1. ESKİŞEHİR YEREL BASININDA “MÜLTECİLER” VE “SURİYELİLER” (http://dergipark.gov.tr/sosars/issue/28845/308638)
 2. Aile Politikalarına Mülteciler Boyutunda Bir Bakış (http://dergipark.gov.tr/spcd/issue/21114/227416)
 3. Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Sorumluluğu İzmir Örneği (http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/353775)
 4. Arap Baharı’nın Suriye’ye Yansıması ve Türkiye’ye Sığınan Mülteciler (Gaziantep Örneği) (http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum/issue/32107/355920)
 5. BİR ‘SOSYOLOG-FELSEFECİ’ OLARAK ZYGMUNT BAUMAN’IN AKIŞKAN MODERNİTE ANALİZİNDE MÜLTECİLER VE MÜLTECİLİK (http://dergipark.gov.tr/sosdus/issue/33637/369029)
 6. AVRUPA KONSEYİNDE MÜLTECİLER KONUSU (http://dergipark.gov.tr/iumhmohb/issue/9388/117632)
 7. Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde “Mülteciler”, “Muhâcirler” ve “Esirler” Konusunda Bazı Tespitler (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327736)
 8. SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ (http://dergipark.gov.tr/uksad/issue/33359/371266)
 9. İnsan Hakları ve Mülteciler Meselesi (http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/3205/44602)
 10. SURİYELİ MÜLTECİLER ve TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNU (http://dergipark.gov.tr/tursbad/issue/31623/346750)
 11. Bulgaristan’da Sığınmacılar ve Mülteciler: Açılıp Kapanan Kapılar Arasında (http://dergipark.gov.tr/sosbilder/issue/30953/292481)
 12. İTALYA VE SURİYELİ MÜLTECİLER: AVRUPA’NIN ZORLU SINAVI (http://dergipark.gov.tr/epfad/issue/33741/368426)
 13. Konya’ya İskân Edilen Arap Mülteciler (1920-1928) (http://dergipark.gov.tr/gav/issue/6521/86452)
 14. Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları (http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24217/256714)
 15. SURİYE GELİŞMELERİ SONRASI SURİYELİ MÜLTECİLER: TÜRKİYE’DE RİSKLER (http://dergipark.gov.tr/abuhsbd/issue/32941/365971)
 16. "Mülteciler ve Medya - 1", Jenerik sayfası ve Editör'den yazısı (http://dergipark.gov.tr/maruid/issue/23441/251281)
 17. Kürt Milliyetçiliğine Eleştirel Bir Bakış: Kürt Mülteciler ve Kürdistan Milliyetçiliği (http://dergipark.gov.tr/mulkiye/issue/277/1247)
 18. The Times Gazetesi'ne Göre Dünya Savaşı Sonunda Ermeni Mülteciler Meselesi (http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/4064/53570)
 19. BİR ‘ÖTEKİ’ OLARAK MÜLTECİLER: SURİYELİ MÜLTECİLERİN ANAAKIM VE ALTERNATİF MEDYADA TEMSİLİ ()
 20. BİR ‘ÖTEKİ’ OLARAK MÜLTECİLER: SURİYELİ MÜLTECİLERİN ANAAKIM VE ALTERNATİF MEDYADA TEMSİLİ (http://dergipark.gov.tr/atauniiletisim/issue/32754/374537)