1. OSMANLI DÖNEMİ FENER RUM PATRİKLERİNİN SEÇİMİ (http://dergipark.gov.tr/iuilah/issue/17209/179713)
 2. Trabzon Rum Devleti'nin Kuruluşu Hakkındaki Tartışmalar (http://dergipark.gov.tr/erdem/issue/5927/78386)
 3. Osmaneli’ndeki Bir Rum Kilisesi’nin Düşündürdükleri (http://dergipark.gov.tr/std/issue/16523/172493)
 4. DOGMATİK YUNAN PARANOYASI "Anadolu'da Rum Soykırımı" (http://dergipark.gov.tr/ataunitaed/issue/2870/39231)
 5. 1821 Rum İsyanı Sonrası Sisam Adası'na Verilen Yeni Statü (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9608/120000)
 6. Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (http://dergipark.gov.tr/jomelips/issue/28105/287881)
 7. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Ekümenikliği Tartışmaları ve Gerçekler (http://dergipark.gov.tr/ankuayd/issue/1839/22452)
 8. BALKAN SAVAŞI’NDAN SONRA TÜRKİYE’DEN YUNANİSTAN’A RUM GÖÇLERİ (http://dergipark.gov.tr/sutad/issue/26290/277031)
 9. RUM ORTODOKS KİLİSESİ’NİN KIBRIS’TA KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25532/269336)
 10. Millî Mücadele Döneminde Kuzey Marmara Havzasında Rum ve Ermenî Çetelerinin Faaliyetleri (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9608/120004)
 11. Konut ve Göç: 19. Yüzyıl Kayseri Rum Evleri (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/30358/327728)
 12. OSMANLI DEVLET SALNAMELERİNDE RUM MELKİT KATOLİK PATRİKLİĞİ (1847-1918) (http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/16864/175551)
 13. 1923 TARİHLİ TÜRK-RUM NÜFUS MÜBADELESİNİN AMASYA’NIN DEMOGRAFİK YAPISINA ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/27564/290015)
 14. I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Tarafından Gerçekleştirilen Rum Tehciri (http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25237/266797)
 15. BÜKREŞ VE YAŞ BEYLİK AKADEMİLERİNDEKİ RUM KÖKENLİ BİLİM ADAMLARI (http://dergipark.gov.tr/bad/issue/29500/316612)
 16. Kilise ve Mektepler Kanunu Örneğinde II. Meşrutiyet Döneminde İttihatçı - Rum İlişkileri (http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25237/266805)
 17. 1923 TARİHLİ TÜRK-RUM NÜFUS MÜBADELESİNİN NİĞDE’NİN DEMOGRAFİK YAPISINA ETKİSİ (http://dergipark.gov.tr/tubar/issue/16962/177140)
 18. II Meşrutiyet Döneminde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasî Faaliyetleri (http://dergipark.gov.tr/ankuayd/issue/1844/22495)
 19. KİTAP İNCELEMESİ: FENER-RUM PATRİKHANESİ’NİN EKÜMENİKLİK İDDİASI ve HEYBELİADA RUHBAN OKULU MESELESİ (http://dergipark.gov.tr/maruaad/issue/325/1577)
 20. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yaşamında Su: 18. Yüzyıl Eyalet-i Rum Örneği (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5068/69166)