Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 169 - 195 2015-03-04

VİEWS ON USİNG MODAL FORM GUİTAR MUSİC WORKS İN UNDERGRADUATE EDUCATİON
MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

Ali Özdek [1]

340 457

This study aims at assessing the case of using modal form guitar music works from different aspects in undergraduate education. As well as being a study describing the case of using modal form guitar works, it also comprises a model that uses literature review and interview methods. In order to acquire data for this study, a 10-question prepared interview form has been applied to 16 serving instructors from universities’ Music Education Departments of Education Faculties and Music Related Departments of Fine Arts Faculties. After gathering this important data reflecting the description characteristic of the study, it has been assessed through analysis. It has beed noticed that the use of modal form guitar music works in education may contribute to the understandings of students that how musical values/systems of different cultures combine together and it also may provide students with a multidimensional technical in frastructure different from the accustomed structures of Western music. Key Words: Music Education, In
ÖZET Bu araştırma makamsal karakterdeki gitar müziği eserlerinin gitar eğitimindeki kullanım durumunu farklı boyutlarıyla belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, makamsal karakterdeki gitar müziği eserlerinin kullanımıyla ilgili durumunun betimlenmesine yönelik bir çalışma türü olmakla birlikte; literatür tarama ve görüşme (mülakat) yöntemlerinin kullanıldığı bir model içermektedir. Araştırmayla ilgili verilerin elde edilebilmesi için üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi ana bilim dalları ve güzel sanatlar fakültelerine bağlı müzik ile ilgili bölümlerde görev yapmakta olan 16 adet gitar öğretim elemanına yönelik hazırlanmış 10 soruluk bir görüşme formu uygulanmıştır. Çalışmanın betimsel özelliğini yansıtması bakımından önem arz eden bu veriler elde edildikten sonra analiz edilerek değerlendirilmiştir. Makamsal karakterdeki gitar müziği eserlerinin eğitimde kullanılmasının öğrencilerin farklı kültürlere ait müzikal değerlerin/sistemlerin bir araya nasıl geleceğini kavrayabilmelerine katkı yaratabileceği ve Batı müziğine ait alışılagelmiş yapılardan ayrı olarak çok boyutlu bir teknik altyapı kazandırabileceği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Gitar, Gitar Eğitimi, Eser, Makam.
Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Gitar, Gitar Eğitimi, Eser, Makam
 • Aksoy, B.(1999). “Cumhuriyet Dönemi Musıkisinde Farklılaşma Olgusu”, Cumhuriyet’in Sesleri, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 30- 35.
 • Çoğulu, T. (2010). Bağlama Tekniklerinin Klasik Gitar İcrasına Uyarlanması.İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri AnaBilim Dalı Müzik Sanat Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
 • Daşer, O. (2007). Klasik Gitar Eğitiminde Makamsal Türk Halk Ezgilerinin Kullanımı.Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi AnaBilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Değirmenci, K. (2006).“On thePursuit of a Nation: The Construction of Folk and Folk Music in theFoundingDecades of theTurkishRepublic”. International Review of theAestheticsandSociology of Music,37 (1), 47-65.
 • Güzel, M. (1994). Türk Müziği Ezgi ve Dizilerinin Gitara Uygulanabilirliği. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Güzel, M. (2003). Gitar Tekniklerinin Ülkemize Özgü Müzikal Kaynaklardan Yola Çıkılarak Öğretilmesi ve Geliştirilmesi.Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
 • Kanneci, A. (2001). Gitar İçin Beste Yapmış Türk Bestecilerin Eğitimi ve Yapıtlarının Uluslararası Gitar Repertuvarındaki Yeri,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Kanneci, A. (2005). Türk Bestecilerin Solo Gitar Sonatlarının Gitar Eğitimine Katkıları Yönünden İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Selanik, Cavidan, (1996). Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni.Ankara: Doruk Yayımcılık.
 • Tekelioğlu, O. (2001) “ModernizingReformsandTurkish Music in the 1930”. TurkishStudies, 2, 93-108.
 • Uçan, Ali(1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Toros, Misak (2004) 10 Etudes. Ankara: S.C.A Editions.
 • Yalçın, G. (2004). Halk Müziğine Dayalı Gitar Öğretimi.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi AnaBilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya.
 • Yalçın, Gökhan (2012). Halk Müziğinden Gitara. Kayseri: Mavi Ofset.
 • Yeprem, S. (2007). Türk Gitar Müziği Çalışmaları. Web sayfası: http://www.gitardernegi.org/TurkiyedegitarmuziğicalişmalariKDG.pdf Tarihi: 10.11.2013). (Erişim
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali Özdek

Bibtex @ { sed134862, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {169 - 195}, doi = {10.7816/sed-02-01-09}, title = {MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER}, key = {cite}, author = {Özdek, Ali} }
APA Özdek, A . (2015). MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 169-195. DOI: 10.7816/sed-02-01-09
MLA Özdek, A . "MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 169-195 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11284/134862>
Chicago Özdek, A . "MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER". Sanat Eğitimi Dergisi 2 (2015): 169-195
RIS TY - JOUR T1 - MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER AU - Ali Özdek Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-02-01-09 DO - 10.7816/sed-02-01-09 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 195 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-02-01-09 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-09 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER %A Ali Özdek %T MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 2 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-02-01-09 %U 10.7816/sed-02-01-09
ISNAD Özdek, Ali . "MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER". Sanat Eğitimi Dergisi 2 / 1 (Mart 2015): 169-195. http://dx.doi.org/10.7816/sed-02-01-09