1. ESKİŞEHİR YEREL BASININDA “MÜLTECİLER” VE “SURİYELİLER” (http://dergipark.gov.tr/sosars/issue/28845/308638)
 2. Aile Politikalarına Mülteciler Boyutunda Bir Bakış (http://dergipark.gov.tr/spcd/issue/21114/227416)
 3. AVRUPA KONSEYİNDE MÜLTECİLER KONUSU (http://dergipark.gov.tr/iumhmohb/issue/9388/117632)
 4. Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde “Mülteciler”, “Muhâcirler” ve “Esirler” Konusunda Bazı Tespitler (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327736)
 5. Bulgaristan’da Sığınmacılar ve Mülteciler: Açılıp Kapanan Kapılar Arasında (http://dergipark.gov.tr/sosbilder/issue/30953/292481)
 6. İnsan Hakları ve Mülteciler Meselesi (http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/3205/44602)
 7. Konya’ya İskân Edilen Arap Mülteciler (1920-1928) (http://dergipark.gov.tr/gav/issue/6521/86452)
 8. Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları (http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24217/256714)
 9. Kürt Milliyetçiliğine Eleştirel Bir Bakış: Kürt Mülteciler ve Kürdistan Milliyetçiliği (http://dergipark.gov.tr/mulkiye/issue/277/1247)
 10. The Times Gazetesi'ne Göre Dünya Savaşı Sonunda Ermeni Mülteciler Meselesi (http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/4064/53570)
 11. "Mülteciler ve Medya - 1", Jenerik sayfası ve Editör'den yazısı (http://dergipark.gov.tr/maruid/issue/23441/251281)
 12. II. Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine Sığınan Yunanlı Sivil Mülteciler (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/26306/277270)
 13. "Mülteciler ve Medya - 2", Jenerik sayfası ve Editör'den yazısı (http://dergipark.gov.tr/maruid/issue/23759/253520)
 14. II. Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine Sığınan Yunanlı Sivil Mülteciler ()
 15. II. Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine Sığınan Yunanlı Sivil Mülteciler ()
 16. Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası (http://dergipark.gov.tr/mulkiye/issue/30892/334349)
 17. Arşiv Belgeleri Işığında İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Mülteciler ve Esirler Sorunu (http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25240/266882)
 18. II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA EGE ADALARI’NDAN BATI ANADOLU SAHİLLERİNE SIĞINAN MÜLTECİLER MESELESİ (http://dergipark.gov.tr/musbed/issue/23516/250556)
 19. MÜLTECİ HAREKETLERİ AÇISINDAN VAN KENTİNİN DURUMU VE KENTTEKİ MÜLTECİLERİN DEMOĞRAFİK PROFİLİ (http://dergipark.gov.tr/ataunidcd/issue/2437/31196)
 20. The Study of The Perceptions of The Students Studying In The Department of Turkish Teaching In Çukurova University About The Term “Syrian Refugee”/ Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Suriyeli Mülteci Kavramına İlişkin (http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/24403/258695)