1. Osmanlı Tarihi Bakımından 16. Yüzyılda Portekizli Tarihçiler (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9596/119749)
 2. ENDÜLÜS’TE TARİH VE KEHHÂLE’YE GÖRE ENDÜLÜSLÜ TARİHÇİLER (http://dergipark.gov.tr/istem/issue/26541/279457)
 3. BULGAR TARİHÇİLER VE JUSTIN MCCARTHY’NİN “ÖLÜM VE SÜRGÜN” BAŞLIKLI KİTABI (http://dergipark.gov.tr/iuavid/issue/33643/373151)
 4. Tarihçiler İçin Doğu Tarihi'nin Önemi (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9614/120106)
 5. İlk Dönem Şii Tarihçiler ve Eserleri (Çeviri) (http://dergipark.gov.tr/ksuifd/issue/10249/243392)
 6. A CRITIQUE OF ‘ECONOMIC SUCCESS’ IN THE POPULAR CULTURE AND HISTORIOGRAPHY: A SEARCH FOR ALTERNATIVE PERSPECTIVES (http://dergipark.gov.tr/usakjhs/issue/13542/163976)
 7. İsmail Küçükkılınç, Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık (http://dergipark.gov.tr/fsmia/issue/22258/238950)
 8. Cemil Boyraz, The Alevis in Turkey: The Emergence of a Secular Islamic Tradition (http://dergipark.gov.tr/cankujhss/issue/4021/53107)
 9. Süleyman b. Abdülmelik Dönemine İlişkin Bazı Tespitler (http://dergipark.gov.tr/mutefekkir/issue/27048/284579)
 10. Avrupalıların gözlemlerinde Osmanlı eğitimi ve bilimi (16 18.yüzyıllar) (http://dergipark.gov.tr/otam/issue/11072/132224)
 11. BALKAN GEZİSİNDEN NOTLAR 26 Haziran-02 Temmuz 2013 (http://dergipark.gov.tr/beuifd/issue/3453/47059)
 12. KARAMANOĞULLARI'NIN KÖKENLERİ (http://dergipark.gov.tr/cuifd/issue/4311/257287)
 13. Türk Tarihi ve Gürcü Tarihi Kaynaklarına Göre Rus Yönetiminin Uyguladığı Politika Sonucu Gürcü Muhacirlikleri (19- 20.Yüzyıllar Arasında) (http://dergipark.gov.tr/akademikincelemeler/issue/1562/19334)
 14. Anlatı Tarih Üzerine Tartışmalar ve Yeni Yaklaşımlar (http://dergipark.gov.tr/karadearas/issue/10058/123992)
 15. ERMENİ İDDİALARI KONUSUNDA TÜRKİYE ÖZÜR MÜ DİLEMELİ, ÖZÜR MÜ BEKLEMELİ? TARİHİ GERÇEKLER IŞIĞINDA TEHCİR OLAYI (http://dergipark.gov.tr/adyusbd/issue/1402/16580)
 16. TÜRKİYE’DE İNTERNET ÜZERİNDEN VERİ SAĞLAYAN ARŞİV KAYNAKLARI (http://dergipark.gov.tr/sobiadsbd/issue/11354/135706)
 17. MİLLİ TARİH NEDİR? (http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/27939/316709)
 18. TARİH VE HALKBİLİMİ MALZEMELERİ (Saltuklu ve Akkoyunlu Sahası) (http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/2775/37199)
 19. Doksanlı Yıllarda Türk Tiyatro Metinlerinde “Kıyamet” Senaryoları (http://dergipark.gov.tr/zirvesid/issue/22016/236518)
 20. Kafkasyalı Eski Türk Kavimlerinden: Burcanlar (http://dergipark.gov.tr/karadearas/issue/10062/124054)