1. Hüsameddin Lâçîn ve Saltanat Dönemi (696-698/1296-1299): Memlûkler’de Meşrutî Bir Sultan Teşebbüsü Ve Akâmeti (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327743)
 2. Hüsameddin Bey’in Çevirilerine Göre Ça-nakkale Savaşları (http://dergipark.gov.tr/tubar/issue/16974/177381)
 3. Hanefî Usûl Muhtasarlarının Gelişimi: (II) Hüsameddin el-Ahsîketî’nin el-Müntehab’ı ve Hanefî Usûlündeki Yeri (http://dergipark.gov.tr/kider/issue/33133/363193)
 4. Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın İlmî Kişiliği (http://dergipark.gov.tr/fsmia/issue/6473/85520)
 5. Hüsameddin Mehmedov (Karamanlı), H. 989 (http://dergipark.gov.tr/oa/issue/10961/131058)
 6. İrevan Eyaletinin İcmal Defteri [Hüsameddin Memmedov ‘Garamanlı’ İle Birlikte] (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5040/68691)
 7. “Maturidi Kelam Alimlerinden Hüsameddin es-Seğnakî (H. 714)’ye Göre İmanın Mahiyeti” (http://dergipark.gov.tr/k7auifd/issue/30967/311137)
 8. Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk (http://dergipark.gov.tr/comuifd/issue/4094/53984)
 9. Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/26305/277244)
 10. Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri ()
 11. HÜSAMUDDIN SADR EŞ ŞEHİD’İN ‚ŞERH EDEP EL-KAZİ Lİ-L-HASSAF‛ ADLI ESERİNDE KADILIK ADABI ÜZERİNE (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/2808/37720)
 12. Dini Edebi Metinler Olarak Menâkıbnâmelerin İslam Tasavvufundaki Önemi Hoca Ahmed Yesevî Menâkıbnâmeleri Örneği (http://dergipark.gov.tr/intjcss/issue/25850/272522)
 13. Osmanlı-Candaroğulları İlişkileri ()
 14. Osmanlı-Candaroğulları İlişkileri (http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24262/257182)
 15. TÜRKİYE SELÇUKLULARI ZAMANINDA MARAŞ UÇ BEYLİĞİ( 1071-1258) (http://dergipark.gov.tr/sema/issue/27099/255103)
 16. KADI BURHANEDDİN’İN DAMADI MEZİD BEY (http://dergipark.gov.tr/asobid/issue/29938/322643)
 17. İLK OSMANLI MEDRESELERİ (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6117/82086)
  • 1 (current)