Arama Sonucu: 900 Aranan: Greek-Orthodox
Pamukkale Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi’nin Tarih ve Sanat Tarihi bölümlerinde görev yapan Mustafa Beyazıt ile Yasemin Beyazıt tarafından hazırlanmış olan "Denizli Dediği Tekkesi" adlı eserin genel inceleme ve tanıtımı yapılmakadır.
Cilt 26 , Sayı 1 , Oca 2017 , Sayfalar 187 - 190
Mustafa Ekmekci
"Kuşcı" (Türk Sanatında Atlı Doğancı İkonografisi Hakkında)
, Sayfalar 411 - 452
Emel Esin
Joseph Mallord William Turner, (1775-1851) İngiliz Romantik hareketininniteliğini görsel formda temsil etmiş ve 19. yüzyıl resim sanatınaışık ve rengin ‘eterik’ ifadesinde maneviyatı ve duygusallığı kazandırmıştır.Görseli sınırlayan klasik formüllerin kısır tekrarını reddederek,‘yapısal yoksunluk’ tarzıyla fiziksel dünyayı soyutlaştırmış ve resme‘proto-ekspresyonist’ bir görünüm ve ifade kazandırmıştır. Rasyonaliteyisimgeleyen kontur sınırlamasından kurtulan renk ve ışık, (“sınır vehattan yoksun”) sfumato görünümüyle özgürlüğün çarpıcı ifadesidir;böylece Viktorya döneminin klişeleşmiş ‘müşvik doğa’ anlayışının aksine,insanlığa kayıtsız ve zalim tutumuyla ‘yıkıcı’ bir doğa anlayışını“şiirsel” anlatıyla temsil eder.
Cilt 0 , Sayı 23 , Oca 2014 , Sayfalar 23 - 68
Yıldız Kılıç
''Denizli Teslim Baba Tekkesi'' Yasemin Beyazıt; Mustafa Beyazıt,Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli 2016.Yayın No: 100.  ISBN: 978-605-4654-85-7.154 sayfa; 3 Harita, 8 Plân, 17 Çizim, 61 Fotoğraf.
Cilt 26 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 447 - 449
Arş.Gör. Başaran Doğu GİTAL
Prof. Dr. Remzi Duran, Prof. Dr. Ali Baş ve Yrd. Doç. Dr. Ruhi Özcan tarafından hazırlanan “Konya Su Değirmenleri” başlıklı kitap tanıtılmaktadır.
Cilt 26 , Sayı 1 , Oca 2017 , Sayfalar 191 - 192
Zeynep ÖZKAN TEKNECİ
1558 Tarihli "Süleymanname" ve Macar Nakkaş Pervane
, Sayfalar 167 - 196
Nurhan Atasoy
16. Yüzyıl Kur'an Tezhipleri
, Sayfalar 63 - 90
Yıldız Demiriz
19th century, in general, is defi ned as a period of Westernization of theOttoman Empire. While reform movement can be seen in all aspects of theEmpire, it also triggered changes in pleasure and aesthetics in the Ottomandaily life. With the introduction of new objects such as textile, furniture,decorative ornaments, kitchen appliances to the palace life also foundplace in the Ottoman daily life by changing the overall decoration and introducingtrendy objects as well as functional ones to the palaces. The aimof this study is to identify the sources of Ottoman palaces’ new furniture.The sultans personal libraries at Dolmabahçe and Yıldız palaces containcatalogues about the newly introduced furniture styles. Also a notebookcontaining the list of all catalogues of the Yıldız Palace, which is currentlyat the Archive of Prime Ministry, suggests that the Sultan is personallyinvolved in the choosing process of the palace furniture. These cataloguesnot only contained the highly fashionable furniture of the date but also thesource of all the other objects and materials used in the Ottoman Palaces.In this study primarily the mentioned catalogues are used. Catalogues arein the Dolmabahçe Palace Library of Caliph Abdülmecid.
Cilt 0 , Sayı 24 , Oca 2015 , Sayfalar 1 - 24
İlona Baytar
Evlerin yapı malzemesinin dayanıksızlığının yanında değişen yaşam koşullarının etkileri de, geleneksel tarzda yapılmış evlerin giderek yok olmasındaki etkenlerdendir. Geçmişten günümüze Türk ev geleneğinin göstergesi olan bu yapıların, tarihi mirasa sahip çıkmak açısından korunması ve belgelenmesi gerekmektedir. Gerek mimari düzeni gerekse süsleme özellikleri Türk Evi geleneğini yansıtan Hidayet İlhan Evi de bu evlerden biridir. Bu geleneği, mimari olarak iki katlı dış sofalı planı, yüksek duvarlı avlusu, malzemesi, hayat ve oda düzeninde görmek mümkündür. Mimari ile bütünleşen kalemişi ve ahşap süslemeleri, özellikle kapıdaki çift başlı kartal motifi dikkat çekicidir. Ev sahibinin ekonomik gücü doğrultusunda yapılan bu süslemeler, yerel süsleme özellikleri yanında çağın estetik anlayışı ve üslup özelliklerini de yansıtmaktadır.
Cilt 26 , Sayı 1 , Oca 2017 , Sayfalar 45 - 67
Erbil Cömertler Aktuğ, Kadir Pektaş
İngiltere’de 1848 yılında Kraliyet Akademisi öğrencisi üç genç; William Holman Hunt, John Everett Millais ve Dante Gabriel Rossetti, akademinin idealist eğitim sistemine karşı gelerek Pre-Raphaelite Brotherhood (Pre-Raphaelite Kardeşliği) adında bir grup kurmuşlardır. Pre-Raphaelite Kardeşliği, etkin bir şekilde 1848-1854 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Kardeşlik, akademinin geleneksel kurallarına başkaldırı olarak sanatın bir tür ahlaki amaca hizmet etmesi gerektiğini savunmuştur. İngiliz resim tarihinde eserleri için seçtikleri konular ve bu konuları izleyiciye aktarma konusunda kullandıkları semboller nedeniyle 19. yüzyılın sanat dünyasına yeni bir soluk getiren Pre-Raphaelite Kardeşliği,  resimlerindeki sembolizm ve bu sembolizmin kaynakları ile ön plana çıkmıştır. Bu nedenle çalışmada, İngiltere’de 19. yüzyılda politik ve sosyal yaşamın sanatta yorumlanmasında katkısı olduğu düşünülen Pre-Raphaelite Kardeşliği’nin, eserlerindeki tasvirleri sembol olarak kullanırken neyi, nasıl anlattıkları ve hedefleri irdelenmiştir. 
Cilt 26 , Sayı 1 , Oca 2017 , Sayfalar 171 - 185
Dr. Meltem YAŞDAĞ
1970 Temmuz Van Ulu Camii Kazısı
, Sayfalar 2 - 15
Oktay Aslanapa
1974 Yılında Bursa Müzesi Tarafından Müsadere Edilen İznik Keramikleri
, Sayfalar 279 - 294
Bengi Çorum
In this article the city Jerusalem will be approached from a different viewpoint i.e. instead of “Art in Jerusalem”, “Jerusalem in Art” will be dealt with. The image of Jerusalem will be searched through from the aspects of Judaism, Christianity and Islam. Starting as early as the second century and coming up to the 20th century representations of the image of Jerusalem have been revealed under the following headings: Early Jewish Art, Early Christian Art, Middle Ages Western European Art, Greek Orthodox Art, Renaissance Art, Middle Ages Islamic Art, the Art of the Diaspora, Orientalism in the 19th century, and Modern Art.
Cilt 0 , Sayı 22 , Oca 2013 , Sayfalar 39 - 61
Reyhan EKŞİOĞLU
Özet Çevirileri Öz
künye ve içindekiler
, Sayfalar 0 - 0
Sanat Tarihi Yıllığı
A Minor Group of Late Turkish Pottery
, Sayfalar 1 - 15
John Carswell
Abide ve Sanat Eserlerimize Ait Türk Tarihlerinde Mevcut Bilgiler
, Sayfalar 169 - 183
Münir Aktepe
1673'te Osmanlı döneminde inşa edilen cami, tam olarak bilinmeyen bir nedenle hasar görmüş ve 1923 yılında tadilat geçirmiştir. İlk camiden orijinal olarak sadece minaresi kalmıştır. Yazlık mekan mihrap üzerindeki kitabesine göre 1833 yılında eklenmiştir. Sıralı bir şekilde yan yana inşa edilen cami, yazlık mekan ve kabaltı yapıları bir bütün olarak değerlendirilmiş, caminin günümüzdeki isminin nereden geldiği konusu incelenmiştir. Daha önceki yayınlarda kitabelerin okunamamasından kaynaklanan sebeplerden dolayı tarihlendirmede yanlışlıklar tespit edilmiştir. Minarede ve yazlık mekanda yer alan iki kitabenin okunması ile doğru tarihlendirilmesine ışık tutmak istenmiştir. Adıyaman’ın merkezindeki tek kabaltı da değerlendirilmiştir. Diğer şehirlerdeki kabaltı örnekleri verilmiştir. Detaylı bir şekilde incelenen yapının planı üç boyutlu çıkarılarak okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca ahşap kubbeli diğer camilerle karşılaştırılmıştır.
, Sayfalar 103 - 124
Alper Altın
Afyon'da Yeni Bulunmuş Bir Mezartaşı
, Sayfalar 61 - 94
Hamza Gündoğdu
Ağustos 1968 İznik Çini Fırınları Kazısı Sırasında Çıkarılan Stuko Buluntular
, Sayfalar 200 - 208
Gönül Güreşsever
Ahi Elvan Camii Pencere Kapakları
, Sayfalar 165 - 178
Erdem Yücel
Aksaray İç Anadolu Bölgesi’nde bir il merkezidir. Şehirde İlk Çağlardan kalan ama ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir kale mevcuttur. Kale Selçuklu ve Osmanlı devrinde de kullanılmıştır. Bugün şehrin çekirdeğini meydana getiren kalenin (İç Kale) özellikle II. Kılıçaslan devrinde tamamen onarıldığı ve kuvvetlendirildiği bilinmektedir. Yine aynı dönemde şehir merkezinde pek çok yapı inşa edilmiştir. Kale bugün tamamen yıkılmıştır. Bundan 50 yıl öncesinde kalenin bazı kalıntıları mevcuttu. Kale kapıları, II. Kılıçaslan Sarayı’nın (Ak Saray) yerleri bilinmektedir. Ayrıca kale ile ilgili halk arasında konuşulan pek çok söylenti de vardır. Bu makalede “Aksaray Kalesi ve iç kalede yer alan Selçuklu dönemi yapıları” ele alınacaktır. Kale plân ve fotoğraflar eşliğinde tanıtılacaktır
Cilt 2 , Sayı 2 , Oca 2017 , Sayfalar 225 - 257
Bekir DENİZ