1. Entelektüeller, Üniversiteler ve Bilimsel Bilginin Üretilmesi Kapsamında Eleştirel Bir Deneme (http://dergipark.gov.tr/akademikincelemeler/issue/1552/19063)
 2. MALEZYALI MÜSLÜMAN ENTELEKTÜELLER VE HADİS METİN ÇALIŞMALARI: “İSLAMDAKİ KIZ KARDEŞLER” (SIS) ADLI HAREKETİN KADINLARI AŞAĞILADIĞINI İDDİA ETTİKLERİ HADİS METİNLERİYLE İLGİLİ YORUMLAMALARINA ÖZEL REFERANS (http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23230/248048)
 3. Entellektüeller: Toplumsal Değişim ve Gelişim Sürecinin Öncüleri (http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/30651/328303)
 4. Etnisite, Kimlik ve Milliyetçilik Kavramlarının Sosyolojik Analizi (http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/16208/169832)
 5. Antonio Gramsci’nin Demokratik Eğitim Modeli (http://dergipark.gov.tr/iusosyoloji/issue/562/5582)
 6. Avrupa’daki İslamofobinin ‘Avrupalı’ Sebepleri (http://dergipark.gov.tr/mukaddime/issue/27714/292499)
 7. Foucaultcu Eleştiri Nasıl Anlaşılmalı? (http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/27372/288051)
 8. Solomon Volkov: Büyülü Koro (http://dergipark.gov.tr/karadearas/issue/10063/124079)
 9. TEKFİRCİ SÖYLEMİN ANA UNSURU OLARAK CEHALET (http://dergipark.gov.tr/kader/issue/24623/260545)
 10. ÇUVAŞLAR ARASINDA HALK KÜLTÜRÜ TEMELİNDE YENİ BİR KİMLİK İNŞASI VE SUVARLAR (http://dergipark.gov.tr/tdd/issue/29411/314945)
 11. AMERİKAN GRAFİK TASARIMINDA AVRUPA MODERNİZMİ (http://dergipark.gov.tr/nwsafine/issue/19888/213014)
 12. Halk ve Entelektüel Arasındaki Karşıtlığı Aşmak Üzerine (http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/28770/310243)
 13. 1950'li Yıllarda Forum Dergisinin "Yeni Liberalizm"i (http://dergipark.gov.tr/gsuilet/issue/7367/96456)
 14. Savaş, Propaganda ve Aydın: Bernard Shaw’un “Savaş Hakkında Ortak Akıl”’ına Gramscici Bir Yaklaşım (http://dergipark.gov.tr/jss/issue/28717/292342)
 15. Tanrı’yı Terk Etmeden Tarihe Sahip Çıkmak: İslâm, Sekülerizm ve Dünyevileşme Sorunu (http://dergipark.gov.tr/milel/issue/10455/127989)
 16. Foucault’un İktidar Analizi Bağlamında Eğitim Yönetimine İlişkin Bir Değerlendirme (http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10324/126586)
 17. Ortaçağlardan 21. Yüzyıla Gazâlî’nin Kozmolojisinin Batılı Alımlanışı (http://dergipark.gov.tr/divan/issue/25959/273495)
 18. PARADİGMA KAVRAMI IŞIĞINDA BİLİMSEL DEVRİMLERİN YAPISI VE BİLİM SAVAŞLARI: CEPHELERDEKİ FİZİKÇİLERDEN THOMAS S. KUHN VE ALAN D. SOKAL (http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/26133/275257)
 19. The Impact of Print Media on Popular Culture: Umberto Eco’s Number Zero (http://dergipark.gov.tr/aurum/issue/22236/238727)
 20. KRONİK/"BİLGE KÖYÜ KATLİAMI:GÜNCEL SİYASAL TARTIŞMALARDA TOPLUMSAL SORUNLARIN TEMSİL EDİLME BİÇİMLERİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME (http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/3073/42601)