Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-908X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2458-908X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad
Kapak Resmi

113.441

321.105

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Sayı 38 - Ara 2017
 1. Beyşehir’in Huğlu Kasabasında Yaşayan Türkmenlerin Belirgin Ağız Özellikleri
  Sayfalar 1 - 22
  Ahmet Çal
 2. Yazı ve Benlik: John Fowles’ın Kurgu Dışı Otobiyografik Yazıları
  Sayfalar 23 - 32
  Barış Mete
 3. İnkılapçı Kanonun İzinde Gerçek Hikâyeye Doğru: Dikmen Yıldızı Okumaları
  Sayfalar 33 - 58
  Bedia Koçakoğlu, Gülbahar Öztinar
 4. Filiz Özdem’in Sırlarla Dolu Konak Adlı Eserinde Deyimler
  Sayfalar 59 - 76
  Birsel Oruç Aslan
 5. Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller: Almanca ve Türkçe Gazete Metinlerinde Bir Çözümleme
  Sayfalar 77 - 94
  Derya Koray Düşünceli, Zeki Uslu
 6. 16. ve 20. Yüzyıl İspanyol Romanında Anti-Kahramanın Gelişimi
  Sayfalar 95 - 110
  Ebru Yener Gökşenli
 7. Christophe Colomb'un Caniba ya da Cannibale'i ile Aime Cesaire'ın Caliban'ı
  Sayfalar 111 - 122
  Ece Yassıtepe Ayyıldız
 8. Mrs. Dalloway’in İncelenmesi: Modernist Öğeler Olarak Değişim ve Gerçeğe Uyanış Olgusu
  Sayfalar 123 - 138
  Eda Burcu Çetinkaya, Atalay Gündüz, Mahinur Akşehir Uygur
 9. Sıradanlaşmaya Karşı Direniş: The Wooster Group
  Sayfalar 139 - 150
  Elif Baş
 10. Jacques Derrida’da Yazı ve Anlam Oyunu
  Sayfalar 151 - 160
  Esra Başak Aydınalp
 11. Modernizm ve Gelenek Arasında Bir Ütopya: Maske ve Ruh
  Sayfalar 161 - 178
  Fatma Şimşek
 12. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenci Memnuniyeti
  Sayfalar 179 - 196
  Filiz İlknur Cuma
 13. Viktorya Dönemi Edebiyatında Karasevda Betimlemeleri
  Sayfalar 197 - 210
  Hatice Övgü Tüzün
 14. Millî Kütüphanede Kayıtlı 06 Mil Yz A 803 Numaralı Şiir Mecmuası
  Sayfalar 211 - 264
  Kamil Ali Gıynaş
 15. Raymond Carver’in A Small, Good Thing Adlı Hikâyesinde Eşduyum Duygularının Etkinleştirilmesi
  Sayfalar 265 - 278
  Karam Nayabpour
 16. Rusçanın Yabancı Dil Olarak Edinimindeki Zorluklar: Dilbilgisel Cinsiyet Kategorisi
  Sayfalar 279 - 298
  Leyla Çiğdem Dalkılıç
 17. Julio Cortázar’ın Öykücülüğü
  Sayfalar 299 - 306
  Mehmet İlgürel
 18. Eğitimsel Açıdan Uygur ve Kıbrıs Türk Masal Kahramanları Bağlamında İletilen Olumsuz Mesajlar
  Sayfalar 307 - 324
  Mustafa Yeniasır, Burak Gökbulut
 19. Beşir Fuad ve Gerçekçilik
  Sayfalar 325 - 340
  Nuray Küçükler Kuşcu
 20. Avrupa’da Âşıklık Geleneğinin İcrası ve Bu Geleneği ‘Geleceğe’ Taşımanın Yolları
  Sayfalar 341 - 352
  Onur Aykaç
 21. Erzurumlu Darîr’in Sîretü’n-Nebî Adlı Eserinden Eski Anadolu Türkçesinin Söz Varlığına Katkılar
  Sayfalar 353 - 380
  Orhan Yavuz, Fatih Numan Küçükballı
 22. Annie Ernaux’nun Les Années Adlı Romanında Yeni Bir Otobiyografi Biçimi: Kişisel Olmayan Otobiyografi
  Sayfalar 381 - 392
  Seçil Yücedağ
 23. Toylukta Bir Çıraklık: Bir Anti-Bildungsroman Örneği Olarak Witold Gombrowicz’ten Ferdydurke
  Sayfalar 393 - 406
  Selin Ever
 24. Sultana'nın Rüyası: Bangladeşli Bir Kadının Feminist Ütopyası
  Sayfalar 407 - 418
  Sema Zafer Sümer
 25. Eleştiri Kültürünün Konya Türkülerine İz Düşümü
  Sayfalar 419 - 432
  Sinan Gönen
 26. Turizm Alanında İletişime Dayalı Deneysel Bir Araştırma: Yabancı Dil Olarak Almanca
  Sayfalar 433 - 456
  Doğu Ataş, Ayten Genç
 27. Sınıf Öğretmenlerinin Boş Zaman Değerlendirme Farkındalıkları: İzmir Örneği
  Sayfalar 457 - 480
  Pelin Önder Erol, Belgin Arslan Cansever, Neşe Aslan
 28. Börükçü’den Bir Grup Siyah Figürlü Lekythos
  Sayfalar 481 - 492
  Halime Aslan
 29. Afyon Gedik Ahmet Paşa Cami Taçkapısı
  Sayfalar 493 - 506
  Murat Karademir
 30. Türkiye Camilerinde Okutulan Hutbelerin Birlikte Yaşama Söylemleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme: Adana Örneği
  Sayfalar 507 - 532
  İslam Can