1. Yakup Kadri'nin Yaban Romanında Aydın-Halk Kopukluğu / Disconnection between Intellectuals and Community Theme in the Yakup Kadri’s Yaban Novel (http://dergipark.gov.tr/matad/issue/10413/127407)
 2. MODERN MUSLIM INTELLECTUALS AND THE QUR'AN (SUHA TAJİ-FAROUKİ) (http://dergipark.gov.tr/iuilah/issue/978/11015)
 3. Entellektüeller: Toplumsal Değişim ve Gelişim Sürecinin Öncüleri (http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/30651/328303)
 4. Bolşevik İktidarından Önce Geleneksel Kırgız Aydınları (http://dergipark.gov.tr/turktarars/issue/26788/263885)
 5. SON DÖNEM OSMANLI AYDINLARINDAN AHMET ŞUAYB’IN FİKRÎ YAPISI (http://dergipark.gov.tr/k7auifd/issue/28266/300150)
 6. Çanakkale Mahşeri ve Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu Romanlarında Çanakkale Savaşları'na Gönüllü Katılan Aydınlar (http://dergipark.gov.tr/fsmiadeti/issue/6496/86065)
 7. GÜNÜMÜZ KOSOVALI AYDINLARIN İNANÇ VE DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ, DİN EĞİTİMİ VE BAŞÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (http://dergipark.gov.tr/bad/issue/29501/316622)
 8. Imagining the Balkans by Maria Todorova (http://dergipark.gov.tr/jblu/issue/18607/196370)
 9. Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Kültürel Değişim Üzerinde Türk Aydınının Etkisi (İsmail Hakkı Tonguç Örneği) (http://dergipark.gov.tr/sosbilder/issue/23076/246569)
 10. VARLIK VERGİSİ KANUNU VE UYGULAMASI (http://dergipark.gov.tr/iuavid/issue/23607/251330)
 11. Abdusselâm el-'Uceylî'nin Edebî Kişiliği ve Bâsime Beyne'd-Dumû' Adlı Eseri (http://dergipark.gov.tr/da/issue/4456/61409)
 12. Yüksek Din Öğretimi ve Dini Kurumsallaşmanın Yakın Tarihi (http://dergipark.gov.tr/kader/issue/19178/203810)
 13. General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis (http://dergipark.gov.tr/teke/issue/12842/155586)
 14. İSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER II - İKRAH / Causes That Damages Decree in Contract Laws II - Disgust (http://dergipark.gov.tr/atauniilah/issue/2730/36316)
 15. Hasan Ali Yücel: A Leader Transforming Turkish Education and Culture between Years 1938 and 1946 (http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/8713/108790)
 16. Progressive Teachers of Young Children: Creating Contemporary Agents of Change (http://dergipark.gov.tr/ijpe/issue/26314/277326)
 17. Osmanlı'da Modernleşme ve Aydınlar 1789-1908 (http://dergipark.gov.tr/da/issue/4442/61201)
 18. RUS YAZININDA "SLAVCILIK" DÜŞÜNCESi (http://dergipark.gov.tr/iulitera/issue/1242/14584)
 19. KADRO DERGİSİ NİÇİN KAPANDI? / WHY WAS KADRO REVIEW CLOSED? (http://dergipark.gov.tr/atauniad/issue/2360/30257)
 20. MİLLİ TARİH ANLAYIŞININ ROMANTİK DEVRİ: CUMHURİYETİN İLK YILLARI (http://dergipark.gov.tr/ataunitaed/issue/2862/39090)