1. CHP MÜFETTİŞİ CEMAL KARAMUĞLA'NIN RAPORLARI IŞIĞINDA BİR TAŞRA KENTİ OLAN DENİZLİ'DE 1950 SEÇİMLERİ VE GÖSTERDİKLERİ / 1950 ELECTIONS OF DENİZLİ BASED ON REPORTS CHP INSPECTOR CEMAL KARAMUĞLA (http://dergipark.gov.tr/atauniad/issue/2363/30302)
 2. Alman Islah Heyetleri ve Bischoff’un Balkan Harbinde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırması Hakkında Değerlendirmeleri (http://dergipark.gov.tr/egetdid/issue/34457/380675)
 3. Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli Bir Müfettiş: İbrahim Hakkı Bey (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327741)
 4. Samsun İli İlköğretim Okulları Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Yeterlilik Düzeylerine İlişkin, İlköğretim Sosyal Bilgiler Müfettişlerinin ve İlköğretim Okulu Müdürlerinin Algıları (http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20265/215237)
 5. Discrepancies in Evaluating Farm Management Routines as Risk Factors of Raw Milk and Udder Hygiene in Selected Dairy Farms of Fars Province, Iran (http://dergipark.gov.tr/iuvfd/issue/24106/255893)
 6. Eğitim Müfettişleri İçin Örgüt ve Yönetim Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Mesleki Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması (http://dergipark.gov.tr/pegegog/issue/22593/241330)
 7. The Evaluation of Educational Administration and Supervision Graduate Programs in Turkey:A Case Study/Türkiye'deki Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Programlarının Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması (http://dergipark.gov.tr/ijer/issue/8023/105428)
 8. 1916 Maarif Teftişlerinde Mamuratülaziz Sancağı’nın İlköğretim Durumu (http://dergipark.gov.tr/ogusbd/issue/11006/131686)
 9. Radiation Exposure of Workers in the Industrial Complex of the Power Plant “Kosova-B” - Obiliq (http://dergipark.gov.tr/jieas/issue/16182/169325)
 10. Determination of Radiation Level of Minerals and their Technological Residues in Artana Mine (http://dergipark.gov.tr/jieas/issue/16197/169686)
 11. Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları (http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24245/257069)
 12. Türkiye’de Kamu Yönetiminin Etkin Denetlenmesinde Yeni Bir Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumu (http://dergipark.gov.tr/kosbed/issue/25706/271252)
 13. HÜSEYİN HİLMİ PAŞA’NIN RUMELİ UMÛMÎ MÜFETTİŞLİĞİ (1902-1908) (http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/4078/53873)
 14. Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli Müfettişliği Döneminde (1902-1908) Rus Diplomatik Misyonlarının Bulgar Komitacıları ile İlişkileri (http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/7943/104405)
 15. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE DÖRDÜNCÜ UMUMİ MÜFETTİŞLİĞİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ (http://dergipark.gov.tr/abuhsbd/issue/32947/366145)
 16. Eğitim Örgütlerinde Performansa Dayalı Denetim Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Özel Okul Örneği (http://dergipark.gov.tr/opus/issue/22693/242281)
 17. The Study of Environmental Pollution by the Waste of Drinking Water after the Treatment (http://dergipark.gov.tr/jieas/issue/16183/169376)
 18. ALİ RIZA EFENDİ’NİN TEFTİŞİ ESNASINDA CANİK VE AMASYA SANCAKLARINDA DİNÎ YAPILARIN İNŞA VE TAMİR FAALİYETLERİ (http://dergipark.gov.tr/amauifd/issue/1736/21325)
 19. Son Sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa Hakkında Bir Değerlendirme (1855-1923) (http://dergipark.gov.tr/karadearas/issue/10055/123946)
 20. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI (http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82755)