1. Müfettiş, Okul Müdürü ve Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri (http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10368/126898)
 2. Öğretmen ve Müfettiş Penceresinden Rehberlik ve Denetim Çalışmalarına Bakış (http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29927/328773)
 3. BİR MÜFETTİŞ RAPORU'NDA ERKEN 20.YÜZYIL İSTANBUL SURİÇİ SIBYAN MEKTEPLERİ (http://dergipark.gov.tr/iuturkiyat/issue/18515/195241)
 4. Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli Bir Müfettiş: İbrahim Hakkı Bey (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327741)
 5. Denetçi Rol ve Yeterlikleri Bağlamında 1999, 2011 ve 2014 Müfettişlik Yönetmeliklerinin Müfettiş Yardımcısı Atama ve Yetiştirme Anlayışlarının Karşılaştırılması (http://dergipark.gov.tr/enad/issue/5515/74761)
 6. Maarif Müfettişi Başkanlıklarının Kaldırılmasıyla İlgili Müfettiş Görüşleri (http://dergipark.gov.tr/usaksosbil/issue/33658/373852)
 7. Performans Değerlendirmesine İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Müfettiş Görüşleri (http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10344/126712)
 8. Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri (http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/26708/280939)
 9. İlköğretim Müfettiş Adaylarının İş Doyumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (http://dergipark.gov.tr/uefad/issue/27000/283790)
 10. Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Öğretmenlerin Müfettiş Yardımlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (http://dergipark.gov.tr/aibuefd/issue/1488/17984)
 11. İlköğretim Müfettiş Adaylarının Kendini Açma Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (http://dergipark.gov.tr/uefad/issue/27000/283780)
 12. Üçüncü Umumi Müfettişliği nin Kurulması ve III Umumî Müfettiş Tahsin Uzer in Bazı Önemli Faaliyetleri (http://dergipark.gov.tr/ankuayd/issue/1853/22573)
 13. İlköğretim Müfettişlerinin Kariyer Gelişimleri (http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/366/2507)
 14. Yeğenim Hoş Geldin (http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10394/127190)
 15. Eski ve Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması (http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10346/126730)
 16. Türkiye’de ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar (http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17379/181485)
 17. İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ VE FORMATÖR ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM POGRAMLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERLE İLGİLİ ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ (http://dergipark.gov.tr/adyusbd/issue/1400/16562)
 18. Denetimde Bilgi Teknoloji Ürünleri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle Araştırılması (http://dergipark.gov.tr/iuisletme/issue/30530/330269)
 19. İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİ AÇISINDAN YETERLİLİKLERİ (http://dergipark.gov.tr/pauefd/issue/11135/133173)
 20. Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyum Düzeyleri (http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10353/126780)