Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 70 - 82 2015-03-04

COMPARISON OF THE LEVELS OF SELF-ESTEEM OF MUSIC TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU [1]

364 341

The purpose of this study to evaluate the levels of the music teacher candidates Self-Esteem by socio-demographic variables. Literature was reviewed, "Personal Information Form" and the "Rosenberg Self-Esteem Scale" used in order to obtain research data. For the purposes of this study, statistical analysis of the findings are presented in the tables. The study group of said research encompasses 101 undergraduates studying in Necmettin Erbakan University, Department of Fine Arts Education, and Music Department in 2012-2013 academic years. As a result, the music teacher candidates "Self-Esteem" levels the difference show in terms of some socio-demographic variables and suggestions have been made for it would benefit the area. Key Words: Self Esteem, Socio-demographic Variables, Candidates of Music Teacher
Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının "Benlik Saygısı" düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmadaki verilerin elde edilmesi için kaynak taraması yapılmış, çalışma grubuna "Kişisel Bilgi Formu" ve " Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği" uygulanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak elde edilen bulguların istatiksel analizi yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında, 2012-2013 öğretim yılında öğrenim gören 101 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda müzik öğretmeni adaylarının "Benlik Saygısı" düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenler açısından faklılık gösterdiği tespit edilmiş ve alana yarar sağlayacağı düşünülen öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Sosyodemografik Değişkenler, Müzik Öğretmeni Adayları
 • Altıok H, Ek N. ve Koruklu N. ( 2010), Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeyleri İle İlişkili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1): 99-120
 • Çuhadaroğlu F (1986) Adolesanlarda Benlik Saygısı. Yayınlanmamış Uzmanık Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demirtaş, A. ve Dönmez, A. (2006). Yakın İlişkilerde Kıskançlık: Bireysel, İlişkisel ve Durumsal Değişkenler, Türk Psikiyatri Dergisi, 17(3): 181-191.
 • Demiriz S, Öğretir AD (2007) Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 10 yaş çocuklarının anne tutumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1): 105-122.
 • Erman, K., Şahan, A. ve Can, S. (2008). Sporcu Bayan ve Erkeklerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması. http://www.bilalcoban.com/, 21 Şubat 2008
 • Erşan E., Doğan O., Doğan S. (2009). Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi. Klinik Psikiyatri. 12:35-42
 • Fox KR (1990) ThePhysical Self-Perception Profile. Manual,Northern Illinois University.
 • Kahriman, İ. (2005). Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(1).
 • Odağ C (2001) Nevrozlar - 2. İzmir, Meta Basim, 2001.
 • Otacıoğlu S. (2009), Müzik Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygısı Düzeyleri ile Akademik ve Çalgı Başarılarının Karşılaştırılması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13:141-150
 • Özkan İ. (1994), Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler. Düşünen Adam Dergisi, 7(3) s:4-9
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU

Bibtex @ { sed134869, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {70 - 82}, doi = {10.7816/sed-01-02-05}, title = {MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {KÜÇÜKOSMANOĞLU, Hayrettin Onur} }
APA KÜÇÜKOSMANOĞLU, H . (2015). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 70-82. DOI: 10.7816/sed-01-02-05
MLA KÜÇÜKOSMANOĞLU, H . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 70-82 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11285/134869>
Chicago KÜÇÜKOSMANOĞLU, H . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 70-82
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-02-05 DO - 10.7816/sed-01-02-05 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 82 VL - 1 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-02-05 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-05 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU %T MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-01-02-05 %U 10.7816/sed-01-02-05
ISNAD KÜÇÜKOSMANOĞLU, Hayrettin Onur . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 70-82. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-05