Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 109 - 127 2015-03-04

EXPERT VIEWS ABOUT OTAKAR SEVCIK OP.8 EXERCISES RELATING TO CHANGING POSITION IN VIOLIN EDUCATION
KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ

Gamze Elif TANINMIŞ [1]

324 545

The aim of this study is to indicate behaviours which should be considered and applied in changing position in violin education in accordance with the opinions of violin trainers and violin artists who have served and still serving in State Conservatory and Department of Music Teaching in Faculty of Education. In this study, source scanning method and interview method have been used in order to reach data. In source scanning which has done, domestic and foreign data were gathered. In interviews which have been had, experts have been asked questions about Sevcik exercises, Sevcik Op. 8 and changing position; and their opinions have been taken. Data obtained in these interviews have been tabulated with their percent-frequency values. In this study, it was concluded that, in order to correct changing position, first of all, a comfortable stance and grip are necessary; the left hand should be positioned correctly in the violin fingerboard; the thumb has an important function in changing positions moving up and down; the left hand should be flexible and soft. It can be concluded that changing position should be done using glissando but glisando should not be made feel. In conclusion, this thesis argues that Sevcik Op. 8 is a very important source about study of changing position; it is helpful for strengthening the fingers, for providing control of changing position and for solving intonation problems; but changing position cannot be limited only to Sevcik Op. 8 and it should be supported with the help of different sources. Key Words: Music Education, Violin Education, Shifting Position, Changing Position, Sevcik Op. 8
Bu araştırma, yükseköğretim kurumlarının Devlet Konservatuarları ve Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde görev yapan ve yapmış olan keman eğitimcileri ve keman eğitimci- sanatçılarının görüşleri doğrultusunda, keman eğitiminde konum geçişlerinde dikkat edilmesi ve uygulanması gereken davranışları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada verilere ulaşmak için kaynak tarama yöntemi ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan kaynak taramalarında yerli ve yabancı verilere ulaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde keman eğitimcilerine Sevcik alıştırmaları, Sevcik Op 8 ve konum geçişleri hakkında sorular sorulup görüşleri alınmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen verilen veriler yüzde- frekans değerleri ile tablo halinde verilmiştir. Araştırmada, konum geçişlerinin doğru ve iyi olabilmesi için öncelikle rahat bir duruş ve tutuşun gerektiği; sol elin keman sapında doğru konumlandırılması gerektiği; başparmağın inici ve çıkıcı konum geçişlerinde önemli bir işlevi olduğu; sol elin esnekliği ve yumuşaklığının sağlanması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan konum değiştirmelerin glisendo tekniği kullanılarak yapılması gerektiği, ancak yapılan glisendonun özellikle hissettirilmesi gereken durumlar dışında hissettirilmemesi gerektiği görülmüştür. Sevcik Op 8’in konum çalıştırması yönünden çok faydalı bir kaynak olduğu; parmakların kuvvetlenmesi, konum geçişlerine hakimiyet ve entonasyon sorunlarının giderilmesi açısından çalıştırılmasında fayda olacağı; ancak konum geçişlerinin sadece Sevcik Op. 8 ile sınırlandırılamayacağı ve farklı kaynaklar ile desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Keman Eğitimi, Konum Geçişleri, Konum Değiştirme, Sevcik Op. 8
 • Auer, L. (1980). ViolinPlaying As I TeachIt. Philadelphia: J. B. Lippincont
 • Büyükkayıkçı, G. E. (2004). Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Yaylı Çalgı Öğrencilerinin Günlük Bireysel Çalışma Yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Efe, M. (2001). Keman Eğitiminin Başlangıç Evresinde Kullanılan OtakarSevcik op. 1 Part 1 Numaralı Etüt Kitabının Devinişsel Hedef ve Hedef Davranışlar Yönünden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erol, M. (2007). Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metodlara Dayalı Olarak Kemana Uygunluğunun Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Günay,E ve Uçan, A. (1975). Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Mektup no:2, Ankara: Mektupla Öğretim Merkezi.
 • Günay, E. ve Uçan, A. (1976). Yaylı Çalgılar, Keman. Ankara: Yaykur.
 • Mumcu, D. (2004). İvan Galamian ve Keman Öğretim Metodu. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tanrıverdi, A. (1997). “Güzel Sanatlar Eğitiminde Müzik Eğitimine Bakış ve Müzik Eğitimi İçerisinde Çalgı Eğitiminin Toplumsal Boyutu”, Filarmoni Sanat, (Ocak), 21-23.
 • Tarkum, E. (2006). Keman Öğretiminde Kullanılacak Alıştırma ve Etütlerin Seçimi ve Uygulanması. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt2, Sayı 4, s.175-182.
 • Uçan, A. (1980).“Keman Eğitiminde Temel Kavramlar, Araçlar ve Beceriler”, Çağdaş Eğitim Yıl(Cilt) 5, Sayı 6 (Haziran 1980), s. 50–63;
 • Uslu, M. (2012). "Nitelikli Keman Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar". Eğitim ve Öğretim Araştırma Dergisi Cilt 1, Sayı 4, Makale 1, s.1-11. Cilt 1,
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gamze Elif TANINMIŞ

Bibtex @ { sed134851, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {109 - 127}, doi = {10.7816/sed-02-02-07}, title = {KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {TANINMIŞ, Gamze Elif} }
APA TANINMIŞ, G . (2015). KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (2), 109-127. DOI: 10.7816/sed-02-02-07
MLA TANINMIŞ, G . "KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 109-127 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11283/134851>
Chicago TANINMIŞ, G . "KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 109-127
RIS TY - JOUR T1 - KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ AU - Gamze Elif TANINMIŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-02-07 DO - 10.7816/sed-02-02-07 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 127 VL - 2 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-02-07 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-07 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ %A Gamze Elif TANINMIŞ %T KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-02-02-07 %U 10.7816/sed-02-02-07
ISNAD TANINMIŞ, Gamze Elif . "KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 2 (Mart 2015): 109-127. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-07