Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 1 - 13 2015-03-04

ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR
RESEARCH APPROACHES AND METHODS: Practitioner Research in Music Education

Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN [1]

304 424

Bu çalışma araştırma süreci içerisine girmiş araştırmacılar için, araştırma yaklaşımlarının değişim dönüşüm ve gelişimleri konusunda, giriş niteliğinde bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. Çalışmada nicel ve nitel metotların düşünce ve uygulama sistemleri anlatılmaya çalışılmıştır. Bunların dışında bir üst araştırma yaklaşımı olarak değerlendirilen eylem (aksiyon) çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ülkemizde müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinden nitel araştırma yöntemleri kullanan tezlerden örnekler verilmiştir. Ancak nitel ve uygulamalı araştırma yaklaşımlarının çok fazla kullanılmadığı görülmüştür.
This work has been prepared in order to provide introductive informatıon about changes, transformations and development of research approaches to the researchers who has stepped into the research process. It is aimed to explain the theoratical and practical systems of quantitative and qualitative approaches. Moreover, action research and reflective studies have been explained in the study which can be seen as higher rated research methodologies nowadays. The work also has looked at graduate thesis in our country and examples are given from the thesis if the qualitative approach has been used. It is interesting to see that only few thesis have used the qualitative approaches.
 • Barışeri, N., Burubatur, M. (2013) Class Size And Effects On Music Teaching In Turkish Classrooms. 21st EAS Conference ISME European Regional Conference “The Reflective Music Teacher”. Feb. 13-16 Lemmensinstituut, Leuven, Belgium
 • Cain, T. (2013). Practitioner Research in Music Education: its promise and power. 21st EAS Conference ISME European Regional Conference “The Reflective Music Teacher”. Feb. 13-16 Lemmensinstituut, Leuven, Belgium
 • Celbiş, S. (2012). Klasik batı müziğinde romantik döneme ait armonik buluşlar ve tonal desenin tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Ekiz, D.(2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Fisher, R. A. (1935). The design of Experiments. Edinburgh: Oliver and Boyd.
 • Hardalaç, N. (2012). Düzenlemeli Öğretim Yönteminin Çalgı Eğitim Boyutunda Bireysel Çalışma Sürecine Etkisi. Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Mustan, H. (2010). Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lseleri Müzik Bölümü 12. Sınıf öğrencilerinin bireysel ses eğitimi Dersinde Karşılaştıkları Zorluklar Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sökezoğlu, D. (2010). Ritim Ve Hareket Ve Şarkı Öğretim Temelli Müzik Eğitiminin 7-11 Yaş Grubu Çocuk Yuvası Öğrencilerinin Sosyal Gelişimleri Üzerine Etkisi (Afyonkarahisar İli Örneği).
 • Özer, U. (2012 ). Trakya`daki Çingene Müzisyenler ve Yaşantıda Gerçekleşen Müzikal Öğrenme. Gazi Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Yıldırım, A. Şimşek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Snyder, D.W. (2011). Preparing for Teaching Through Reflection. Music Educators Journal, 97,3, s. 5-12.
 • Stegman, S. F. (2007). An Exploration of Reflective Dialogue Between Student Teachers in Music and Their Cooperating Teachers. Journal of Research in Music Education. 55,1, s.65-83.
 • Swanwick, K. ( 1984). Some Observations on Research and Music Education. British Journal of Music Educationö 1, 3, s.195-204.KAYNAKLAR
 • Beauchamp, G.A. ( 1981) Curriculum Theory, Illinois, Pezcock Pub. Inc.
 • Günay, E. (2006) Müzik Sosyolojisi, Bağlam Yayıncılık, Ankara
 • Nevşehir Üniversitesi Senato Kararı, Karar Tarihi:05.05.2011, Toplantı Sayısı:09, Sayfa No:06
 • Özgüven, E. (1989) Yükseköğretimde Öğrenci Kişilik Hizmetleri, Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Toplantısı, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları 161, 13-22
 • Varış, F. (1996) Eğitimde Program Geliştirme, Teoriler ve Teknikler, Ankara, Alkım Kitapçılık Yayıncılık
 • Yıldırım, A. – Şimşek, H. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık
 • YÖK Başkanlığı, Seçmeli Dersler İle İlgili Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne 20.10.2010 Tarih ve 038566 Sayılı Yazı
 • Uçan,A. (1994) Müzik Eğitimi, Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN

Bibtex @ { sed134875, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {1 - 13}, doi = {10.7816/sed-01-01-01}, title = {ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {AHMETHAN, Nurtuğ BARIŞERİ} }
APA AHMETHAN, N . (2015). ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (1), 1-13. DOI: 10.7816/sed-01-01-01
MLA AHMETHAN, N . "ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 1-13 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11286/134875>
Chicago AHMETHAN, N . "ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR AU - Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-01-01 DO - 10.7816/sed-01-01-01 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 1 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-01-01 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-01-01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR %A Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN %T ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-01-01-01 %U 10.7816/sed-01-01-01
ISNAD AHMETHAN, Nurtuğ BARIŞERİ . "ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 1 (Mart 2015): 1-13. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-01-01