Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 130 - 150 2015-03-04

EVALUATION OF THE MUSIC EDUCATION PROBLEMS BY PIANO TEACHERS
PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarkan YAZICI [1]

348 618

This research was conducted by the teachers of piano teaching piano in order to evaluate the problems encountered in 2012-2013 education / training period, with the participation of 54 AGSL teachers who attended in the music education seminar and are serving in various cities. During the research quantitative research model was used, survey research method (screening), as a tool for data collection "The Piano Teacher Questionnaire" that was prepared by the researcher was used. As a result of the research it has been identified that Piano teachers run across problems during vertical reading/vocalizing of the notes, playing by switching from one key to another, playing by following the finger numbers, to decipher, to use the staccato technique , playing legato and staccato techniques with both hands, playing according to speed terms, playing the tunes fluently, playing the sets of basic rhythm accurately , recognizing the errors given to the students in the process of solving various problems. Keywords: Piano, Education, Piano Teaching.
Bu araştırma; piyano öğretiminde karşılaşılan sorunların piyano öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi amacıyla 2012-2013 eğitim/öğretim döneminde piyano eğitim seminerine katılan ve çeşitli illerde görev yapmakta olan 54 AGSL öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma boyunca nicel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak survey (tarama); veri toplama aracı olarak da araştırmacının hazırlamış olduğu “Piyano Öğretmeni Anketi” kullanılmıştır. Piyano öğretmenlerinin, araştırma sonucunda; fa-sol anahtarlarındaki notaları dikey okuma/sesleme, bir anahtardan diğer anahtara geçerek çalma, parmak numaralarına uyarak çalma, deşifre yapma, staccato çalış tekniğini kullanma, legato ve staccato tekniğini her iki elde çalma, hız terimlerine uygun çalma, parçaları akıcı bir biçimde çalma, temel ritim kümelerini doğru çalma, hatalarını fark etme ve çözüm üretme kazanımlarının öğrenciye kazandırılma sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Piyano, Öğretim, Piyano Öğretimi.
 • Bandura, A., JR., Elder, G. H., Flammer, A., Schneewind, K. A., Oettingen, G., Jerusalem, M. and Mittag, W., Zimmerman, B. J., Hackett, G., Schwarzer, R. and Fuchs, R., Marlatt, G. A., Baer, J. S. and Quigley, L. A. (1995). Self-efficacy and educational development. (Editör: Albert Bandura). Self-efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press, 202-232.
 • Ercan, N. (2003, Ekim). Piyano eğitiminde müzikalite kavramının kazandırılması açısından genel yaklaşımlar. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 212-214.
 • Ercan, N. (2008). Piyano eğitiminde ilke ve yöntemler. Ankara: Ahmet Say.
 • Fer, S., Cırık, İ., Altun, S., Çolak, E., Özkılıç, R., Şahin, E., Avcı, S, Yüksel, S. ve Turan, H. (2011). Öğretim kuramları. (Editör: Seval Fer). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. Ankara: Anı, 67-82.
 • Gökbudak, Z. S. (2005). Etkili bir piyano eğitimi ve öğretimi için ailenin rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 559-574.
 • Gökbudak, Z. S., Ekinci, H. ve Gün, E., Karakelle, S. ve Demirtaş, H. O., Çimen, G., Demirova Györrfy, G., Aziz, G., Ercan, N. (2013). Piyano eğitiminde öğretim eserleri ve basamakları. (Editör: Sibel Karakelle). Piyano öğretiminde pedagojik yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi, 1-42.
 • Gökbudak, Z. S., Ekinci, H. ve Gün, E., Karakelle, S. ve Demirtaş, H. O., Çimen, G., Demirova Györrfy, G., Aziz, G., Ercan, N. (2013). 7-11 yaş grubunda kullanılan piyano başlangıç metodları ve analizi: ABD örneği. (Editör: Sibel Karakelle). Piyano öğretiminde pedagojik yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi, 79-104.
 • Gökbudak, Z. S., Ekinci, H. ve Gün, E., Karakelle, S. ve Demirtaş, H. O., Çimen, G., Demirova Györrfy, G., Aziz, G., Ercan, N. (2013). Piyano eğitiminde deşifre. (Editör: Sibel Karakelle). Piyano öğretiminde pedagojik yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi, 105-123.
 • Gültek, B. (2004). Piyano eğitiminde varolan eğitim ekollerinin felsefeleri ve günümüz çalışmalarında kullanılabilirlikleri hakkında öğretim elemanlarının görüşleri (G.Ü.G.E.F. örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kasap, B. T. (2004, Nisan). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki yardımcı çalgı dersleri üzerine bir araştırma. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, S.D.Ü., 160-175.
 • Kılıç, I. ve Yazıcı T. (2012, Temmuz). Study of job satisfaction and professional exhaustion of music teachers in fine arts and sport high schools in terms of some variables. e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), 182- 198.
 • Okan, H. (2009). Piyano eğitiminde yansıtıcı düşünmenin kullanımı ve etkililiği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • MEB Program Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu (2006). AGSL piyano dersi öğretim programı. Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
 • Memedaliyev, R. M. ve Kurbanov, B. O. (2011). Çağdaş sanat eğitiminin sorunları: Müzik eğitimi ve icracılığı. Ankara: Ajans Güler.
 • Ömür, Ö. (1998). Piyano öğretiminde pedagojik yaklaşımın önemi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Sönmez, V., Tozlu, N., Ömerustaoğlu, A., Sönmez, S., Duruhan, K. (2006). Aktif anlayış ve yöntemlerle öğrenci yetiştirme. (Editör: Adem Solak). Felsefe ve eğitim. Ankara: Hegem, 309-326.
 • Türkoğlu, A. (1983). Fransa, İsveç ve Romanya eğitim sistemleri: “Karşılaştırmalı bir araştırma”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Uçan, A. (1994). Müzik eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
 • Uçan, A. (1998). İnsan ve müzik insan ve sanat eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
 • Say, A. (1996). Müzik öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tarkan YAZICI

Bibtex @ { sed134873, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {130 - 150}, doi = {10.7816/sed-01-02-09}, title = {PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YAZICI, Tarkan} }
APA YAZICI, T . (2015). PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (2), 130-150. DOI: 10.7816/sed-01-02-09
MLA YAZICI, T . "PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 130-150 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11285/134873>
Chicago YAZICI, T . "PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 130-150
RIS TY - JOUR T1 - PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Tarkan YAZICI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-02-09 DO - 10.7816/sed-01-02-09 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 150 VL - 1 IS - 2 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-02-09 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-09 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Tarkan YAZICI %T PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 2 %R doi: 10.7816/sed-01-02-09 %U 10.7816/sed-01-02-09
ISNAD YAZICI, Tarkan . "PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 2 (Mart 2015): 130-150. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-02-09