Selcuk Dental Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-7529 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdj

‘Selcuk Dental Journal’, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 'Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi',  2014 yılı itibariyle isim değişikliğine giderek 'Selcuk Dental Journal' adını almıştır. Dergimiz, yayımlanmaya başladığı 2014 yılından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM Türkiye Dergileri Dizini (TR-Dizin) tarafından dizinlenmektedir.


Selcuk Dental Journal

e-ISSN 2148-7529 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdj
Kapak Resmi

30.705

63.464

‘Selcuk Dental Journal’, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 'Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi',  2014 yılı itibariyle isim değişikliğine giderek 'Selcuk Dental Journal' adını almıştır. Dergimiz, yayımlanmaya başladığı 2014 yılından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM Türkiye Dergileri Dizini (TR-Dizin) tarafından dizinlenmektedir.


Cilt:5 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. İç Kapak
  Sayfalar 1 - 2
  Selcuk Dental
 2. İçindekiler
  Sayfalar 3 - 4
  Selcuk dental
 3. Kapak
  Sayfalar 1 - 2
  selcuk dis
 4. Dentinal crack formation after root canal preparation: Rotary versus reciprocal instrumentation
  Sayfalar 111 - 116
  Hale Arı Aydınbelge, Mine Özçelik Yılmaz
 5. Farklı posterior kompozit rezinlerde su emilimi, çözünürlük ve mikrosertlik değişimlerinin incelenmesi
  Sayfalar 117 - 122
  Çiğdem Atalayın, Gamze Karaçolak, Ayşegül Kaya
 6. Gömülü kaninlerin transmigrasyon insidansının belirlenmesi
  Sayfalar 123 - 127
  Mehmet Fatih Şentürk, Tayfun Yazıcı, Beste İnceoğlu, Bengi Öztaş
 7. Sınıf II Div.1 çekimli vakaların tedavi ile cinsler arası çiğneme paternleri ve oklüzyon değişimi
  Sayfalar 128 - 134
  Bilgin Giray
 8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yedi farklı dental anomalinin görülme sıklığı
  Sayfalar 135 - 141
  Mahmut Koparal, Haluk Yener Ünsal, Hilal Türker Alan, Mustafa Yalçın, Bilal Ege, Belgin Gülsün
 9. Effect of two light activated in-office bleaching agents on microhardness of different esthetic restorative materials
  Sayfalar 142 - 149
  Ozgun Yusuf Ozyilmaz, Tuncay Alptekin, Filiz Aykent, Haluk Baris Kara
 10. Kanal dolgu patlarının cam fiber postun bağlanma dayanımına etkisi-
  Sayfalar 150 - 156
  Şeref Nur Mutlu, Ayçe Ünverdi Eldeniz
 11. Difficulties and treatment outcomes of orthodontic therapy of a patient with Williams Syndrome
  Sayfalar 157 - 163
  Elif Dilara Şeker, Türker Yücesoy, Ahmet Yağcı
 12. Post-adölesan kalıtımsal iskeletsel maksiler darlık sirküler openbite vakasında RME – mini vida uygulaması: Olgu sunumu
  Sayfalar 164 - 170
  Hatice Kök, Zeliha Bektaş
 13. Treatment of mandibular odontogenic keratocyst by decompression with a customized removable device: A case report and literature review
  Sayfalar 171 - 176
  Bilal Ege, Metin Çalışır
 14. Aşamalı çürük tedavisi: Derleme
  Sayfalar 177 - 185
  Fatma Dilşad Öz, Saadet Gökalp
 15. Ortodontide üç boyutlu görüntüleme sistemleri: Literatür derlemesi
  Sayfalar 186 - 193
  Kübra Gülnur Topsakal, Yasemin Nur Korkmaz