Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 27 - 42 2015-03-04

A LESSON PRESENTATION EXAMPLE FOR PROBLEM BASED LEARNING APPROACH IN VISUAL ART EDUCATION LESSON
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU

Vesile KAPTAN AYKAÇ [1]

409 484

Problem-based learning model is a model supporting experiential learning and creativity, in this article, this educational model has been questioned on the availability of the arts in education lessons. For this purpose, it is aimed to find answers to following questions. What is problem-based learning approach? What are the main features of ğroblem-based learning process? How should be organized problem-based learning process in primary school in terms of art education? What is the effect of problem-based learning approach in art education? While searching for the answers to these questions, it is seen as applicable by selecting contemporary art subject and applied for elemantary school students by using problem-based education. Keywords: Problem based learning, visual art education
Probleme dayalı öğrenme modeli, yaşayarak öğrenmeyi ve yaratıcılığı destekleyen bir öğrenme modeli olduğu için, bu makalede bu eğitim modelinin sanat eğitimi derslerinde kullanabilirliliği sorgulanmıştır. Bu amaçla şu sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır: Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı nedir? Probleme Dayalı öğrenme sürecinin temel özellikleri nelerdir? İlköğretim okullarında görsel sanat eğitimi açısından probleme dayalı öğrenme süreci nasıl düzenlenmelidir? Sanat eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkisi nasıldır? Bu sorulara cevap aranırken ilk ve ortaöğretimde uygulanabilirliliği için çağdaş sanat konusu seçilmiş ve probleme dayalı eğitim modeli ile ilköğretim öğrencilerine uygulatılarak uygulanabilirliği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Probleme dayalı öğrenme, görsel sanat eğitimi
 • Açıkgöz, K,(2003)Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları
 • Akgül, O. (2005). Gözlem tekniği. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi. S.5
 • Altunışık, R., Çoşkun.R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım. E. (2005) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, 4. Baskı. Adapazarı, Sakarya Kitapevi
 • Arıkan, R.(1995) Araştırma teknikleri ve rapor yazma. Tutibay Ltd. Şti., Ankara Dahlgren M.A., Castensson, R. ve L.O. Dahlgren. (1998). PBL from the teachers’ perspective, Conceptions of the tutor’s role within problem based learning, Higher Education
 • Erdem, E. ve Demirel Ö. (Ed.). (2005). Probleme dayalı öğrenme, eğitimde yeni yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Gökaydın, Nevide. (1998). Eğitimde tasarım ve görsel algı, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001) Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20. s: 186.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Milliyet Cadde. (2013,16 Temmuz) Çağdaş sanatı nasıl anlarız? Erişim Tarihi: 24 Ocak 2014 http://cadde.milliyet.com.tr
 • Schmidt H.C. (1993). Problem based learning: Rationale and
 • description, Medical Education
 • Sonmez, D., & Lee H. (2003). Problem-based learning in science. ERIC
 • Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental Education. (ERIC Digest ED-SE-03-04)
 • Şenocak, E. ve Taşkesenligil, Y. (2005, Ekim). Probleme dayalı öğrenme ve fen eğitiminde uygulanabilirliği. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:13, No:2 ss: 360, 362.
 • Özden, Y. (2002) Eğitimde dönüşüm eğitimde yeni değerler. Ankara: PegemA Yayınları
 • Özsoy, V. (2003) Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel temelleri. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
 • Weiss, R. E. (2003) Designing problems to promote higher-order thinking, New Directions for Teaching and Learning
 • donusumkonagi.net. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri ve merak ettikleriniz. Erişim Tarihi : (20 Nisan 2014 ) http://www.donusumkonagi.net/MerakEttikleriniz/32/arastirma- yontemleri/5808/nicel-ve-nitel-arastirma-yontemleri.html
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Vesile KAPTAN AYKAÇ

Bibtex @ { sed134846, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {27 - 42}, doi = {10.7816/sed-02-02-02}, title = {GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU}, key = {cite}, author = {AYKAÇ, Vesile KAPTAN} }
APA AYKAÇ, V . (2015). GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (2), 27-42. DOI: 10.7816/sed-02-02-02
MLA AYKAÇ, V . "GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 27-42 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11283/134846>
Chicago AYKAÇ, V . "GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 27-42
RIS TY - JOUR T1 - GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU AU - Vesile KAPTAN AYKAÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-02-02 DO - 10.7816/sed-02-02-02 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 42 VL - 2 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-02-02 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU %A Vesile KAPTAN AYKAÇ %T GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-02-02-02 %U 10.7816/sed-02-02-02
ISNAD AYKAÇ, Vesile KAPTAN . "GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 2 (Mart 2015): 27-42. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-02