Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 30 - 52 2015-03-04

REWIEW OF N.E.Ü. A.K.E.F. MUSIC EDUCATION DEPARTMENT'S STUDENTS ABOUT THEIR WORKING STATUS OF INDIVIDUAL INSTRUMENT LESSON
N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU [1]

289 217

This study was designed to assess the general condition of Konya Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty Music Education Departments Student's in individual instrument lessons. In harmony with the purpose of the study tables have been prepared and “percentage and frequency” accounts have been made by analyzing the data obtained statistically. Students of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty Music Education Departments were chosen in order to build the universe of the study. As a result of the study, determined the students opinion for their general working status to individual instruments and suggestions have been made for it would benefit the area.
Bu araştırma Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin, bireysel çalgı dersine ilişkin genel çalışma durumlarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmadaki veriler kaynak tarama ve anket yöntemiyle elde edilerek durum tespiti yapılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak çizelgeler hazırlanmış, elde edilen bulguların istatiksel analizi yapılarak “yüzde ve frekans” hesaplamaları yorumlanmıştır. Araştırmanın evrenini Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerinin bireysel çalgılarına genel çalışma durumları hakkındaki görüşleri tespit edilerek alana yarar sağlayacağı düşünülen öneriler getirilmiştir.
  • Çilden, Ş. (2006), Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Çalgı Eğitiminin Nitelik Sorunlarının İrdelenmesi,Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi
  • Çimen, G. (2001), Piyanoda Deşifre Öğretimine Yaklaşımlar, Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, No:2, 95.
  • Halvaşi, A. A. (1999). Ülkemiz Müzik Eğitiminde Klasik Gitar, Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  • Özyörük, E. (2006). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Uygulanmakta Olan Bireysel Çalgı Eğitimi (Gitar) DersiÖğretim Programlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
  • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar, İlkeler, Yaklaşımlar ve Türkiye'deki Durum, Genişletilmiş İkinci Baskı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Y.Ö.K. (1998). Müzik Öğretmenliği Lisans Programları Tanımları. Ankara: Y.Ö.K.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU

Bibtex @ { sed134877, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {30 - 52}, doi = {10.7816/sed-01-01-03}, title = {N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {KÜÇÜKOSMANOĞLU, Hayrettin Onur} }
APA KÜÇÜKOSMANOĞLU, H . (2015). N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (1), 30-52. DOI: 10.7816/sed-01-01-03
MLA KÜÇÜKOSMANOĞLU, H . "N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 30-52 <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11286/134877>
Chicago KÜÇÜKOSMANOĞLU, H . "N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): 30-52
RIS TY - JOUR T1 - N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ AU - Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-01-03 DO - 10.7816/sed-01-01-03 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 52 VL - 1 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-01-03 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-01-03 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU %T N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-01-01-03 %U 10.7816/sed-01-01-03
ISNAD KÜÇÜKOSMANOĞLU, Hayrettin Onur . "N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 1 (Mart 2015): 30-52. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-01-03