Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 17 - 49 2015-03-04

THE EXAMINATION OF BAGLAMA INSTRUCTION SUPPORTED BY TRADITIONAL TURKISH ART MUSIC IN THE MUSIC TEACHER TRAINIG INSTITUTIONS
MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ

SONER ALGI [1]

293 533

ABSTRACT This research contains the results and the research of baglama instruction supported by Traditional Turkish Art Music in the music teacher training institutions. The necessary data has been obtained by scanning related resources on the subject of the study and three study groups have been established related to the research. The first study group consists of eight expert lecturers who have conducted and are giving baglama lessons in the Faculty of Fine Arts, State Conservatories and Music Teacher Training Departments of the Education Faculty, where structured interviews are carried out. The second study group was created in order to evaluate the process of implementation of courses and examinations and consist of three baglama lecturers. And the third study group consists of four baglama students who are at the second semester of the first grade in the Music Teacher Training Department of Education Faculty of Necmettin Erbakan University, where the experiment was carried out. A 2-student control group and a 2-student experiment group were created in the experimental process of the research. In this 15-week process, the "static group comparison design" which is an experimental design was used. A total of 3 units, to be implemented as a unit for every 5 weeks, were created and baglama teaching – training was applied to the control group without the support of the Traditional Turkish Art Music, while it was applied to experimental group with the support of the Traditional Turkish Art Music. At the end of each 5-week, groups were given a two-part test, including performance and theory. All applied courses and exams were recorded with a video camera to have healthier evaluations. All results of all the tests were evaluated and interpreted with comparisons. Key Words: Music Education, Baglama, Baglama Training, Traditional Turkish Folk Music, Traditional Turkish Art Music.
Bu araştırma, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Geleneksel Türk Sanat Müziği destekli bağlama öğretiminin incelenmesi ve sonuçlarını içermektedir. Araştırmanın konusuyla ilgili kaynaklar taranarak gerekli veriler elde edilmiş ve araştırmayla ilgili 3 çalışma grubu oluşturulmuştur. Birinci çalışma grubu, yapılandırılmış görüşmelerin gerçekleştirildiği, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Devlet Konservatuvarları ve Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları’nda bağlama derslerini yürütmüş ve yürütmekte olan 8 uzman öğretim elemanından oluşmaktadır. İkinci çalışma grubu, uygulama sürecinde derslerin ve sınavların değerlendirmelerini yapmak üzere oluşturulmuş 3 bağlama öğretim elemanından oluşmaktadır. Üçüncü çalışma grubu ise, deneyin gerçekleştirildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 1. sınıf 2. yarıyıl 4 bağlama öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın deney sürecinde 2 öğrenci kontrol ve 2 öğrenci deney grubu oluşturulmuştur. 15 haftalık bu süreç içerisinde deneysel desen olan “statik grup karşılaştırmalı desen” kullanılmıştır. Her 5 hafta için 1 ünite uygulanmak üzere toplam 3 ünite oluşturularak kontrol grubuna Geleneksel Türk Sanat Müziği desteği olmayan bir bağlama eğitimi-öğretimi, deney grubuna ise Geleneksel Türk Sanat Müziği destekli bir bağlama eğitimi–öğretimi verilmiştir. Her 5 haftanın sonunda gruplar, performans ve teori olmak üzere iki bölümlü sınava alınmıştır. Değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için uygulanan tüm dersler ve sınavlar video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Yapılan tüm sınavların sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Bağlama, Bağlama Öğretimi, Geleneksel Türk Halk Müziği, Geleneksel Türk Sanat Müziği
  • KARASAR, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (22. Basım), Ankara: Nobel
  • Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. KURTULDU, K. (2005). Bilgiyi İşleme Modeline Dayalı Öğrenmenin Piyano
  • Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, Müzik Sempozyumu. Kayseri: Erciyes Üniversitesi
  • Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü PARASIZ, P. (2009). Keman Öğretiminde Kullanılmakta Olan Çağdaş Türk Müziği
  • Eserlerinin Seslendirilmesine Yönelik Olarak Oluşturulan Hazırlayıcı Alıştırmaların
  • İşgörüsellik Ve Etkililik Yönünden İncelenmesi, Doktora Tezi, Ankara:Gazi Üniversitesi TANRIKORUR, C. (1998), Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, İstanbul:
  • Ötüken Neşriyat A.Ş. USLU, M. (1996), Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında ve
  • Geliştirilmesinde Çok Seli Müzik Eğitimi Görüşü, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul:
  • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi YENER, S. (2010), 26.08.2010 Tarihinde Yapılan Görüşme, Ordu: Ordu
  • Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: SONER ALGI

Bibtex @ { sed134855, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {17 - 49}, doi = {10.7816/sed-02-01-02}, title = {MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ALGI, SONER} }
APA ALGI, S . (2015). MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 17-49. DOI: 10.7816/sed-02-01-02
MLA ALGI, S . "MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 17-49 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134855>
Chicago ALGI, S . "MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 17-49
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ AU - SONER ALGI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-02 DO - 10.7816/sed-02-01-02 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 49 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-02 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ %A SONER ALGI %T MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-02 %U 10.7816/sed-02-01-02
ISNAD ALGI, SONER . "MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 17-49. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-02