İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi

Mükerrem Özge Ağırnaslıgil [1] , Nisa Gül Amuk [2]

61 96

Amaç: Bu araştırmanın amacı ortodontik tedavileri yapılan iskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip hastaların ortognatik cerrahi öncesinde ve cerrahiden en az 6 ay sonrasındaki benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısının değerlendirilmesi ve cinsiyetin bu psikolojik durumlar üzerine etkisinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya iskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip, ortognatik tedavi ihtiyacı olan ve herhangi bir sendromu bulunmayan 45 hasta (18 erkek; 27 kız) dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 21.4±2.02 yıldır. Hastaların tümüne Le Fort 1 osteotomi ve bilateral sagittal split ramus osteotomisi ile çift çene ortognatik cerrahi uygulanmıştır. Hastalara ortognatik cerrahi olmadan önce ve cerrahiden en az 6 ay sonra Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde bağımlı ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Ortognatik cerrahi sonrasında hastaların benlik saygısı ceıfrrahi öncesine göre anlamlı şekilde artarken, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı anlamlı şekilde azalmıştır (p<0.05). Cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrasındaki benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinde cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

Sonuç: Ortognatik cerrahi sonrasında, hastaların benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı gibi psikolojik durumları olumlu yönde etkilenmiş ve hastalar cerrahi sonrasında psikososyal anlamda fayda görmüşlerdir.

Benlik saygısı, kaygı, ortognatik cerrahi
  • 1. Jensen S. The psychosocial dimensions of oral and maxillofacial surgery: A critical review of the literature. J Oral Surg 1978; 36: 447-53. 2. Berger JL, Pangrazio-Kulbersh V, Bacchus SN, Kaczynski R. Stability of bilateral sagittal split ramus osteotomy: rigid fixation versus transosseous wiring. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 118: 397-403. 3. Kiyak HA, McNeill RW, West RA, Hohl T, Bucher F, Sherrick P. Predicting psychologic responses to orthognathic surgery. J Oral Maxillofac Surg 1982; 40: 50-5.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma
Yazarlar

Yazar: Mükerrem Özge Ağırnaslıgil

Yazar: Nisa Gül Amuk

Bibtex @araştırma makalesi { selcukdentj415503, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {}, volume = {5}, pages = {50 - 58}, doi = {}, title = {İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Amuk, Nisa Gül and Ağırnaslıgil, Mükerrem Özge} }
APA Ağırnaslıgil, M , Amuk, N . (). İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi. Selcuk Dental Journal, 5 (1), 50-58. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/selcukdentj/issue/36484/415503
MLA Ağırnaslıgil, M , Amuk, N . "İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 5 (): 50-58 <http://dergipark.gov.tr/selcukdentj/issue/36484/415503>
Chicago Ağırnaslıgil, M , Amuk, N . "İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 5 (): 50-58
RIS TY - JOUR T1 - İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi AU - Mükerrem Özge Ağırnaslıgil , Nisa Gül Amuk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 58 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi %A Mükerrem Özge Ağırnaslıgil , Nisa Gül Amuk %T İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi %D 2018 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Ağırnaslıgil, Mükerrem Özge , Amuk, Nisa Gül . "İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 5 / 1 50-58.