1. ANTİK YUNAN (HELLEN)’DA KOLONİLER VE BUNLARIN NİTELİKLERİ (http://dergipark.gov.tr/fe/issue/26048/274349)
 2. ORTAÇAĞ İSLAM SİKKELERİNDE HELLEN, ROMA-BİZANS ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/atdd/issue/28227/299707)
 3. AB Kentsel Politikası ve Türkiye Kentleri Üzerine (http://dergipark.gov.tr/mulkiye/issue/246/971)
 4. Hellensever Nero’nun Büyük Hamlesi: Achaıa Eyaleti’nin Özgürleştirilmesi (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327746)
 5. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kentsel Değişim Ve Bilgi Kentleri (http://dergipark.gov.tr/beyder/issue/3476/47295)
 6. KÜRESELLEŞMENİN KİMLİKSİZ KENTLERİ VE MCDONALDS KENT KÜLTÜRÜ (http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/19261/204583)
 7. Antik Liman Kentlerindeki Sosyal ve Düşünsel Yaşam Üzerinde Deniz Ticaretinin Etkisi, Tieion / Teion Antik Kenti Üzerine Bir İnceleme Karadeniz’in Efes’i Teion! (http://dergipark.gov.tr/kent/issue/34406/379938)
 8. III. Antiokhos’un Dış Siyasi Politikası (MÖ 223-190) (http://dergipark.gov.tr/gumusmaviatlas/issue/28059/297460)
 9. Web-@ncient©: Ege Bölgesi Antik Kentleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Turist Rota Planlayıcısı Tasarımı (http://dergipark.gov.tr/uaifd/issue/21596/231899)
 10. 21. Yüzyıl Kentleri İçin Teknolojik Kurgular (http://dergipark.gov.tr/tasarimkuram/issue/22527/240760)
 11. Kent ve Devlet Arasında: 18. Yüzyıl Selanik Kırsalında Güç ve Sermaye Dinamikleri (http://dergipark.gov.tr/cihannuma/issue/26970/283501)
 12. Küreselleşmenin Kentsel Dönüşüm Anlayışı ve Aykırı Bir Örnek Ruhr Havzası Örneği (http://dergipark.gov.tr/kent/issue/34386/379837)
 13. Ölü bir Kentin Anlamı Karya Kentleri Örneğinde Mimarlık-Doğa İlişkisi (http://dergipark.gov.tr/tasarimkuram/issue/22540/240868)
 14. KENTSEL BYR ALANDA ISI DA?ILIMININ TERMAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEM� YLE YNCELENMES� (http://dergipark.gov.tr/nwsaeng/issue/19856/212735)
 15. BÜYÜK ETKİNLİKLER: KENTE VE KENT MEKÂNINA ETKİLERİ (http://dergipark.gov.tr/iusiyasal/issue/16992/177583)
 16. KONTROLSÜZ KENTSEL BÜYÜME KARŞITI BİR HAREKET: ÜLKE DENEYİMLERİYLE YAVAŞ ŞEHİRLER (http://dergipark.gov.tr/abuhsbd/issue/32945/366087)
 17. KULA TARİHSEL KENTİNİN YİRMİNCİ YÜZYILDAKİ FİZİKSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN MEKÂN DİZİM ANALİZİYLE İNCELENMESİ (http://dergipark.gov.tr/gazimmfd/issue/6676/88488)
 18. MODERNLEŞME ÇAĞINDA KARADENİZ’DE BİR LİMAN KENTİ: BARTIN (http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/27574/290184)
 19. Atatürk’ün İzinde Vali Paşa Kazım Dirik Bandırma Vapuru’ndan Halkın Kalbine (http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25237/266806)
 20. Ülkemizde Bulunan Eski Mısır Eserlerine Göre Anadolu-Mısır İlişkileri (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5054/68899)