1. Lee Ufan’nın “diyalog” Resimleri (http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/4391/60381)
 2. The extension problem for Lee and Euclidean weights (http://dergipark.gov.tr/jacodesmath/issue/16094/284970)
 3. GENERALIZATION OF THE LEE WEIGHT TO Ζpk (http://dergipark.gov.tr/jaem/issue/9808/121548)
 4. Poisson log-bilineer yaklaşımıyla Lee-Carter modellemesi ve Türkiye Uygulaması (http://dergipark.gov.tr/jssa/issue/10048/123893)
 5. TÜRKİYE ÖLÜMLÜLÜĞÜNÜN LEE-CARTER İLE MODELLENMESİ (http://dergipark.gov.tr/nufusbilim/issue/22954/245667)
 6. SEBASTIAN LEE OP.113 ETÜT KİTABI I.ETÜDÜN TEKNİK VE BİÇİMSEL ANALİZİ (http://dergipark.gov.tr/nwsafine/issue/28611/267002)
 7. A MACMILLIAMS TYPE IDENTITY FOR M-SPOTTY GENERALIZED LEE WEIGHT ENUMERATORS OVER ZQ (http://dergipark.gov.tr/mathenot/issue/19483/207674)
 8. TÜRKİYE İL-İLÇE MERKEZLERİNDEKİ ÖLÜM ORANLARININ TREND VE LEE-CARTER YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ (http://dergipark.gov.tr/aubtdb/issue/3046/42317)
 9. Edgar Allan Poe’nun “Annabel Lee” Adlı Şiirinin Melih Cevdet Anday Tarafından Yapılan Çevirisine Eleştirel Bir Çözümleme (http://dergipark.gov.tr/aded/issue/1361/16055)
 10. Kitap İncelemesi: Philip Kotler - Nancy Lee, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/3084/44750)
 11. Yapısal Kırılma Durumunda İmalat Sanayi İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26514/279088)
 12. TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİ YA DA DOĞAL İŞSİZLİK ORANI HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI (http://dergipark.gov.tr/iuipad/issue/1335/15758)
 13. YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE OECD ÜLKELERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ GEÇERLİLİĞİNİN TESTİ (http://dergipark.gov.tr/iuekois/issue/8998/112141)
 14. İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ OECD ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ (http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd/issue/5897/78016)
 15. PURCHASING POWER PARITY (PPP) BETWEEN CHINA AND THE U.S.: AN EMPIRICAL COMPARATIVE CASE STUDY (http://dergipark.gov.tr/jbef/issue/9823/121667)
 16. ÇEVRE - İKTİSAT İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ (http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/19254/204529)
 17. Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/5393/73147)
 18. Ekonomik Büyüme ile İmalat Sanayi İstihdam ve Elektrik Tüketimi Arasında Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği (http://dergipark.gov.tr/yead/issue/21816/234515)
 19. TÜKETİM-GELİR ORANININ DURAĞANLIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (http://dergipark.gov.tr/huniibf/issue/7889/103772)
 20. Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Ait Risk İştahlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği (http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/25011/264081)