Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 18 - 31 2015-03-04

LISTENING AND PLAYING HABITS OF VIOLIN STUDENTS (CASE OF NIGDE UNIVERSITY)
KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Aysun Rabia HAMZAOĞLU BİRER [1]

291 553

This research was conducted to determine the listening and playing habits of the students who were studying violin at Music Teaching Programme of Department of Fine Arts Teaching of Niğde University Education Faculty in 2011-2012 Spring semester. With 24 violin student interviews, this research intended to determine the music genres the students frequently listen and play, and the reasons why they choose to play those genres. Collected data are demonstrated in tables using frequency and percentage graphics, and the results are refined with critics and advise. The results obtained shows that most students play only Classical Music due to their education although they listen many different genres. Based on these results, suggestions were made for the instructors to encourage their students to play their favourite genres after they gained the sufficient technical abilities, aiming the students gain strong connection with their instruments. Keywords: Music education, violin education, music listening habits.
Bu araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda keman öğrenimi gören öğrencilerin müzik dinleme ve çalma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma için, keman öğrenimi gören tüm sınıflardaki toplam 24 öğrenci ile görüşme yapılarak, en sık dinledikleri müzik türü, kemanla en sık çaldıkları müzik türü ve bu türü çalma sebepleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler frekans ve yüzde grafiği kullanılarak tablolaştırılmış, sonuçlar yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin çok çeştli müzik türlerini dinlemelerine rağmen, büyük bir çoğunluğunun aldığı eğitim mecburiyetiyle sadece Klasik Batı Müziği çaldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, keman eğitimcilerinin, öğrencilerin gereken teknik düzeye eriştikten sonra, dinlemekten keyif aldığı müzik türlerini kemanla çalmaya yüreklendirilmelerinin, çalgılarına daha çok bağlanması açısından faydalı olabileceği gibi öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, keman eğitimi, müzik dinleme alışkanlıkları.
  • Çilden, Ş. (2001). Yaylı Çalgıda Ses Temizliği, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 14(1), 55-60.
  • Gazimihal, M.R. (1961). Musiki Sözlüğü, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.
  • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
  • Özmenteş, S. (2005). Müzik Eğitiminin Boyutları Ve Çalgı Eğitimi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6.( 9), 89-98.
  • Tanrıverdi, A. (1996). Mesleki Müzik Eğitiminde Çalgı Öğretim Programının Önemi Ve Yeri, Filarmoni Sanat Dergisi (139), 14.
  • Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi. (3. Basım). Ankara: Evrensel Müzikevi.
  • Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2003). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aysun Rabia HAMZAOĞLU BİRER

Bibtex @ { sed134866, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {18 - 31}, doi = {10.7816/sed-01-02-02}, title = {KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {BİRER, Aysun Rabia HAMZAOĞLU} }
APA BİRER, A . (2015). KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 18-31. DOI: 10.7816/sed-01-02-02
MLA BİRER, A . "KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 18-31 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11285/134866>
Chicago BİRER, A . "KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 18-31
RIS TY - JOUR T1 - KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) AU - Aysun Rabia HAMZAOĞLU BİRER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-02-02 DO - 10.7816/sed-01-02-02 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 31 VL - 1 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-02-02 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %A Aysun Rabia HAMZAOĞLU BİRER %T KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-01-02-02 %U 10.7816/sed-01-02-02
ISNAD BİRER, Aysun Rabia HAMZAOĞLU . "KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 18-31. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-02