Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-7458 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi online yayın yapan hakemli akademik bir dergidir. 1998 yılında ilk sayısını yayınlamış olan dergimiz 2016 yılı Cilt 19, 41.Yıl Özel Sayısı' da dahil olmak üzere 1302-4191 ISSN numarası ile basılı olarak yayın yapmış 2017 yılı Cilt 20, Sayı 1 itibariyle 2564-7458 e-ISSN numarası ile online olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergide İşletme, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Ekonomi, Maliye, Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler, Yönetim Organizasyon gibi sosyal bilimler kapsamında yer alan çalışma alanlarına ilişkin araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi ve kitap incelemeleri yayınlanmaktadır. Dergi yılda iki kez (Nisan–Kasım) yayınlanır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Gönderilen çalışmalar dergi editörleri tarafından biçim ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında biçim ve içerik yönünden dergide yayınlanması uygun görülen çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleyi değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmezken yazar bilgileri de hakemlerle paylaşılmamaktadır. Hakemlerin birisinin olumlu birisinin ise olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. En az iki hakemin yayınlanmasını uygun gördüğü çalışmalar dergide yayınlanır.

Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’ne aittir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

e-ISSN 2564-7458 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Kapak Resmi

72.210

111.715

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi online yayın yapan hakemli akademik bir dergidir. 1998 yılında ilk sayısını yayınlamış olan dergimiz 2016 yılı Cilt 19, 41.Yıl Özel Sayısı' da dahil olmak üzere 1302-4191 ISSN numarası ile basılı olarak yayın yapmış 2017 yılı Cilt 20, Sayı 1 itibariyle 2564-7458 e-ISSN numarası ile online olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergide İşletme, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Ekonomi, Maliye, Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler, Yönetim Organizasyon gibi sosyal bilimler kapsamında yer alan çalışma alanlarına ilişkin araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi ve kitap incelemeleri yayınlanmaktadır. Dergi yılda iki kez (Nisan–Kasım) yayınlanır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Gönderilen çalışmalar dergi editörleri tarafından biçim ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında biçim ve içerik yönünden dergide yayınlanması uygun görülen çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleyi değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmezken yazar bilgileri de hakemlerle paylaşılmamaktadır. Hakemlerin birisinin olumlu birisinin ise olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. En az iki hakemin yayınlanmasını uygun gördüğü çalışmalar dergide yayınlanır.

Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’ne aittir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 2 - Kas 2018
 1. The Impact of Socioeconomic Factors on Access to Health Services in Turkey: A Logit Analysis
  Sayfalar 117 - 131
  Orhan Çoban, Ayşe Çoban, Emel Mirza
 2. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Meslek Yüksekokulu Özelinde Yükseköğrenim Tercihlerinin İncelenmesi: Çanakkale İli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 132 - 148
  Ümit Demir
 3. Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
  Sayfalar 149 - 157
  Zeki Yüksekbilgili
 4. Uluslararası Finansal Endekslerin Döviz Kurları Üzerine Etkileri: Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 173 - 185
  Hakan Öner
 5. Employee Based Brand Equity: Building Brand Value for Employees through Internal Branding
  Sayfalar 186 - 200
  Ezgi Erkmen
 6. Bir Finansman Modeli Olarak İşletme Sermayesi Garanti Ve Sigorta Programlarının Dış Ticarete Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 201 - 226
  Mehmet Yeşilyaprak
 7. Ücretsiz Müzik Ürünlerinin Erişim Temelli Tüketimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 227 - 238
  İbrahim Bozacı, İsmail Gökdeniz
 8. Sürdürülebilir Turizm Konusunda Yerel Halkın Görüşlerinin Belirlenmesi: Sille Örneği
  Sayfalar 239 - 250
  Emel Çınarlı, Hakkı Mümin Ay
 9. Tüketicilerin Otomobil Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Akademisyenlere Yönelik Bir Uygulama
  Sayfalar 251 - 273
  A.Selçuk Köylüoğlu, Ö. Emrah Acar, Ü. Saliha Eken İnan
 10. Muhasebe Meslek Mensuplarında Duygusal Emek ve İşyeri Mutluluğu İlişkisi: Burdur Örneği
  Sayfalar 274 - 283
  Ali Apalı, Mehmet Özmen
 11. Hükümet Programlarında Demokratikleşme Politikalarının Değerlendirilmesi (1923-1980)
  Sayfalar 284 - 302
  Fuat Uçar
 12. Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Özel Sektör Proje Kredileri Ve Türkiye Uygulaması
  Sayfalar 313 - 322
  Hasan Lök
 13. Türkiye’de Gıda Sektöründe Faaliyette Bulunan Markalar Üzerine Bir Etkinlik ve Verimlilik Analizi
  Sayfalar 323 - 335
  Esen Şahin, İbrahim Erem Şahin, Sümeyye Nur Kara
 14. Konaklama Sektöründe Çevre Dostu Yönetim ve Çevre Muhasebesinin Önemi
  Sayfalar 336 - 347
  Semih Büyükipekçi, Şeyma Şimşek
 15. Bağımsız Denetim ve Muhasebe Meslek Etiği: Bağımsız Denetçilerin Etik İlkelere Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 348 - 373
  Özlem Gümrah, Baki Yılmaz
 16. OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi
  Sayfalar 374 - 392
  Semanur Soyyiğit
 17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnovasyon Performansının Örgütsel Bağlılığa Etkisi
  Sayfalar 393 - 406
  Serap Kalfaoğlu, Rıfat İraz, Gazi Kurnaz
 18. İşsizlikle Mücadelede Mesleki Eğitimin Önemi ve Firmaların Mesleki Kurslara Bakışı: Konya İli Örneği
  Sayfalar 407 - 416
  Beyza Aksoy Mıhoğlu, Bilge Afşar, Seyfi Suna
 19. EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 417 - 429
  Aşır Özbek, Merve Engür
 20. Üniversitelerde Verilen Girişimcilik Eğitimi Girişimci Kişilik Özelliklerini Nasıl Etkiler? Deneysel Bir Araştırma
  Sayfalar 430 - 447
  Aydın Özdemir, Mert Özgüner, Hüseyin Alkış
 21. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüm Kavramına Yönelik Tutumları
  Sayfalar 448 - 470
  Hamdi Karakaş, Menekşe Taş Divrik, Burkay Divrik
 22. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin Halkla İlişkiler Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 158 - 172
  Murat Koçyiğit, Ercan Aktan, Veysel Çakmak
 23. 1978-2018 Yılları Arasında Türkiye'de Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı/Bilim Dalında Muhasebe ve Finansman Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 303 - 312
  Seyhan Çil Koçyiğit, Feyza Şenay