RELATIONSHIP BETWEEN THE ACHIEVEMENTS IN MUSIC THEORY-HEARING AND INDIVIDUAL INSTRUMENT LESSONS
MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Mehmet Ozan UYAN [1]

273 751

ABSTRACT In this study, correlation analyses was applied to the scores of the lessons Music Theory-Hearing Education, Harmony-Counterpoint-Correpedition and İndividual İnstrument Education, which belong to those who have enrolled Music Education Branch of the Fine Arts Department of the Faculty of Education in the years 2000 and 2001. By the results of correlation analyses, the direction, the degree of the relations between these fields and significance of those relations were determined. The relationship between the achievements in the fields of music theory-hearing and instrument playing was tried to be made clear by means of these determinations. Consequently, it was observed that there was a positive correlation between two fields, which is at a statistically significant level. Keywords: Music theory, Musical Hearing Education, Instrument Education, Correlation
ÖZET Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na 2000 ve 2001 yılında giren öğrencilerin Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi Dersi ile bu dersin devamı niteliğindeki Armoni-Kontrpuan-Eşlikleme Dersi notlarıyla Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi notlarına korelasyon analizi uygulanmıştır. Uygulanan analiz sonucunda bu alanlar arasındaki ilişkilerin yönleri, düzeyleri ve ne derece anlamlı oldukları saptanmıştır. Bu bulgular yardımıyla, müzik teorisi ve işitmedeki başarıyla çalgı alanındaki başarı arasındaki ilişki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçta, alanlar arsında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Müzik teorisi, İşitme Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Korelasyon
 • Arıkan, R. (1995). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. Ankara: Tutibay Yayınları.
 • Bakihanova, Z. (2003). Armoni. Ankara: Yorum Matbaası.
 • Baş, E. (2000). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 1993-1994 Girişli Öğrencilerinin Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Eğitimi ile Piyano Eğitimindeki Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni Spss Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pagem Yayınları.
 • Demirbatır, E. (1993). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bölüme Girişteki Müziksel Başarılarıyla Birinci Yıl Sonundaki Müziksel Başarılarının Karşılaştırılarak İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Fenmen, M. (1997). Müzikçinin El Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Meyer, L. (1989). Style And Music. Theory, History And İdeology. Philedelphia: University Of Pennsylvania Press.
 • Özal, İ. (1995). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Giriş Yetenek Sınavındaki Başarıları ile Ana Çalgı Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özçelik, S. (2003). Müzikal Dikte ve Solfej. Ankara: Başkent Matbaacılık.
 • Özgür, Ü., ve Salih, A. (2002). Müziksel İşitme Okuma. Ankara: Sözkesen matbaası.
 • Sözer, V. (1996). Müzik Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş.
 • Tecimer, B. (1988). Gef Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bölüme Girişteki Müziksel İşitme Başarılarıyla Bölümdeki Müziksel İşitme-okuma-yazma Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tutu, T. (1968). Çözümlemeli Kontrapunt. İzmir: Müzik Eserleri Yayınları.
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi, Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Ozan UYAN

Bibtex @ { sed134878, journal = {Sanat Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-8007}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {1}, pages = { - }, doi = {10.7816/sed-01-01-04}, title = {MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER}, key = {cite}, author = {UYAN, Mehmet Ozan} }
APA UYAN, M . (2015). MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Sanat Eğitimi Dergisi, 1 (1), . DOI: 10.7816/sed-01-01-04
MLA UYAN, M . "MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015): <http://dergipark.gov.tr/sed/issue/11286/134878>
Chicago UYAN, M . "MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER". Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER AU - Mehmet Ozan UYAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/sed-01-01-04 DO - 10.7816/sed-01-01-04 T2 - Sanat Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 1 IS - 1 SN - -2147-8007 M3 - doi: 10.7816/sed-01-01-04 UR - http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-01-04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Eğitimi Dergisi MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER %A Mehmet Ozan UYAN %T MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER %D 2015 %J Sanat Eğitimi Dergisi %P -2147-8007 %V 1 %N 1 %R doi: 10.7816/sed-01-01-04 %U 10.7816/sed-01-01-04
ISNAD UYAN, Mehmet Ozan . "MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER". Sanat Eğitimi Dergisi 1 / 1 (Mart 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/sed-01-01-04