1. TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE ANKARA ŞEHRİ YERLEŞMELERİ (http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1424/17124)
 2. 1002 NUMARALI TAHRİR DEFTERİNE GÖRE ŞEHRİZOL (http://dergipark.gov.tr/firatsbed/issue/17003/177660)
 3. Aydın Sancağı’nın En Erken Tahrir Defteri: Halil Beğ Defteri’nin Parçası (http://dergipark.gov.tr/cihannuma/issue/26969/283494)
 4. Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Köstendil (Ilıca) Mahalleleri (http://dergipark.gov.tr/jhf/issue/28673/295796)
 5. Tahrir Defterlerine Göre Canik Sancağında Nüfus (1455-1643) (http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20256/215096)
 6. Tahrir Kayıtlarına Göre 16. yüzyılda Malatya’da Ermeni Nüfusu (http://dergipark.gov.tr/gav/issue/6519/86421)
 7. Xvı. Yüzyıl Başlarında Merzifon’a Ait İki Tapu-Tahrir Defteri (http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20256/215085)
 8. 16. Yüzyılda Manisa Köyleri. 1531 Tarihli Saruhan Sancağına Âit Bir Tahrir Defterini İnceleme Denemesi (http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9604/119902)
 9. Tahrir Defterlerine Göre Boyovası / Boyabat Kazasının 16. Yüzyıl Başlarında İktisadî ve Sosyal Durumu (http://dergipark.gov.tr/erdem/issue/5915/78207)
 10. Tarsus and the Tahrir (http://dergipark.gov.tr/oa/issue/10965/131137)
 11. 1455 Tarihli Tahrir Kayıtlarına Göre Ordu ve Çevresinde Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Arıcılık ve Bal Üretimi (http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/34383/380938)
 12. 1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme/Turkish Names of the Places in Antakya and Its Surroundings According to Tapu-Tahrir Register Book Dated 1526. (http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/19561/208534)
 13. Maraş Tahrir Defteri 1563 (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5034/68561)
 14. Tahrir Defterlerinde Geçen Deyimler (http://dergipark.gov.tr/oa/issue/10962/131069)
 15. Ankara Yörükleri (1463,1523/30 ve 1571 Tahrirlerine Göre) The Yörüks of Ankara (According to Tahrir Registers of 1463,1523/30 and 1571) (http://dergipark.gov.tr/otam/issue/11085/132384)
 16. PİRLEPE KIRSALINDA NÜFUS - VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAĞLAMINDA EKONOMİK REFAH DÜZEYİNİN TESPİTİ VE GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE BİR DENEME (1455 Tarihli Mufassal Tapu-Tahrir Defterine Göre) (http://dergipark.gov.tr/firatsbed/issue/17004/177680)
 17. MÜFESSİR TAHİR B. ÂŞUR (1879-1973) ’UN ET-TAHRİR VE’T-TENVİR ADLI ESERİNDE RÜŞVET VE FAİZ YORUMU (http://dergipark.gov.tr/gifad/issue/16032/167723)
 18. FATİH DEVRİNE AİT BİR TAHRİR DEFTERİ (http://dergipark.gov.tr/otam/issue/11096/132582)
 19. Tahrir Defterlerinin Neşri Hakkında Notlar (http://dergipark.gov.tr/oa/issue/10965/131134)
 20. Kanunî Devri Malatya Tahrir Defteri (1560) (http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5030/68491)