Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 48 - 69 2015-03-04

THE INTONATION PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ENCOUNTERED IN THE VIOLIN EDUCATION
KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çiğdem Eda ANGI [1]

290 504

ABSTRACT This study was done to put forward some solution ways which will be applied in order to reduce the problem to a minimum level an even remove and to emphasize the importance of this topic in the strings particularly and to find out the reasons of the problems of intonation encountered in the violin education. The research was a descriptive study based on the main field research and qualitative findings were obtained through scaning sources and the quanitative findings were obtained from the questionnarries. According to findings obtained, the importance of the intonation event in the violin education was considerably accentuated by the violin lecturers participating in the evalution and the main and side factors causing the intonation problems were examined seperatively and the solution proposals which were seen necessary pertain to the topic were made. Key Words : Violin, Violin Education, Intonation
ÖZET Bu araştırma, keman öğretiminde karşılaşılan entonasyon problemlerinin nedenlerini bulmak, özellikle yaylı sazların öğretiminde bu konunun önemini vurgulamak, bu problemi en aza indirmek ve hatta ortadan kaldırmak için uygulanabilecek bazı çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma; temel alan araştırmasına dayalı betimsel bir çalışma olup, nitel bulgular kaynak tarama, nicel bulgular ise anket yöntemiyle elde edilmiştir. Nicel bilgiler istatistiksel olarak çözümlenmiş ve bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre keman öğretiminde entonasyon kavramının önemi, değerlendirmeye katılan tüm keman öğretim elemanlarınca önemle vurgulanmış ve entonasyon problemlerine sebebiyet veren ana ve yan unsurlar ayrı ayrı irdelenmiş ve konuya ilişkin gerekli görülen çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Keman, Keman Öğretimi, Entonasyon
 • ALBUZ, Aytekin. (2001). Viyola Öğretiminde Türk Müziği Ses Sistemine İlişkin Dizilerin
 • Kullanımı ve Bu Sistem Kaynaklı Çokseslilik Yaklaşımları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. AKBULUT, Hasan Hüseyin. (1973). Keman Öğretim Yöntemleri. Filarmoni Dergisi Sayı:
 • BÜYÜKAKSOY, Feridun. (1997). Keman Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler. Ankara.
 • ÇUBUK, Zeki. (1997). Keman Öğretiminde Öğretmenin Sevilmesi Başarıyı Olumlu Yönde
 • Etkiler. Mavi Nokta Müzik ve Sanat Dergisi Sayı: 24. ERCAN, Nevhiz. (1997). Bireysel Çalgı Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci İlişkileri, Etkili Bir
 • Öğretmende Bulunması Gereken Nitelikler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:17 Sayı: 2, Ankara. GÜNAY, Edip., UÇAN, Ali. (1974). Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik
 • Bölümü, Keman. 1633-2, 1633-3, 1633-7, 1633-8, Mektupla Öğretim Merkezi, Ankara.
 • GÜNAY, Edip., Uçan, Ali. (1980). Çevreden Evrene Keman Eğitimi, Dağarcık Yayınları, Ankara.
 • ÖZGÜR, Ülkü. (2000). Müziksel Okuma Parçalarına Eşlik Yapmada Temel Yaklaşımlar.
 • Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:20 Sayı:3. SEVGİ, Ali. (1996). Mutlak( Absolut) Kulak ve Bağıl ( Göreceli) Kulak. Mavi Nokta Müzik ve Sanat Dergisi Sayı:20, Trabzon.
 • TAMER, Faruk. (2002). Kemanda Yay Teknikleri. Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Sanat Eseri Çalışması Raporu. TANRIVERDİ, Ayfer. (1993). Viyola Öğretiminde Sağ El Tekniği. Orkestra Dergisi Sayı: 238, İstanbul.
 • UÇAN, Ali. (2004). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders Kitabı, Lise Hazırlık,
 • Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul. UÇAN, Ali. (1997). Müzik Eğitiminde Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar Ankara: Müzik
 • Ansiklopedisi Yayınları ZEREN, Ayhan. (1998). Müzikte Ses Sistemleri, Pan Yayıncılık, İstanbul. http://music.yodelout.com/music-study-the-violin/ E.T. 15.9.2013 www.cellohandbook.com E.T. 15.9.2013
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çiğdem Eda ANGI

Bibtex @ { sed134868, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {48 - 69}, doi = {10.7816/sed-01-02-04}, title = {KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {ANGI, Çiğdem Eda} }
APA ANGI, Ç . (2015). KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 48-69. DOI: 10.7816/sed-01-02-04
MLA ANGI, Ç . "KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 48-69 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11285/134868>
Chicago ANGI, Ç . "KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 48-69
RIS TY - JOUR T1 - KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Çiğdem Eda ANGI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-02-04 DO - 10.7816/sed-01-02-04 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 69 VL - 1 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-02-04 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Çiğdem Eda ANGI %T KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-01-02-04 %U 10.7816/sed-01-02-04
ISNAD ANGI, Çiğdem Eda . "KEMAN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 48-69. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-04