Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-7458 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi online yayın yapan hakemli akademik bir dergidir. 1998 yılında ilk sayısını yayınlamış olan dergimiz 2016 yılı Cilt 19, 41.Yıl Özel Sayısı' da dahil olmak üzere 1302-4191 ISSN numarası ile basılı olarak yayın yapmış 2017 yılı Cilt 20, Sayı 1 itibariyle 2564-7458 e-ISSN numarası ile online olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergide İşletme, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Ekonomi, Maliye, Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler, Yönetim Organizasyon gibi sosyal bilimler kapsamında yer alan çalışma alanlarına ilişkin araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi ve kitap incelemeleri yayınlanmaktadır. Dergi yılda iki kez (Nisan–Kasım) yayınlanır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Gönderilen çalışmalar dergi editörleri tarafından biçim ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında biçim ve içerik yönünden dergide yayınlanması uygun görülen çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleyi değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmezken yazar bilgileri de hakemlerle paylaşılmamaktadır. Hakemlerin birisinin olumlu birisinin ise olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. En az iki hakemin yayınlanmasını uygun gördüğü çalışmalar dergide yayınlanır.

Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’ne aittir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

e-ISSN 2564-7458 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Kapak Resmi

51.938

69.597

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi online yayın yapan hakemli akademik bir dergidir. 1998 yılında ilk sayısını yayınlamış olan dergimiz 2016 yılı Cilt 19, 41.Yıl Özel Sayısı' da dahil olmak üzere 1302-4191 ISSN numarası ile basılı olarak yayın yapmış 2017 yılı Cilt 20, Sayı 1 itibariyle 2564-7458 e-ISSN numarası ile online olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergide İşletme, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Ekonomi, Maliye, Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler, Yönetim Organizasyon gibi sosyal bilimler kapsamında yer alan çalışma alanlarına ilişkin araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi ve kitap incelemeleri yayınlanmaktadır. Dergi yılda iki kez (Nisan–Kasım) yayınlanır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Gönderilen çalışmalar dergi editörleri tarafından biçim ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında biçim ve içerik yönünden dergide yayınlanması uygun görülen çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleyi değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmezken yazar bilgileri de hakemlerle paylaşılmamaktadır. Hakemlerin birisinin olumlu birisinin ise olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. En az iki hakemin yayınlanmasını uygun gördüğü çalışmalar dergide yayınlanır.

Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’ne aittir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 2 - Kas 2017
 1. Muhasebe Eğitimi Alan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Etik Davranışlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Ortaköy MYO Örneği
  Sayfalar 96 - 110
  Mehmet Yücenurşen, Haluk Duman, Yusuf Polat
 2. Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama
  Sayfalar 111 - 128
  Öğretim Görevlisi Ali Kahramanoğlu, Prof.Dr. Durmuş Acar
 3. Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 129 - 139
  Kemalettin Eryeşil, Rifat İraz
 4. Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 151 - 159
  Erhan KILINÇ, H.Mustafa PAKSOY
 5. Avrupa Birliği’nin Sahra-Altı Afrika’ya Yönelik Kalkınma İşbirliği Politikasının Gelişimi: Başarılar ve Zorluklar
  Sayfalar 183 - 191
  ASLIGÜL SARIKAMIŞ KAYA
 6. Türkiye’deki Havayolu İşletmelerinin Hizmet Anlayışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 192 - 205
  Yrd.Doç.Dr. NİLÜFER CANÖZ
 7. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 206 - 214
  Ali Erbaşı, Ayşe Cabi, Abdurrahman Gümrah, Hasan Hakses
 8. TMS – 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilme Ve Finansal Raporlama Süreci
  Sayfalar 140 - 150
  FEHMİ KARASİOĞLU, FIRAT KINALI
 9. Türkiye Kira Sertifikaları ile İslami Finans Piyasalarındaki Eşdeğer Ürünler Arasında Bir Karşılaşma
  Sayfalar 160 - 174
  Abdullah Tekin
 10. Konya Turizmi Perspektivinde Bisiklet Turizmi ve Bir Destinasyon Olarak Konya Turizminin Pazarlanması Üzerine Etkisinin PEST Analizi İle İncelenmesi
  Sayfalar 175 - 182
  Osman Ünüvar, Mürsel Kaya, Mete Sezgin