1. ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI- SIRBİSTAN İLİŞKİLERİ’NDE ESİRLER (1912-1923) (http://dergipark.gov.tr/osmed/issue/24681/261015)
 2. Birinci Dünya Savaşı’nın Müslüman Esirleri: Alman Kamplarında Tutulan Müslüman Esirler ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu (http://dergipark.gov.tr/bilig/issue/25338/267580)
 3. Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde “Mülteciler”, “Muhâcirler” ve “Esirler” Konusunda Bazı Tespitler (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327736)
 4. XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Toskana Grandukalığında Türk Esirler (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5060/69006)
 5. I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA NARGİN ADASI’NDA TÜRK ESİRLER (http://dergipark.gov.tr/ataunitaed/issue/2881/39747)
 6. Balkan Savaşları Sonrasında Yunanistan’da Kalan Türk Esirler Meselesi (http://dergipark.gov.tr/egetdid/issue/34457/380685)
 7. Arşiv Belgeleri Işığında İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Mülteciler ve Esirler Sorunu (http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25240/266882)
 8. I. Dünya Savaşı Döneminde Kafkasya’da Bulunan Türk Esirleri (http://dergipark.gov.tr/vakanuvis/issue/32134/356261)
 9. Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerce Hindistan'a Gönderilen Türk Esirleri (http://dergipark.gov.tr/iuydta/issue/23777/255400)
 10. TANAH VE TALMUT’TA KÖLELİK (http://dergipark.gov.tr/sbedergi/issue/11261/134570)
 11. Pekin'de Yeni Bulunan Dört Dilli Abidenin Çağatay Türkçesi Kısmı Üzerine Genel Bir Değerlendirme (http://dergipark.gov.tr/kmusekad/issue/10209/125410)
 12. XVI. YÜZYIL EDİRNE ŞEHRİNDE KÖLELER VE SOSYAL DURUMLARI (http://dergipark.gov.tr/asm/issue/22911/245281)
 13. KRASNOYARSK’IN ÖLÜM KAMPINDAN YATILI ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞMESİ / Transformation of Krasnoyarsk from Death Camp to Boarding School (http://dergipark.gov.tr/ataunitaed/issue/2871/39260)
 14. I.Dünya Savaşı’nın Avrupa Resim Sanatına Etkileri (http://dergipark.gov.tr/gav/issue/27856/321011)
 15. MICHAL SOKOLNICKI’NIN “ANKARA GÜNLÜĞÜ” (http://dergipark.gov.tr/humanitas/issue/33201/339568)
 16. Osmanlı Yönetiminde Kuzey Afrika: Garp Ocakları (http://dergipark.gov.tr/iuturkiyat/issue/18517/195347)
 17. OSMANLI UYGULAMASINDA İNFAZI ÖZELLİK GÖSTEREN HAPİS TÜRLERİ: KALEBENTLİK, KÜREK VE PRANGABENTLİK (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6115/82065)
  • 1 (current)