Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 1 - 17 2015-03-04

AN "ETUDE ANALYSİS MODEL" RELATED TO VİOLİN EDUCATİON
KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ"

Ali DELİKARA [1]

264 371

"Performer's instrument on the technical development to ensure created a special composition" can be defined as the concept of study (Scholes, 1992, 336; Sadie, 1995, 304) in almost every instrument, as in the violin repertoire of training and the most important element is one. Studies, musical works they contain technical and musical as targets to be called beautiful / interpretation purposes. With such a function have a very important instrument in training. In this article, our country, Faculty of Education Music Education Department conducted violin lessons widely used Mazas - Special Studies, Op.36.1 method number 10 in the study of the technical analysis included the challenges and pegged to remove difficulties for the technical studies are generated. Keywords: Violin education, etude, analyze, Mazas
“İcracının çalgısı üzerindeki teknik gelişiminin sağlanması amacıyla yaratılan bir özel kompozisyon” olarak tanımlanabilen etüt kavramı, (Scholes, 1992, 336) hemen her çalgıda olduğu gibi, keman eğitimi ve repertuvarının da en önemli unsurlarından biridir. Etütler; bir ya da birkaç tekniğine yönelik yazılmış küçük çapta eserler olabildiği gibi; geniş, derin müzikal ifade biçimi olarak da karsımıza çıkmaktadır. Etütler, içerdikleri hedeflerle müziksel eserlerin teknik ve müzikal olarak doğru ve güzel seslendirilmesini/yorumlanmasını amaçlar. Bu yönüyle çalgı eğitiminde çok önemli bir yere ve işleve sahiptirler. Bu makalede, ülkemizdeki eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği anabilim dallarında yürütülen keman derslerinde yaygın olarak kullanılan Mazas–Special Studies,Op.36/1 metodundan 10 numaralı etüdün teknik analizi yapılarak içerdiği güçlükler saptanmış ve bu güçlüklerin giderilmesine yönelik olarak teknik çalışmalar oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Keman eğitimi, etüt, analiz, Mazas
  • Büyükaksoy, F. Keman Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler. Ankara: Armoni Ltd.Şti. 1997.
  • Fayez, S. Kuramdan Uygulamaya Başlangıç Keman Eğitimi. Ankara: Yurt Renkleri Yayınevi 2001.
  • MAZAS, Jacques Fereol. Edited by Davisson. For Violin. Etudes speciales (Nos.1-30). Published by C.F. Peters 1932.
  • Scholes, A. P. The Oxford Companion To Music. New York: Oxford University Press. 1992.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2011.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali DELİKARA

Bibtex @ { sed134865, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {1 - 17}, doi = {10.7816/sed-01-02-01}, title = {KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ"}, key = {cite}, author = {DELİKARA, Ali} }
APA DELİKARA, A . (2015). KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ". Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 1-17. DOI: 10.7816/sed-01-02-01
MLA DELİKARA, A . "KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ"". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 1-17 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11285/134865>
Chicago DELİKARA, A . "KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ"". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ" AU - Ali DELİKARA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-02-01 DO - 10.7816/sed-01-02-01 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 1 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-02-01 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ" %A Ali DELİKARA %T KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ" %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-01-02-01 %U 10.7816/sed-01-02-01
ISNAD DELİKARA, Ali . "KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ"". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 1-17. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-01