1. GÖÇ KURAMLARI, GÖÇ VE GÖÇMEN İLİŞKİSİ (http://dergipark.gov.tr/musbed/issue/23522/250638)
 2. Göç Krizi ve Göç Krizine Müdahale (http://dergipark.gov.tr/khobilim/issue/34212/378196)
 3. Göç ve İnsan (http://dergipark.gov.tr/birtop/issue/29486/316342)
 4. GÖÇ SÜRECİNDE KADIN (http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/24868/262779)
 5. OSMANELİ İLÇESİNDE GÖÇ HAREKETLERİ (http://dergipark.gov.tr/ataunidcd/issue/2455/31270)
 6. Avrupa Birliğinin Göç Politikası (http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/897/10022)
 7. Göç Ve Ruh Sağlığı (http://dergipark.gov.tr/http-dergipark-gov-tr-johr/issue/31267/340426)
 8. AVRUPA'YA GÖÇ VE TÜRKİYE (http://dergipark.gov.tr/iusiyasal/issue/599/6040)
 9. Dede Korkut ve Göç (http://dergipark.gov.tr/egetdid/issue/34463/380825)
 10. KASTAMONU'NUN GÖÇ OLGUSU (http://dergipark.gov.tr/iucografya/issue/25048/264434)
 11. Göç, Kültürleşme ve Uyum (http://dergipark.gov.tr/pgy/issue/31237/364115)
 12. Göç ve Çocuk Suçluluğu (http://dergipark.gov.tr/spcd/issue/21102/227258)
 13. SANATTA GÖÇ TEMASI (http://dergipark.gov.tr/ijshs/issue/32159/357481)
 14. KAYNAKLARIN DİLİNDE GÖÇ KAVRAMI (http://dergipark.gov.tr/kid/issue/10140/124680)
 15. Sivas'tan Göç ve Göç Edenlerin Sosyo–Ekonomik Nitelikleri – I (http://dergipark.gov.tr/iusskd/issue/886/9853)
 16. TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ SORUNUNA YENİ BİR YAKLAŞIM: STRATEJİK İÇ GÖÇ YÖNETİMİ (http://dergipark.gov.tr/iuiieyd/issue/9207/115574)
 17. Sağlık Çalışanları ve Uluslararası Göç: Göç Nedenleri Üzerine Bir İnceleme (http://dergipark.gov.tr/autfm/issue/3257/45397)
 18. DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ (http://dergipark.gov.tr/ksuiibf/issue/33603/372918)
 19. Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme (http://dergipark.gov.tr/yalovasosbil/issue/21788/234134)
 20. Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci (http://dergipark.gov.tr/mukaddime/issue/27714/292427)