ANALYSES of J.BRAHMS’ PART of “ALLEGRO” of “OP. 108 NO:3 RE MINOR VIOLIN-PIANO SONATA” FROM THE STANDPOINT OF “MUSICAL EXPRESSİON SLURS”
J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Şeydagül KAPÇAK [1]

273 247

In this research named “Analyses of J.Brahms’ Part of “Allegro” of “Op. 108 No:3 Re Minor Violin-Piano Sonata” From the Standpoint of Musical Expression Slurs” , the aim is to expound the informantion that was obtained by appointing “Musical Expression Slurs” of the first and fast part, “Allegro” of J.Brahms’s sonata which has a major importance in chamber music and violin teaching and is thought to be a good example to work on in violin teaching because of the fact that it prompts the teacher and the student to think and find solutions with its melodic and rhythmic structure. “Musical Expression Slurs”, which was studied out from the work, was identified by the analysis and expounded in accordance with the information obtained from literature research. Analysis was performed on “Edition Peters”. The work’s fast part, “Allegro”, was studied. It is hoped that the information obtained by this research can be a good source that can provide a new point of view for students and researchers who study “Op. 108 No:3 Re Minor Violin-Piano Sonata” about Romantic era’s musical characteristics, J.Brahms’ conception of music and its characteristics, how to think while performing this work and to which information to focus and to give priority, and for teachers about which steps to follow and teach. Keywords: J.Brahms, Sonata, Violin Education, Romantic Period
“J.Brahms “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü”nün Müzikal İfade Bağları Yönünden İncelenmesi” adlı bu araştırma, J.Brahms’ın, oda müziğinde ve keman eğitiminde önemi büyük olan, melodik yapısı, ritmik yapısı, müzik yazısı ile keman öğrencisini ve eğitimcisini düşünmeye zorlaması ve çözüm üretme yoluna sevk etmesi yönüyle, keman eğitiminde iyi bir çalışma alanı olduğu düşünülen sonatın, “Müzikal İfade Bağları” nın saptanmasıyla, ulaşılan bilgilerin yorumlanmasını amaçlamaktadır. Eserde elde edilen “Müzikal İfade Bağları” analiz yöntemi ile tespit edilmiş, literatür tarama ile elde edilen bilgiler doğrultusunda yorumlanmıştır. Analiz, “Peters Edisyon” üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eserde, hızlı bölüm olan “Allegro” (birinci bölüm) incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bilgilerin, Romantik Dönem müzik özellikleri, J.Brahms’ın müzikal anlayışı ve özellikleri, eseri çalarken nasıl düşünülmesi, nasıl seslendirilmesi, hangi bilgilere yoğunlaşılması ve öncelik verilmesi gerektiği hakkında keman öğrencilerine, hangi adımları izleyeceği ve hangi adımları öğreteceği hakkında keman eğitimcilerine, “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” ile ilgili çalışma yapan tüm araştırmacılara bakış açısı sağlayacak, faydalı ve ayrıntılı bir kaynak olabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: J.Brahms, Sonat, Keman Eğitimi, Romantik Dönem
  • Brahms, J. (1926). Brahms Sonaten Für Klavier und Violine. Frankfurt - London - New York: C.F. Peters.
  • Joachim, j., Moser, A. (1905). Violinschule. Berlin: N. Simrock, G. m. b. H.
  • Longyear, R. M. (1969). Nineteenth-Century Romanticism in Music.Prentice – Hall,
  • Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. Musgrave, M., Sherman, B.D. (2008). Performing Brahms - Early Evidance of
  • Performing Style. New York: Cambridge University Press. Pamir, L. (2000). Müzikte Geniş Soluklar İstanbul: Boyut Yayıncılık,
  • Christian Lorandin ve İdil Biret Söyleşi, Çeviri: Ufuk Çakmak, Erişim Tarihi: 002014, http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şeydagül KAPÇAK

Bibtex @ { sed134850, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/sed-02-02-06}, title = {J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KAPÇAK, Şeydagül} }
APA KAPÇAK, Ş . (2015). J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (2), . DOI: 10.7816/sed-02-02-06
MLA KAPÇAK, Ş . "J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11283/134850>
Chicago KAPÇAK, Ş . "J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ AU - Şeydagül KAPÇAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-02-06 DO - 10.7816/sed-02-02-06 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-02-06 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-06 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ %A Şeydagül KAPÇAK %T J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-02-02-06 %U 10.7816/sed-02-02-06
ISNAD KAPÇAK, Şeydagül . "J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 2 (Mart 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-06