THE INVESTIGATION OF ETUDES AND PIECES USED IN BEGINNING FLUTE EDUCATION IN MUSIC TEACHER EDUCATION DEPARTMENTS
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ

Zeynep Deniz UYAN [1]

257 473

In this paper, the investigation of the most common etudes-pieces used in the first year flute education from the angle of target and target behaviours was purposed. Interview, questionairre and literature review techniques were used to gather the information needed. Classifications were done, qualitative and quantitative tables were made and statistical frequencies-percentages were used. As a result of these studies, it was determined that there is not a common flute education programme in application in the music education main science branches, at the same time, the programmes applied in these branches include different topics from each other besides similar ones. The accordance of the two most common pieces and an etude book to the education programme from the angle of target and target behaviours was investigated. It was oserved that the etude book an done of the pieces are in accordance with the education programme but the other piece is not. Key Words: Flute Education, Etudes and Pieces, Flute Education Programe, Target and Target Behaviors
Bu araştırmada müzik öğretmenliği anabilim dallarında birinci sınıf flüt eğitimde en yaygın kullanılan etüt ve eserlerin belirlenerek hedef ve hedef davranışlar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplamada anket, mülakat ve belgesel tarama teknikleri kullanılmıştır. Çözümlemede nicel ve nitel tablolar oluşturulmuş, sınıflamalar yapılmış, istatistik olarak frekans ve yüzde hesapları kullanılmıştır. Sonuç olarak 1. Sınıf flüt eğitimi dersinde uygulanan ortak bir eğitim programı olmadığı ve uygulanmakta olan flüt eğitimi programlarının birçok ortak konunun yanı sıra farklı konuları da içerdiği saptanmıştır. Uzman görüşleri ile geliştirilen değerlendirme modeline göre, incelenen eserlerden birinin ve etütlerin programa uygun olduğu diğer bir eserin ise olmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Flüt Eğitimi, Etüt ve Eserler, Flüt Öğretim Programı, Hedef ve Hedef Davranışlar.
  • Başaran, İ. E. (1994). Eğitime Giriş. Ankara: Umut Yayın Dağıtım.
  • Ertürk, S. (1994). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Aş. Baskı Tesisleri.
  • Fenmen, M. (1997). Müzikçinin El Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Sönmez, V. (2001). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Anara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Uyan, Z. D. (2005). Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında Birinci Sınıf Flüt Eğitiminin ve Bu Eğitimde En Yaygın Kullanılan Etüt ve Eserlerin “Hedef ve Hedef Davranışlar” Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep Deniz UYAN

Bibtex @ { sed134848, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/sed-02-02-04}, title = {MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {UYAN, Zeynep Deniz} }
APA UYAN, Z . (2015). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (2), . DOI: 10.7816/sed-02-02-04
MLA UYAN, Z . "MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11283/134848>
Chicago UYAN, Z . "MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ AU - Zeynep Deniz UYAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-02-04 DO - 10.7816/sed-02-02-04 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-02-04 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ %A Zeynep Deniz UYAN %T MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-02-02-04 %U 10.7816/sed-02-02-04
ISNAD UYAN, Zeynep Deniz . "MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 2 (Mart 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-04