Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 218 - 224 2018-12-01

Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi

Zeynep Fatma Zor [1] , Pınar Çevik [2]

21 189

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı ağız gargaralarının diş yüzeyinde renklendirici etkisini değerlendirmek ve renk değişimine uğramış diş yüzeyinde beyazlatıcı ajan ve iki farklı polisaj işleminin renk açıcı etkilerini kıyaslamaktır.

Gereç ve Yöntemler: Yüz yirmi adet çekilmiş yirmi yaş dişi farklı ağız gargaralarının değerlendirilmesi için dört ayrı gruba (Izotonik, Klorhex, Polividon iyot, Benzidamin hidroklorür) ayrılmıştır (n=30). Her bir gargara grubu kullanılan beyazlatıcı ajan, polisaj patı ve pomza uygulaması için 10’ar örnekli üç ayrı alt gruba ayrılmıştır. İşlem öncesi, gargara uygulamasından sonra ve renk açıcı işlemler sonrası renk analizleri bir dijital spektrofotometre kullanılarak yapılmıştır. Örneklere ait ΔL*, Δa*, Δb* ve ΔE verileri kaydedilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi iki yönlü varyans analizi, tek yönlü varyans analizi ve post-hoc testleri kullanılarak yapılmıştır (α=0.05).

Bulgular: Polividon iyot ve Benzidamin hidroklorür grupları, Klorhex ve Izotonik gruplarından daha yüksek renk değişimine neden olmuştur (p<0.05). Klorhex ve Izotonik grupları arasında renk değişimi açısından anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Beyazlatıcı ajan uygulaması en düşük ΔE değeri ile en yüksek renk açıcı etkiye sahiptir (p<0.05). Polisaj patı ve pomza uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).

Sonuç: Uzun süreli gargara kullanımı dişlerde renklenmelere sebep olabilir. Klorheksidin glukonat içeren gargara daha düşük renk değişimine neden olmuştur. Hidrojen peroksit içerikli beyazlatma ajanı en yüksek renk açıcı etkiye sahiptir. Bununla birlikte, polisaj patı uygulaması gargara kullanımı sonrası oluşacak diş renklenmelerinde renk açıcı kolay bir yöntem olarak tavsiye edilebilir.

Diş beyazlatma, dişte renk değişikliği, gargaralar
  • 1. Dahl JE, Pallesen U. Tooth bleaching-a critical review of the biological aspects. Crit Rev Oral Biol Med 2003; 14: 292–304.
  • 2. Plotino G, Buono L, Grande NM, Pameijer CH, Somma F. Nonvital tooth bleaching: a review of the literature and clinical procedures. J Endod 2008; 34: 394-407.
  • 3. Hattab FN, Qudeimat MA, al-Rimawi HS. Dental discoloration: an overview. J Esthet Dent 1999; 11: 291–310.
  • 4. Jahangiri L, Reinhardt SB, Mehra RV, Matheson PB. Relationship between tooth shade value and skin color: an observational study. J Prosthet Dent 2002; 87: 149 –52.
  • 5. Ten Bosch JJ, Coops JC. Tooth color and reflectance as related to light scattering and enamel hardness. J Dent Res 1995; 74: 374–80.
  • 6. Joiner A, Jones NM, Raven SJ. Investigation of factors influencing stain formation utilizing an in situ model. Adv Dent Res 1995; 9: 471– 6.
  • 7. Azarpazhooh A, Limeback H. The application of ozone in dentistry: a systematic review of literature. J Dent 2008; 36: 104–116.
  • 8. Nathoo SA, Gaffar A. Studies on dental stains induced by antibacterial agents and rational approaches for bleaching dental stains. Adv Dent Res 1995;9: 462-470.
  • 9. Addy M, Moran J, Griffiths AA, Wills-Wood NJ. Extrinsic tooth discoloration by metals and chlorhexidine. Surface protein denaturation or dietary precipitation? Br Dent J 1985; 159: 281-285.
  • 10. WattsA, Addy M. Tooth discoloration and staining: a review of the literature. Br Dent J 2001;190:309 –16
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma
Yazarlar

Yazar: Zeynep Fatma Zor

Yazar: Pınar Çevik

Bibtex @araştırma makalesi { selcukdentj492427, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {218 - 224}, doi = {}, title = {Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi}, key = {cite}, author = {Zor, Zeynep Fatma and Çevik, Pınar} }
APA Zor, Z , Çevik, P . (2018). Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi. Selcuk Dental Journal, 5 (3), 218-224. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/selcukdentj/issue/40811/492427
MLA Zor, Z , Çevik, P . "Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi". Selcuk Dental Journal 5 (2018): 218-224 <http://dergipark.gov.tr/selcukdentj/issue/40811/492427>
Chicago Zor, Z , Çevik, P . "Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi". Selcuk Dental Journal 5 (2018): 218-224
RIS TY - JOUR T1 - Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi AU - Zeynep Fatma Zor , Pınar Çevik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 218 EP - 224 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi %A Zeynep Fatma Zor , Pınar Çevik %T Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi %D 2018 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Zor, Zeynep Fatma , Çevik, Pınar . "Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi". Selcuk Dental Journal 5 / 3 (Aralık 2018): 218-224.