Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-908X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2458-908X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad
Kapak Resmi

136.517

459.333

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Sayı 39 - Haz 2018
 1. Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin (Komparatistik) Ulusal ve Dünya Edebiyatları Ekseninde Kuramsal Açılımı
  Sayfalar 1 - 26
  Ahmet Cuma
 2. Köy Odalarından Hareketle Bir Orta Anadolu Köyünün Halk Hukuku Algısı
  Sayfalar 27 - 48
  Azem Sevindik
 3. Theories of the End of the Novel
  Sayfalar 49 - 64
  Barış Mete
 4. Demirci Halı Dokumacılığında Kullanılan Terimler ve Derleme Sözlüğü’ndeki Yeri
  Sayfalar 65 - 72
  Birsel Oruç Aslan, Emin Erdem Özbek
 5. Türkmen Türkçesinde -(I)p / -(U)p Eki ve İşlevleri
  Sayfalar 73 - 86
  Engin Gökçür
 6. Otomatik Çeviri Araçlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı: Google Çeviri Örneği
  Sayfalar 87 - 104
  Erdinç Aslan
 7. Âşık Tarzı Yer ile Gök Destanlarının Kökeni Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 105 - 118
  Erhan Çapraz
 8. Oppression of Women in Assia Djebar’s So Vast The Prison
  Sayfalar 119 - 126
  Gönül Bakay
 9. Of Human Bondage and the Question of Free Will
  Sayfalar 127 - 138
  Mahinur Akşehir Uygur
 10. Not So Grim: Liz Lochhead’s Subversion of Patriarchy in The Grimm Sisters
  Sayfalar 139 - 156
  Merve Sarı
 11. Lavery’s Frozen: The Psychosexual History of a Sexual Predator and the Poetics of Anti-Paedophilia
  Sayfalar 157 - 168
  Murat Öğütcü
 12. Kız-Kadın Kimliğinin Oluşumu ve Kadına Bakış Bağlamında Toplumsal Algıya Yön Veren Atasözleri
  Sayfalar 169 - 180
  Nilgün Aydın
 13. تر کی اور اردو کے درمیان تہذ یبی-لسانی روابیت
  Sayfalar 181 - 188
  Nuriye Bilik
 14. Anadolu Türk Halk Hekimliğinde Toprak
  Sayfalar 189 - 204
  Recep Tek
 15. Defâ῾i Mukaddes Şairi Kayser-i Eminpûr’dan Savaş İçin Bir Şiir
  Sayfalar 205 - 220
  Sevda Aygar Bacanlı
 16. Narrative Unreliability in The Good Soldier: A Tale of Passion
  Sayfalar 221 - 232
  Şule Okuroğlu Özün
 17. Bir Övgü Unsuru Olarak Şehnâme Kahramanlarının Klasik Türk Şiirindeki Dönüşümü: Bâkî-Nedîm Karşılaştırması
  Sayfalar 233 - 250
  Şerife Ağarı
 18. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 251 - 266
  Murat Sami Türker, Ayten Genç
 19. Fatsa/Cıngırt Kayası 2012-2014 Sezonu Kazılarından Ele Geçen Unguentariumlar
  Sayfalar 267 - 292
  Ayşe Fatma Erol, Deniz Tamer
 20. Metropolis’ten İki Komutan-Yönetici Heykeli Parçası
  Sayfalar 293 - 310
  Serdar Aybek
 21. Çağdaş Türk Romanında Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin Postmodern Tüketim Temelinde Yeniden Üretimi
  Sayfalar 311 - 326
  Bahset Karslı, Muhammet Ali Özdoğan
 22. Türkiye’de İslami Kimliğin Bedensel Dönüşümü
  Sayfalar 327 - 354
  Hüseyin Çil
 23. Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları
  Sayfalar 355 - 372
  İslam Can, Çağla Girgin Büyükbayraktar
 24. Renk Sembollerine Dair Sosyolojik Bir İnceleme
  Sayfalar 373 - 388
  Nuh Akçakaya
 25. Mahalle ve Konut Tipolojisi Açısından Bahçesaray (1650-1675)
  Sayfalar 389 - 402
  Fırat Yaşa
 26. Hititlerde Yerleşim Yeri-Kutsal Dağ İlişkisi Üzerine Bir Mesafe Önerisi
  Sayfalar 403 - 424
  Hasan Bahar, Murat Turgut, Bora Küçük