1. Memlûk Tahtında Moğol Asıllı Bir Sultan: Zeyneddin Ketboğa ve Saltanat Dönemi (694-696/1294-1296) (http://dergipark.gov.tr/matad/issue/27938/296858)
 2. Memlûk-Ermeni Münâsebetleri (http://dergipark.gov.tr/gav/issue/6519/86416)
 3. MEMLÛK DEVLETİNDE OKÇULUK (http://dergipark.gov.tr/gaziturkiyat/issue/6722/90347)
 4. MEMLÛK DÖNEMİ TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNİN YAPISI (http://dergipark.gov.tr/dedekorkut/issue/4540/62433)
 5. Memlûk Tarihinde Kadın Şarkıcı ve Müzisyenler (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/17758/185915)
 6. MEMLÛK SULTANI KALAVUN ZAMANINDA ERMENİLER (http://dergipark.gov.tr/tsadergisi/issue/21487/230320)
 7. MEMLÛK-KIPÇAK TÜRKÇESİ SÖZVARLIĞI: YANSIMA FİİLLER ÜZERİNE BİR İNCELEME (http://dergipark.gov.tr/tubar/issue/16961/177122)
 8. XIV. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu ve Memlûk Sultanlığı Arasındaki Diplomatik Yazışmalar (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/23836/253945)
 9. MISIR’DAN ANADOLU’YA ÂSİ BİR MEMLÛK: EMİR CANIBEK ES-SÛFÎ (Ö. 1437) (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/17837/187005)
 10. Memlûk Askerî Teşkilatıyla İlgili Yapılmış Bazı Araştırmalara Dair (http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24223/256775)
 11. Londra’da Bir Memlûk Beyi: Muhammed Bey Elfî (Ekim-Aralık 1803) (http://dergipark.gov.tr/gav/issue/6531/86598)
 12. Memlûk Astronomisi (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/26255/276590)
 13. Memlûk Devleti’nde Eğlence Kültürü (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5054/68897)
 14. Memlûk Devletinde Kölelik Sistemi (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5031/68507)
 15. Memlûk Kaynaklarındaki Osmanlı İmajının Değişim Süreci (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5052/68864)
 16. Memlûk Tarihçiliğine Genel Bir Bakış (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5028/68451)
 17. 14. Asrın Sonunda Memlûk Ordusu (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9589/119657)
 18. Memlûk Sultanlığı Tarihine Toplu Bir Bakış (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9598/119777)
 19. Baybars Zamanında Memlûk-İlhanlı Münasebetleri (1260-1277) (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5043/68738)
 20. Gazan Han Zamanında Memlûk Devleti’ne İltica Eden Uyratlar (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5042/68721)