Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 96 - 113 2015-03-04

MUSICAL PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS AND THE CORRELATION OF THESE PREFERENCES WITH AGGRESSIVENESS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ

Nihan YAĞIŞAN [1]

344 273

Current research findings indicate that there are strong connections between individuals' musical preferences and their various personality characteristics. The close relationship between an individual's personality and his/her musical likes and preferences makes us think that these preferences interact with behaviors, which are an extension of the individual's personality traits. This interaction shows itself not only in positive dimensions but also in negative ones. Aggressiveness is a part of personal characteristics and individual behaviors. This study was carried out to discover university students' musical preferences within the framework of various demographic, socio-cultural and musical variables and the correlation between these preferences and aggressive behaviors. Individual and relational screening models were utilized in this study. The study was carried out with 308 students studying at different faculties of Selçuk University. As the data collection tools, the researchers used 'personal information form,' intended for discovering learners' musical preferences and the correlation between these preferences and various variables and 'aggression scale' intended for determining the level of aggressiveness. According to the findings of the study, music type preferences of the learners and their families are similar. Students reported that both musical factors and lyrics were influential in their preferences and they prefer the music types which they find intimate. It is seen that the students had different mean scores for different music types in relation to aggressiveness dimensions. While oral aggressiveness, rage, hostility and indirect aggressiveness do not differ based on preferred type of music, physical aggressiveness significantly differ based on preferred type of music. Key words: University students, music preferences, personality characteristics, aggressiveness
Araştırmalar bireylerin müzik tercihleri ile birtakım kişilik özellikleri arasında sıkı bağlar bulunduğunu göstermektedir. Bireyin beğenileriyle müzik tercihlerinin ve kişilik yapısının yakın bir ilişki içinde olması bu tercihlerin -bireyin kişilik özelliklerinin bir uzantısı olan- davranışlarıyla da etkileşim içinde olduğu düşüncesini beraberinde getirmektedir. Bu etkileşim olumlu olduğu kadar olumsuz boyutlarda da kendini gösterebilmektedir. Kişilik özellikleri ve bireysel davranışlardan biri de saldırganlıktır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin müzik tercihlerini çeşitli demografik, sosyokültürel ve müziksel değişkenler çerçevesinde inceleyerek, bunların ‘saldırganlık’ davranışıyla ilişkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada tekil ve ilişkisel tarama modellerinden yararlanılmıştır. Araştırma Selçuk Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim gören 308 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; öğrencilerin müzik tercihlerini ve birtakım değişkenlerle ilişkisini ortaya çıkarmaya yönelik ‘kişisel bilgi formu’ ve bireylerin saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla ‘saldırganlık ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin ve ailelerinin tercih ettikleri müzik türleri arasında benzerlik vardır. Öğrenciler, müzikal faktörler ile şarkı sözlerinin her ikisinin de tercihlerinde etkili olduğunu ve kendilerine yakın buldukları türleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin saldırganlık boyutlarına ilişkin farklı müzik türlerinde farklı puan ortalamaları elde ettikleri görülmüştür. Sözel, saldırganlık öfke, düşmanlık ve dolaylı saldırganlık davranışları tercih edilen müzik türüne göre anlamlı olarak değişmezken, fiziksel saldırganlık davranışları müzik türüne bağlı olarak anlamlı şekilde değişmektedir. Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, müzik tercihleri, kişilik özellikleri, saldırganlık
 • Aydoğan, Y. ve Gürsoy, F. (2007). Müzik dinleme alışkanlıklarının ve bazı değişkenlerin lise ikinci sınıf öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 64-73.
 • Balcı, A. (1997). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Cantekin Matbaası.
 • Buss, A.H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.
 • Can, S. (2002). ‘Aggression questionnarire’ adlı ölçeğin Türk popülasyonunda geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ruh sağlığı ve hastalıkları servisi şefliği, İstanbul.
 • Çevik, S. Akın, Ö., Onuk, Ö., Yalçınkaya, B. (2003). Cumhuriyetin 80. yılında gazi üniversitesi gençliğinin yaşamında müziğin yeri ve işlevi. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Devlin, J.M. and Seidel, S. (2009). Music preferences and their relationship to behaviors, beliefs, and attitudes toward aggression. (Online submission to Eric.ed.gov).
 • Hendricks, C. B., Robinson, B., Bradley, L. J. & Davis, K. (1999). Using Music Techniques to Treat Adolescent Depression. Journal of Humanistic Counseling, Education &Development, Sep. (38)1: 39-46.
 • Erdal, B. (2009). Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 35 (2), 188-196.
 • Eroğlu, E. S. (2009). Saldırganlık davranışının boyutları ve ilişkili olduğu faktörler: lise ve üniversite öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21.
 • Güner, N. (1998). Ergenlerin dinledikleri müzik türü ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. VII. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, 9- 11 Eylül, Konya, Cilt 1: 291-299.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın dağıtım. 79-81.
 • Koca, Ş. (2007). Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin genel kişilik özelliklerinin kişilik envanterlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Sosyal bilimler enstitüsü, Konya.
 • Kaşar, K. & Yöndem, S. (2006). Muğla üniversitesi öğrencilerinin klasik gitar ile ilgili bilgi ve tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar (16).
 • Kelly D. Schwartz, K. ve Fouts, T. G. (2003). Music preferences, personality style and developmental ıssues of adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 32, (3), (205–213).
 • North, A. C., Desborough, L., & Skarstein, L. (2005). Musical preference, deviance, and attitudes towards celebrities. Personality and Individual Differences, 38, 1903-1914.
 • Scheel, K. R. & Westefeld, J. S. (1999). Heavy metal music and adolescent suicidality: an empirical ınvestigation. Adolescence, 34 (134), 253-273.
 • Sezer, F. (2011). Öfke ve psikolojik belirtiler üzerine müziğin etkisi, İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1). 1472-1493.
 • Yaylalı, M. (2006). Üniversite gençliğinin sosyo-ekonomik profili araştırması. Atatürk Üniversitesi yayınları. ISBN 9554421218
 • Yılmaz, C. ve Kapancıoğulları Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin müzik ürünleri ve edinim yolları konusundaki tercihleri. Selcuk Ünv. Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12(9), 272-281. URL1.
 • http://www.memurlar.biz/haber/genclerin-tercihi-pop-muzik
 • 1399html. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2012
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihan YAĞIŞAN

Bibtex @ { sed134871, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {96 - 113}, doi = {10.7816/sed-01-02-07}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {YAĞIŞAN, Nihan} }
APA YAĞIŞAN, N . (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 96-113. DOI: 10.7816/sed-01-02-07
MLA YAĞIŞAN, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 96-113 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11285/134871>
Chicago YAĞIŞAN, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 96-113
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ AU - Nihan YAĞIŞAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-02-07 DO - 10.7816/sed-01-02-07 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 113 VL - 1 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-02-07 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-07 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ %A Nihan YAĞIŞAN %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-01-02-07 %U 10.7816/sed-01-02-07
ISNAD YAĞIŞAN, Nihan . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 96-113. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-07