ANIMATION PRACTICES IN CONTEMPORARY ART AND REQUIREMENT OF ANIMATION EDUCATION IN FINE ART EDUCATION
GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

Sevgi Can SARGIN [1]

338 497

In every period of art, artists developed new narrative languages, different forms of expression, technical applications and use of materials. Especially in this respect, non-limited examples can be seen in today’s contemporary art. In our country, both in major galleries, biennials and art fairs in abroad, can be encountered in with hundereds of different approaches like room installations, 3D objects, neon types, video art projects, digital prints, etc. besides canvas painting. In recent years many artists have also added a variety of animation techniques to their production medium. It’s really interesting that, in the last few years are encountered to very stunning artworks, that especially used in classical (traditional) techniques. Mathias Poledna’s “Imitation of Life”, which is exhibited in 55th Venice Biennial, Matt Collishaw’s “Garden of Unearthly Delights” from his Afterimage exhibition, Jordan Baseman and Gary Thomas’s “971 Horses and 4 Zebras” named artworks, have been astonishing on the audience. In accordance with the multi-disciplinary nature of contemporary art, by combining animation with other disciplines like sculpture, video, film and photography may arise different stunning techniques. The animation principles such as sequential images and movement, time, light, sound have the power to take people into different visual, emotional and intellectual interactions, when the animation combined with conceptual, questioning, sometimes shock effective behavior of contemporary art. Today, animation, creates an undeniable field of narration and evokes a great interest of artistic production. As an important aspect of multidisciplinary training, which including contemporary narrative techniques, become necessary to handled more commonly in art education institutions. Thereby the educational institutions have the opportunity to: include their members to the international art scene, who followed the contemporary requirements; as well as they can be able to establish the similarity with international training. Keywords: Contemporary art, conceptual art, art education, animation, animation education, animation techniques, exhibition techniques
Sanatın her döneminde, sanatçılar yeni anlatım dilleri, farklı ifade biçimleri, teknik uygulamalar ve malzeme kullanımları geliştirmişlerdir. Özellikle günümüz Çağdaş Sanatında bu açılardan sınırsız örnekler görmek mümkündür. Gerek ülkemizde, gerek yurt dışındaki önemli galerilerde, bienaller ve sanat fuarlarında tuval resminin yanı sıra, oda düzenlemeleri, 3 boyutlu objeler, neon yazılar, video art projeler, dijital baskılar, vb gibi yüzlerce farklı yaklaşımla karşılaşılmaktadır. Son dönemde birçok sanatçı çeşitli animasyon tekniklerini de üretim medyalarına eklemişlerdir. Asıl ilgi çekici olarak, son birkaç yıldır uluslararası sanat etkinliklerinde, özellikle klasik (geleneksel) animasyonun temel tekniklerinin kullanıldığı çok çarpıcı çalışmalarla karşılaşılmaktır. Mathias Poledna’nın 55. Venedik Bienali’nde sergilenen "Imitation of Life", Matt Collishaw’un Afterimage sergisinden “Garden of Unearthly Delights”, Yu Araki'nin Jordan Baseman ve Gary Thomas’la ortak çalışmaları TateModern'de gösterimi yapılan “971 Horses and 4 Zebras” izleyicilerde hayranlık uyandıran animasyon çalışmalar olmuştur. Böylelikle günümüz sanatının multi disipliner yapısına uygun olarak animasyonun heykel, video, sinema ve fotoğraf gibi yan disiplinlerle de birleştirilmesiyle farklı çarpıcı teknikler ortaya çıkabilmektedir. Animasyonun sıralı görüntülerinin ardıl hareket, zaman, ışık, ses gibi prensipleri, günümüz sanatının kavramsal, sorgulayıcı, kimi zaman şok etkisi yaratan tavrı ile birleştiğinde insanları farklı görsel, duygusal ve düşünsel etkileşim içine alabilme gücüne sahiptir. Günümüzde yadsınamaz bir anlatım alanı oluşturan ve sanatsal üretimde geniş bir ilgi uyandıran bu alanın; çağdaş anlatım tekniklerini içeren multidisipliner eğitimin önemli bir yönü olarak sanat eğitimi kurumlarında daha yaygın olarak ele alınması gerekli hale gelmiştir. Böylece eğitim kurumları, hem çağdaş gereklilikleri takip ederek yetiştirdikleri elemanlarının uluslararası sanat atmosferine dahil olma yollarını açma, hem de uluslararası eğitimle paralelikleri kurabilme fırsatı bulacaklardır.
  • Didero, Maria Cristina (Haziran 2013) http://www.domusweb.it/en/art/2013/06/6/mathias_poledna_imitationoflife.html Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2014
  • Collishaw, Mat (2009) http://arttattler.com/archivematcollishaw.html Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2014
  • http://fineart.about.com/od/International-Art-Exhibitions/tp/top-15- international-art-biennial-exhibitions.htm Erişim Tarihi: 18 Temmuz 2014 Tate Modern http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/film/971-horses-and-4-zebras-artists- apply-animation Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2014 Galeri Arter http://www.arter.org.tr/W3/?iExhibitionId=48 Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2014
  • http://thenewcontemporary.com/2013/05/30/viennafair-in-venice/ Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2014
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevgi Can SARGIN

Bibtex @ { sed134852, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/sed-02-02-08}, title = {GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ}, key = {cite}, author = {SARGIN, Sevgi Can} }
APA SARGIN, S . (2015). GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (2), . DOI: 10.7816/sed-02-02-08
MLA SARGIN, S . "GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11283/134852>
Chicago SARGIN, S . "GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ AU - Sevgi Can SARGIN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-02-08 DO - 10.7816/sed-02-02-08 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-02-08 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-08 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ %A Sevgi Can SARGIN %T GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-02-02-08 %U 10.7816/sed-02-02-08
ISNAD SARGIN, Sevgi Can . "GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 2 (Mart 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-02-08