ateş Çobanoğlu, Zehra Esin Yücel, Okşan Uzunboylar, Beril Ceylan
This paper is a classroom-based research study, which explores the practice of the English teacher genre-based writing in the English Foreign Language (ELF) setting as regards the classroom interaction patterns. The study took place in a private tertiary institution in Istanbul, Turkey. To ensure the essence of the qualitative research design, the interpretive participant fieldwork, classroom observation data, structured and semi-structured interviews, course pack, syllabus, and handout analysis were integrated also in the research process. The data collection and analyses occurred simultaneously. The categories along with the subcategories such as teacher pedagogy of the genre-based writing approach, learning outcomes and interaction patterns were created and verified; concurrently with the accumulated data. To ensure the external reliability of the outcome, triangulation and member checking was employed and the results indicate that genre-based writing classes observed in this study have focused on the model texts and the production of similar texts disregarding two other major phases - contextual explanation and joint construction of the text, which are vital for delivering the social purpose of writing skills. 
Cilt 3 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 114 - 129
Fidel Çakmak
Ortaçağ'da denizler üzerindeki hakimiyet hem bölgesel iktidarın hem de ticari gücün elde tutulması demekti, bu yüzden tarih boyunca açık sular pek çok mücadeleye sahne olmuştur. Zamanla gemi teknolojisindeki gelişmeler sebebiyle devletler arasındaki ticari ilişkiler uluslararası bir boyut kazanmıştır. Gemiler askeri ve ticari amaçlarla kullanılan ulaşım araçlarıydı. Ortaçağ'da kullanılan gemi türlerinden biride düşman gemilerine ateş yoluyla saldırmak için tasarlanan harraka idi. Bu makale harraka denilen gemilerin kullanılma nedenlerini, kimler tarafından kullanıldığını ve Kızıldeniz ile Nil Nehri'ndeki fonksiyonlarını klasik Arap kaynakları ışığında amaçlamayı hedeflemektedir.
, Sayfalar 97 - 118
Murat Öztürk
During the invasion period after signing the Truce of Mondros, the county of  İskenderun, which also covered Antakya, was invaded by the England. The commander of the Lightning Armies which was deployed in the area was Mustafa Kemal. The county which meant the essence of the Turkish National struggle for Independence and was approved by the last Ottoman National Assembly within the National Treaty, was in the border of the country. The Republic of Turkey, which failed to obtain what it had desired in some issues in the peace negotiations that started right after the victory of the National Struggle, continued to struggle to fulfill what he had to do in these matters. Hatay is one of the issues that made the agenda too busy in this process. With the contribution of a new document we have achieved, we will try to express this process, which we know in some ways.
Cilt 10 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 117 - 134
Adem Kara
Özet Çevirileri Öz
The STEM course CAMP060, integrating chemistry, arts, mathematics and physics, represents a strategic shift from the traditional paradigm of discrete preparatory courses.  Students joining the engineering programs struggled in preparatory courses; the issues were primarily related to lack of student engagement, motivation, learning skills, adaptation, and discrepancy in expectations.  In the Spring of 2016, the CAMP060 course was initiated and piloted primarily to a group of students entering an engineering program to prepare them for their Freshmen courses. The course was designed as a developmental pre-calculus level course involving algebra, geometry, trigonometry, chemistry, and physics with an emphasis on their use in engineering. Simultaneously, the arts component was embedded in the course through stimulating and enhancing both communications and writing skills. The course delivered content using a hands-on-hybrid-flipped model with an emphasis on self-study, context rich problems solving, and study skills for university students.  The results were promising and showed a great potential for further experimentation and development. Students’ performance in the individual subjects were remarkably comparable. Furthermore, the success rate in the subsequent level courses was notably higher as students exhibited higher maturity, responsibility, and academic persistence.  
Cilt 8 , Oca 2017 , Sayfalar 59 - 63
Ahmed Ameur, Hagop Ayendjian, Ziad Aoudi
Purpose- This aim of this study is to reveal the attitudes of human resources managers towards horoscopes.  Methodology- Nowadays human resources have begun to be seen as intellectual capital, and the expectations of the human resources managers have also begun to change. With an understanding of the term the right person for the right job approach, It has become important that the candidates' attitudes, actions and behaviors, compatibility with the company and company values, whether they will take place in company strategies in the long term, energy, being innovative and being open to development. Findings- Human resource managers' attitudes towards horoscopes are measured and their level of attitude toward horoscopes is high. According to research findings, there is a significant difference between the attitude towards sex and the sex, the status of carrying it with its own zodiac sign, and the belief in believing the influence of zodiac in the behaviors of the person.Conclusion- Human resources managers' attitudes towards horoscopes are high. Considering the horoscopes in the stages of human resources management will gain a different perspective on the management of human resources and centering the horoscopes at all stages of human resource management is thought to be useful in positioning people towards the right job. 
Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2017 , Sayfalar 40 - 58
Adeviye Erdogan, Omer Kursad Tufekci
Content as an element of the curriculum plays a very important role in achieving the goals of education in society and is viewed as a key element in all approaches and perspectives. In view of the importance of content in curriculum decision-making, different criteria and measures have been offered by experts for its selection and development. This article was aimed at reviewing and analyzing these criteria and measures along with providing a set of practical criteria to select curriculum content in primary education. In this paper, after analyzing the content of books and articles available, criteria for content selection based on scientific principles of curriculum development was presented under three categories as consolidated content criteria.In philosophical criteria, appropriateness of content with the values and goals, scientific disciplines, and valid knowledge, in psychological criteria,overall growth including physical growth,etc., attention to specificlearning problems, interests and talents, and the needs of learners, in social and cultural criteria, cultural heritage, issues and needs of the local and national community, ethnic and cultural characteristics and appropriateness withglobal issues and communications,and in economic criteria, fitness ofcontent with the facilities available in the school and the region, appropriateness of content with the budget and operating costs have been recognized andpresented as criteria for the appropriateness of content selection.
Cilt 1 , Oca 2014 , Sayfalar 112 - 116
Ghahraman MADADLOU, Khadijeh Rasulli GHARAAINI
Turkey’s health outcomes are far behind the average of OECD countries and there are significant differences between its regions as well, for this reason it is important to identify the determinants of the health status. In this study, considering the externalities in the health care, the possible determinants of health status have been analysed by using Spatial Panel Data method for 2008-2014 and at the level of 81 provinces. According to the Fixed Effects Spatial Lag Panel model estimations, there are positive spillover between provinces on health status. Also the findings reveal that the level of income and proportion of the population covered social security scheme are most important determinants of health status, and also education level, urbanization rate and ease of access to healthcare facilities are among the findings that improve health. On the other hand there are no statistical evidences that the investment incentives for health and technology level of provinces have a positive effect on health status. All these results indicate that reducing of development disparities between regions, expansion of the population covered under social security scheme and facilitating access to health services are important policies for the point of eliminating the differences in health status. The effectiveness of investment incentives for health care should also be closely monitored in Turkey.
Cilt 25 , Sayı 34 , Oca 2017 , Sayfalar 53 - 67
Gökçe MANAVGAT, Necmettin ÇELİK
The aim of this study was to develop an achievement test consisting of multiple – choice questions related to the corrosion chemistry courses taught in the various departments of universities. The achievement test prepared in order to carry out the validity and reliability studies was administered to 110 students who had taken the corrosion chemistry course before at Gazi University, Ankara and Selçuk University, Konya in 2014 – 2015 educational years. The opinions of two field experts in chemistry and one field expert in Turkish were taken into consideration in order to ensure the validity of the achievement test and then the questions were subject to item analysis. The Cronbach Alpha reliability value of the achievement test was found to be 0,76. Ultimately, an achievement test consisting of 20 questions was developed as a result of the validity and reliability studies.
Cilt 2016 , Sayı 6 , Oca 2016 , Sayfalar 124 - 133
Volkan Bilir
Traditional way of education, based on lectures and transfer of content, facts and information in no longer an adequate response to the expectations of students. Today, set of different tasks prepare young people for life and work, because of the speed of the flow of life, permanent inability to attending lectures, this method requires education rooted changes. One of the solutions in distance learning, in which the student and professor of space separated, and information and communication technology enables them to communicate and overcome barriers of time and space. The performance of distance learning depends on the adaptability and the ability of students to adjust their habits with a new way of learning and work. This means that students become as close as possible to information and communication technologies, preparing for the resolution of technical problems, brand new in the way of communication and to play an active role in distance learning and self-taking responsibility for their own progress. This thesis will analyze DLS and  will determine how many students have a predisposition for the adjustment mode by distance learning using DLS, as well as which possibilities are to overcome some of eventual difficulties.
Cilt 8 , Oca 2017 , Sayfalar 30 - 39
Nebojsa Denic, Dragan Zlatkovic
Logistics, which has been the sum of the responsibility that originates from the resource assets, continues with the order of the customers and the producer companies which supply the product during the time the customers use the product.  In conducting these activities, the most effective way to succeed in logistics is to ensure that correct product access is provided to the right customers. For the fact that logistics is improving in the world, it is one of the sectors showing rapid improvements in Turkey as well. Turkey, due to its location, has political and economic advantages and it is at a place where it provides continuity of world trade. It is obligatory to use this strategic advantage and make commercial works. Looking from this perspective, logistics activities, besides being just commercial acts in Turkey, faced with the fact that they are activities that are also beneficial for bringing more income for the state’s economy, should be spread to more areas. This study has been conducted to examine the current situation and development of the logistics industry, in order to identify the problems of firms in this sector and to assist in the significance of the sector by developing solutions to these problems. In this context, logistics qualities and importance of logistics, logistics management, the situation of logistic activities in Turkey, Turkey's strengths and weaknesses in the logistics sector have been discussed. In addition to that customer service problems, problems encountered in transportation activities, storage problems, transportation and packaging problems, problems in purchasing and customs liquidation activities were examined. The research has been conducted by consulting 7 representatives from the leading companies in Turkey’s logistics sector and it was conducted with qualitative method. According to the analysis of study, the results have been evaluated with in the progress in logistics. The framework will help to increase the logistic potential of Turkey by identifying the problems of the sector and eliminating the deficiencies by developing solutions for these problems.
Cilt 3 , Sayı 7 , Oca 2017 , Sayfalar 232 - 239
Filiz Çopuroğlu, Reyhan Sarıçiçek, Mehmet Aytekin
There are many factors which contributes to the success of women entrepreneurs. Skills are one of these. Thus the purpose of this study is to investigate the skills that have contributed to the success of women entrepreneurs in North Cyprus.The data of the study are collected through questionnaire. The questionnaire has three sections. Section one includes personal questions related to the participants, section two includes questions about the companies and in section three, there is a list of skills that were mostly accepted as the skills of successful entrepreneurs. Also an open-ended question is added to the questionnaire. Nineteen women entrepreneurs from different sectors are selected as the population of this research. The paper is important as it investigates the skills that lead to success of a group of women entrepreneurs in North Cyprus. Moreover it is aimed to be a base for the related researches and a route for the future entrepreneurship education programs and entrepreneurial activities for women in North Cyprus.
Cilt 3 , Oca 2015 , Sayfalar 145 - 147
Beste SAKALLI
ABOUT THE JOURNALEditor-in-Chief / Editör: Assoc. Prof. / Doç.Dr. Nezir Akyeşilmen ( Selçuk University)Associate Editor / Eş-editör: Professor Bilal Sambur (Yıldırım Beyazıt University)Assistant Editors / Yardımcı Editörler:Assist. Prof.Dr. Vanessa Tinker (Ankara Sosyal Bilimler University) (Turkey)Dr. Mehmet Emin Erendor (Çukurova University)(Turkey)Book/Article Reviews - Kitap/Makale DeğerlendirmeÖzgün Özger (Association for Human Rights Education)Adem Bozkurt (Association for Human Rights Education)Mete Kızılkaya (Association for Human Rights Education)Editorial Board:Prof. Pardis Moslemzadeh Tehrani ( University of Malaya) ( Malaysia)Prof. Hüseyin Bağcı (Middle East Technical University) ( Turkey)Prof. Javaid Rehman (SOAS, University of London) (UK)Assist. Prof. Murat Tümay ( School of Law, Istanbul Medeniyet University) (Turkey)Dr. Carla Backley (School of Law, University of Nottingham) (UK)Assist. Prof. Dr. / Yrd.Doç.Dr. Başak Yavcan (TOBB ETÜ University)Orhan Gültekin, MA, (Cyber Expert, Association for Human Rights Education) (Turkey)International Advisory Board:Prof. Michael Freeman (University of Essex) (UK)Prof.Dr. Ramazan Gözen (marmara University)(Turkey)Prof. Dr. Mohd Ikbal Abdul Wahab ( International Islamic University of Malaysia)(Malaysia)Prof. Dr. Farid Suhaib ( International Islamic University of Malaysia) ( Malaysia)Prof Dr Sandra Thompson ( University of Houston)(USA)Prof Mehmet Asutay ( University of Durham)(UK)Prof.Marco Ventura(Italia)Prof. F. Javier D. Revorio (University Lamacha Toledo)(Spain)Prof. Andrzej Bisztyga (Katowice School of Economics)(Poland)Prof. Marjolein van den Brink (Netherland)
Cilt 2 , Sayı 4 , Oca 2017 , Sayfalar 2 - 4
Nezir Akyeşilmen
Successful language learners exercise their agency as they experience learning or acquiring the target language. Their agency acts as the push from within themselves; influenced by the need of an end to be fulfilled and the action taken is within the permitted perimeter of the environment. This is evident in the current study on nine international students whose insights were captured through document analysis of their online postings and interviews. Findings revealed that these international students exercised their agency by making relentless efforts in employing language learning strategies despite the challenges they faced to become better learners of the English language. Further findings illustrating agency were investment and imagined community. Although both investment and imagined community concur with existing literature, the findings from this study further highlight ‘experience’ as an impetus for investment in English language learning.
Cilt 2 , Sayı 6 , Oca 2016 , Sayfalar 733 - 746
Noor Saazai Mat Saad, Hamidah Yamat, Hanisa Mohd. Sidek, Hazleena Baharun, Muzhafar Mohd. Idrus
Bu çalışmanın ana amacı hemşirelerin bilgisayar teknolojisine dayalı uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algılarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu çalışma, uzaktan hemşirelik eğitiminin öğrenme, teknoloji, iletişim-değerlendirme ve yönetim boyutu ile hemşirelerin uzaktan hemşirelik eğitimine yönelik algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için tasarlanmıştır. Araştırma Eskişehir’de çalışan 697 hemşireye uygulanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Algı Ölçeği (UHEİAÖ)” ile toplanmıştır. Veriler, LISREL istatistiksel paket programı kullanılarak Madde Analizi, Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları; öğrenme, teknoloji, iletişim-değerlendirme ve yönetimin hemşirelerin uzaktan hemşirelik eğitimine yönelik algılarını doğrudan etkilediğini ve geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.
Cilt 3 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 177 - 197
Erol KARACA, Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 30 Nisan 2017 tarihinde üçüncü cildinin ikinci sayısını çıkarttı. AUAd bu sayısında da açık ve uzaktan öğrenmede yeni eğilimleri ele alan bir editöre mektup, sekiz makale ve bir kitap tanıtımını okuyucularına sunmaktadır.
Cilt 3 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 1 - 3
Gülsün Kurubacak
Bu çalışmanın amacı aday sınıf öğretmenlerinin problemli internet kullanım düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, interneti bilinçli ve kontrollü kullanım durumu ve günlük internet kullanım süresi gibi değişkenler açısından incelemektir. Araştırma 2015-2016 akademik yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitimlerine devam eden 294 sınıf öğretmenliği öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların 73’ü erkek(%24,8), 221’i ise kızlardan( %75,2) oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak internet bağımlılığı ölçeği (Şahin ve Korkmaz, 2011) ile kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 20.0 paket programı ile yapılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak non-parametrik tekniklerden Kruskal Wallis ile Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Ayrıca frekans analizi için betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda aday sınıf öğretmenlerinin tamamı günlük olarak en bir saat internet kullandıkları, günlük internet kullanım süresi daha yüksek olanların düşük olanlardan daha fazla problemli internet kullanım düzeyine sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca bilgi iletişim araçlarını bilinçli ve kontrollü kullandığını belirtenlerle, bilinçli kullanım konusunda eğitime ihtiyacı olmadığını ifade edenlerin etmeyenlere kıyasla daha düşük problemli kullanım puanına sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet problemli internet kullanımında bir farklılığa neden olmazken, sınıf düzeyinde ise sınıf düzeyi daha düşük olanların daha yüksek olanlardan daha fazla problemli internet kullanım puanına sahip olduğu görülmüştür. Son olarak elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır.
Cilt 5 , Sayı 5 , Oca 2016 , Sayfalar 1 - 14
Yunus ALTUNDAĞ, Sefa BULUT
Ahterî Mustafa Muslihiddîn XVI. yüzyıl âlimlerindendir. Lügat, fıkıh ve tarih alanlarında çalışmalar yapmış olan Ahterî’nin eserleri İslam mezhepleri ile ilgili bilgileri de içermektedir. Eserleri incelendiğinde özellikle Râfızîlik hakkında diğer mezheplere oranla daha fazla bilgi verildiği, Şîî mezheplerden daha çok bahsedildiği görülür. Hatta muhtevasına bakıldığında dönemin mezhep anlayışının Târih-i Ahterî isimli eserinin yazımında etkili olduğu söylenebilir. Çünkü bu eserinde Ehl-i beyt’e bir bütünün parçası olarak bakmış, bu konuya fazlaca yer vermiş, yeri geldikçe Râfızîler’den bahsetmiştir. Onun fikri arka planının oluşumunda yaşadığı sosyal, dinî, ekonomik çevrenin etkisi söz konusudur. Bunun bir sonucu olarak Osmanlı genelindeki din ve mezhep anlayışının Ahterî’de de bulunduğu görülür. Bu sebeple bu çalışmada İslam Mezhepleri Tarihi açısından Ahterî’nin ve dönemin mezhep anlayışının tanıtılmasını, Devlet’in bu anlayışa karşı tavrını açıklamayı hedefledik. Bunu gerçekleştirmek için Ahterî’nin yazma eserlerini inceleyip, gerektiğinde nüshalar arası karşılaştırmalar yaptık. Ayrıca yeri geldiğinde klasik dönem mezhepler tarihi kaynakları çerçevesinde değerlendirmelerde bulunduk.
Cilt 8 , Sayı 2 , Oca 2015 , Sayfalar 183 - 211
Rifat TÜRKEL
Bu çalışmanın amacı, ”akıllı telefon bağımlılık ölçeği-kısa versiyonu”nun ergenler için Türk kültürüne uyarlamasını yapmak ve psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 138 kız ve 106 erkek olmak üzere toplam 244 katılımcı oluşturmaktadır. Veri analizinde; doğrulayıcı faktör analizi, madde-toplam test korelasyon katsayıları, Cronbach α ile McDonald ω katsayıları ve iki aşamalı kümeleme analizi kullanılarak ölçme aracına ilişkin güvenirlik ve geçerlik kanıtlarının toplanması ve kesme puanının belirlenmesi sağlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; GFI = 0,93, AGFI = 0,88, CFI = 0,99, NNFI = 0,98, RMSEA (%90GA) = 0,064 (0,041-0,086) ve SRMR = 0,046 olarak bulunmuş ve yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliğe ilişkin kanıt olarak değerlendirilen madde-toplam puan korelasyon katsayıları incelenmiş ve bu katsayıların 0,64 ile 0,82 aralığında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin güvenirlik düzeyi için Cronbach α, McDonald ω değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda, α =0,90 ve ω =0,94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin kanıtlar sağlandıktan sonra ölçek uyarlama çalışmalarında yapılması gereken standart belirleme çalışması yapılmıştır. Bunun için iki aşamalı kümeleme analizi kullanılmıştır. İki aşamalı kümeleme analizi kullanılarak belirlenen kesme puanları hem kızlar hem de erkekler için 29,5 olarak bulunmuştur.  Yapılan analizler sonucunda uyarlaması yapılan ”akıllı telefon bağımlılık ölçeği-kısa versiyonu” Türkçe formunun geçerli ve güvenilir ölçümler sağladığına yönelik kanıtlar toplanmıştır. Bu bağlamda ilgili ölçme aracı klinik tanı çalışmalarında kullanılabilir. Ayrıca akıllı telefon bağımlılığının depresyon, kaygı, dikkat bozukluğu gibi psikolojik yapılarla ilişkisi incelenebilir.
Cilt 6 , Sayı 4 , Oca 2017 , Sayfalar 426 - 440
Res.Assist. Mehmet Şata, Asst.Prof.Dr. Fatih Karip
Akreditasyon, yetki, yeterlik ve güvenirliğin onaylandığı sertifikalı bir kalite güvence sürecidir. Araştırmanın amacı, akreditasyon algısı (AA) ölçeğinin geliştirilmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Taslak ölçek, geliştirilmek üzere Türkiye'de batı karadeniz bölgesindeki bir üniversitede, 738 öğrenci ve öğretim elemanına uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre, AA ölçeğinin KMO değeri 0.964, Bartlett testi değeri 6.045E3’dir (Sd= 253, p=0.000). Ölçek, varyansın % 43.357’sini karşılamaktadır. AA ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında, faktör yüklerinin 0.538-0.692 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçek tek boyutlu ve çok boyutlu olarak kullanılabilir. Ölçeğin alt temaları, kalite güvencesi ve kalite değerlendirmesidir. Ölçek, 17 maddeden oluşmuştur. AA ölçeği, “Tamamen katılıyorum (5), Çoğunlukla katılıyorum (4), Kısmen katılıyorum (3), Az katılıyorum, (2), Hiç katılmıyorum (1)” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin, iki yarı puanları arasındaki korelasyon katsayısı 0.831 bulunmuştur. AA ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0.901’dir. Ayrıca, AA ölçeğinin AMOS programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır (Kay kare=238.872, Sd=117, X2/Sd=2.042, GFI=0.963, CFI=0.969, RMSEA=0.038). AA ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulanabilir.
Cilt 6 , Sayı 3 , Oca 2017 , Sayfalar 1093 - 1104
Prof.Dr. Çetin Semerci
Libya başta olmak üzere Cezayir ve Tunus coğrafyası, İbâdîliğin yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdüğü önemli bir coğrafyadır. Bu coğrafyada İbâdîlik, önemli ölçüde Berberî kökenli kabîleler etrafında ve onların eliyle günümüze ulaşmıştır. Yine bu coğrafyada İbâdî inanç, düşünce ve geleneğini benimseyen İbn Sellâm el-İbâdî, Dercînî, Berrâdî, Vârcelânî, Şemmâhî ve Mezâtî gibi önemli alim ve müellifler yetişmiştir. Bu bölgedeki ilim geleneğinin son dönemlerdeki temsilcilerinden biri, Ali Yahyâ Muammer’dir.
Cilt 8 , Sayı 1 , Oca 2015 , Sayfalar 7 - 51
Harun YILDIZ
Along with the development of technology, mobile devices have started to take place in every aspect of life. One of these is entertainment sector thanks to the visual and interactive interface of these devices. However, by their accessibility and ease of use, mobile devices have extremely simplified touching to entertainment which has led to waste of time for people, especially children. It is crucial for children to divert their wasting time to education in terms of their development. That can be viable with turning the education into fun. In this work, we aim to develop a mobile application which enables children to learn about the cities in their country with pleasure. Integrating game and education, this application will ensure the children recognize the historical, geographical and cultural features of the cities. In the game, children start an exploration from a city. They proceed by travelling over cities using a map while they both enjoy and learn.
Cilt 7 , Oca 2017 , Sayfalar 24 - 29
Mehmet Ocan, Furkan Goz