Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 14 - 29 2015-03-04

UNIVERSITY STUDENTS’ VIEWS ON ELECTIVE MUSIC COURSE (CASE OF NEVSEHIR UNIVERSITY)
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Emin Erdem KAYA [1] , Emre ÜSTÜN [2]

359 406

This research was conducted to determine the student views on common elective music courses given in first grade in Nevşehir University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Science and Literature, Faculty of Engineering and Architecture, Tourism Faculty, and Semra and Vefa Küçük College of Health in 2011-12 spring semester. In the research that covered 266 students in total, it was tried to determine the views of the students that constituted the sample by using “Constructed Fixed Format Survey Interview”; data were illustrated in tables by using frequency, percentage, standard deviance, and arithmetic means. Findings obtained were interpreted and suggestions were made based on the results reached. In the result of the research, it was determined that students were mostly interested in common elective music course; that they believed that this course was necessary although it was a non-credit course and they stated that it should be a credit course. In addition, some suggestions were made in order to make common elective music course more efficient both in content and method by making it more widespread and by being supported by relevant units. Keywords: University, Music, Elective Course
Bu araştırma, 2011-2012 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde, Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu 1. sınıflarında okutulan, ortak seçmeli müzik derslerine ilişkin öğrenci görüşleri doğrultusunda bu derslerin verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması amacı ile yapılmıştır. Toplam 266 öğrencinin katıldığı araştırma kapsamında, örneklemi oluşturan öğrencilerin ortak seçmeli müzik derslerine ilişkin görüşleri Yapılandırılmış Sabit Format Anket Görüşmesi” kullanılarak tespit edilmeye çalışılmış, veriler frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama kullanılarak tablolaştırılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak ulaşılan sonuçlara dayalı olarak öneriler sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğrencilerin genelde ortak seçmeli müzik derslerine ilgi duydukları, kredisiz olmasına rağmen bu dersin gerekliliğine inandıkları ve kredili olması yönünde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Ayrıca ortak seçmeli müzik dersinin yaygınlaştırılıp ilgili birimlerce desteklenerek, içerik ve yöntem yönüyle daha verimli hale gelmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Müzik, Seçmeli Ders, Üniversite
  • Beauchamp, G.A. ( 1981) Curriculum Theory, Illinois, Pezcock Pub. Inc.
  • Günay, E. (2006) Müzik Sosyolojisi, Bağlam Yayıncılık, Ankara
  • Nevşehir Üniversitesi Senato Kararı, Karar Tarihi:05.05.2011, Toplantı Sayısı:09, Sayfa No:06
  • Özgüven, E. (1989) Yükseköğretimde Öğrenci Kişilik Hizmetleri, Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Toplantısı, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları 161, 13-22
  • Varış, F. (1996) Eğitimde Program Geliştirme, Teoriler ve Teknikler, Ankara, Alkım Kitapçılık Yayıncılık
  • Yıldırım, A. – Şimşek, H. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık
  • YÖK Başkanlığı, Seçmeli Dersler İle İlgili Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne 20.10.2010 Tarih ve 038566 Sayılı Yazı
  • Uçan, A. (1994) Müzik Eğitimi, Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emin Erdem KAYA

Yazar: Emre ÜSTÜN

Bibtex @ { sed134876, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {14 - 29}, doi = {10.7816/sed-01-01-02}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {ÜSTÜN, Emre and KAYA, Emin Erdem} }
APA KAYA, E , ÜSTÜN, E . (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (1), 14-29. DOI: 10.7816/sed-01-01-02
MLA KAYA, E , ÜSTÜN, E . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 14-29 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11286/134876>
Chicago KAYA, E , ÜSTÜN, E . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 14-29
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) AU - Emin Erdem KAYA , Emre ÜSTÜN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-01-02 DO - 10.7816/sed-01-01-02 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 29 VL - 1 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-01-02 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-01-02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %A Emin Erdem KAYA , Emre ÜSTÜN %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-01-01-02 %U 10.7816/sed-01-01-02
ISNAD KAYA, Emin Erdem , ÜSTÜN, Emre . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 1 (Mart 2015): 14-29. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-01-02