Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 64 - 101 2015-03-04

Distribution Of Piano Pieces Used In Education Faculties, Music Teaching, Undergraduate Study Piano Education, According To Evaluation Criteria In Semesters
Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı

Feyza Sönmezöz [1]

382 312

In institutions that raise music teachers, piano lessons during undergraduate study are highly necessary and significant in terms of teaching profession besides individual instrument classes. Piano is a very efficient instrument for music teachers in making more qualified education as it helps them carry out ear-training, making solfege by deciphering school songs, practicing harmonic analysis trainings and teaching songs monophonically in the correct way. With its rich harmony and orchestral ability, piano is one of the most significant instruments that enable transition from monophonic instruments to polyphonic instruments. But it is necessary to direct teacher candidates in line with the technical standards of piano education during undergraduate education. This is why, in terms of the importance of technical information in undergraduate piano education, it is necessary to know the playing techniques according to semesters and parallel ranging of piano pieces according to these techniques. This study is important in terms of determining piano playing criteria for each semester in undergraduate piano education and distributing piano pieces used in piano education according to these criteria. Keywords: Music education, piano education.
Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda bireysel çalgı derslerinin yanı sıra lisans eğitimi boyunca okutulan piyano dersleri de öğretmenlik mesleği açısından büyük ölçüde gerekli ve önemlidir. Piyano çalgısı; müzik öğretmenleri için daha nitelikli müzik eğitimi gerçekleştirmelerini sağlaması bakımından, kulak eğitimi yaptırılması ve okul şarkılarının deşifre edilerek solfejinin yaptırılması, armonik aralıklarının çalıştırılması ve şarkıların tek sesli olarak doğru bir şekilde öğretilmesinde son derece etkindir. Çünkü piyano zengin armonisi ve orkestral kabiliyeti ile tek sesten çok sese geçişi sağlayan en önemli çalgılardan biridir. Ancak lisans eğitimi boyunca piyano eğitiminin teknik temelleri doğrultusunda öğretmen adayını yönlendirmek gerekir. Bundan dolayı lisans piyano eğitiminde teknik bilginin önemi açısından, hangi yarıyılda hangi çalma tekniklerinin kullanıldığı ve bu tekniklere göre hangi piyano eserlerinin paralel olarak sıralandığının bilinmesi gereklidir. Bu araştırma lisans piyano eğitiminde her yarıyıl için piyano çalma kriterlerinin belirlenmesi ve belirlenen bu kriterlere göre piyano eğitiminde kullanılan parçaların dağılımının yapılması bakımından önemlidir. Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, piyano eğitimi.
 • Akbulut, E. (2013, Ocak). Eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı
 • “bireysel çalgı” dersi hedeflerinin gerçekleşme düzeylerine ilişkin 3. ve 4. sınıf
 • öğrencilerinin görüşleri açısından bir değerlendirme. Kastamonu Eğitim Fakültesi
 • Dergisi. 21(1),57-68.
 • Akyıldız, O., Arseven, A. D., Şentürk, N. (2004). Müzikal yapı ön-bilgisinin piyanoda eser seçimine etkisi. Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden
 • Askerova, S. (2002). Konservatuar Müzik Eğitiminin Bilimsel ve Eğitsel Temelleri. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çimen, G. (1995). Piyano başlangıç metotlarına genel bakış. Mavi Nokta Müzik ve Sanat Dergisi. Trabzon: Selva Yayıncılık.
 • Çimen, G., Ercan, N., Gökbudak, S., Karakelle, S., Aziz, G., Ekinci, H., Gyöffry, G.D., Demirtaş, O., Gün, E. Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Yayınları.
 • (2013). Piyano Öğretiminde Pedagojik
 • Ekinci, H. (2004). Müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimine ilişkin düzeye uygun teknik alıştırma Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ercan, N. (2008). Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler. Ankara: Sözkesen Matbaası.
 • Ertem, Ş. (2011, Mayıs). Orta düzey piyano eğitimi için repertuvar seçme ilkeleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi
 • Dergisi, 19(2),645-652.
 • Fenmen, M. (1947). Piyanistin Kitabı. Ankara: Akba Kitabevi.
 • Gün, E., Köse, H.S. (2012, Temmuz). Piyano eğitiminde müzikal terimler ve çalma tekniklerine ilişkin bilişsel düzey analizi. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(3),246-257.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 101 Sempozyumu, 7-10 Nisan 2004,
 • Küçük, A. (2003). Piyano tekniğinin tarihi gelişim sürecine kısa bir bakış. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Üniversitesi, Malatya.
 • Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İnönü
 • Pamir, L. (1984). Çağdaş Piyano Eğitimi. İstanbul: Beyaz Köşk Yayınları.
 • Sönmezöz, F. (2004). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda çağdaş türk piyano eserlerinin yeri ve önemi. 1924-2004 Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Musiki Muallim Mektebinden
 • Sönmezöz, F. (2011). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki piyano derslerinin içeriğine ve piyano International Conference on New Trends in Education and Their Implications ICONTE 2011. 27-29 Nisan 2011, Antalya. YÖK (2006). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/muzik.doc Erişim tarihi: 30.01.2014.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Feyza Sönmezöz

Bibtex @ { sed134857, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {64 - 101}, doi = {10.7816/sed-02-01-04}, title = {Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı}, key = {cite}, author = {Sönmezöz, Feyza} }
APA Sönmezöz, F . (2015). Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 64-101. DOI: 10.7816/sed-02-01-04
MLA Sönmezöz, F . "Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 64-101 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134857>
Chicago Sönmezöz, F . "Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 64-101
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı AU - Feyza Sönmezöz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-04 DO - 10.7816/sed-02-01-04 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 101 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-04 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı %A Feyza Sönmezöz %T Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-04 %U 10.7816/sed-02-01-04
ISNAD Sönmezöz, Feyza . "Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 64-101. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-04