Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-4268 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özgür Arun | http://www.senexjournal.org


Senex, yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedefleyen disiplinler arası süreli bir yayın organıdır.

Senex, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları, araştırmacılar ve araştırmaya dayalı çalışmaların bulgularını kullananlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi; güncel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması; özgün bilimsel çalışmaların, sosyal politikaların, iyi uygulamaların ve faydalı modellerin ilgililere sunulması süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2602-4268 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özgür Arun | http://www.senexjournal.org
Kapak Resmi

1.245

2.654


Senex, yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedefleyen disiplinler arası süreli bir yayın organıdır.

Senex, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları, araştırmacılar ve araştırmaya dayalı çalışmaların bulgularını kullananlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi; güncel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması; özgün bilimsel çalışmaların, sosyal politikaların, iyi uygulamaların ve faydalı modellerin ilgililere sunulması süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.