Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi

Mahmut SAĞIR [1] , Zekeriya ARSLAN [2]

72 81

ÖZET

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin 2013 okul öncesi eğitim programını uygularken karşılaştıkları sorunların düzeyini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırma; tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş il merkezinde görev yapmakta olan 600 okul öncesi öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile belirlenen 284 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD anlamlılık testi kullanılmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerin 2013 okul öncesi eğitim programını uygulamada “hiçbir zaman” düzeyinde sorunla karşılaştıkları anlaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerin eğitim programını uygularken karşılaştığı sorunlar öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre sorunla karşılaşma düzeyinde anlamlı fark varken; cinsiyet, ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı fark bulunamamıştır.

Öğretmen, Okul Öncesi Eğitim Programı, Eğitim Programı Sorunları
 • Aydın, A. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programına yönelik değerlendirmeleri ( Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Bahmaee1, A. B., Saadatmand, Z. & Yarmohammadian, M. H. (2016). Principle elements of curriculum in the preschool pattern of montessori. Canadian Center Of Science And Education International Education Studies, 9(1). http://Dx.Doi.Org/10.5539/İes.V9n1p148(23.02.2017).
 • Çaltık, İ. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin uygulanan okul öncesi eğitim programına ve programın kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Erden, E. (2010). Problems that preschool teachers face ın the currıculum ımplementatıon (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Göle, M.O. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin nitelikli bir okul öncesi eğitim programında bulunması gereken özelliklere ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hughesa, C., Clineb, T. (2015). An evaluation of the preschool paths curriculum on the development of preschool children. Educational Psychology In Practice, 31(1).
 • Hyson, M., Tomlinson, H. B. & Morris, C. A. S. (2009). Quality improvement in early childhood teacher education: Faculty perspectives and recommendations for the future, Early Chıldhood Research Pratice 11(1).
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M.N. ve Koçyiğit, S. (2007). Okul Öncesi Eğitiminin Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Erzurum İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 16, 160-171.
 • Ntumi, S. (2016). Challenges pre-school teachers face in the ımplementation of the early childhood curriculum in the cape coast metropolis. Journal Of Education And Practice, 7(1), 54-62.
 • Şıvgın, N. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Tuul, M., Ugaste, A., & Mikser, R. (2011). Teachers’ perceptions of the curricula of the Soviet and post-Soviet eras: A case study of Estonian pre-school teachers. J. Currıculum Studies, 43(6). http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2011.596225(23.02.2017).
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut SAĞIR (Sorumlu Yazar)
E-posta: msagir@ksu.edu.tr
Ülke: Turkey


Yazar: Zekeriya ARSLAN
E-posta: zarslan46@hotmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ses366303, journal = {Scientific Educational Studies}, issn = {}, address = {Mahmut SAĞIR}, year = {}, volume = {1}, pages = {64 - 84}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Zekeriya and SAĞIR, Mahmut} }
APA SAĞIR, M , ARSLAN, Z . (). Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi. Scientific Educational Studies, 1 (1), 64-84. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ses/issue/33534/366303
MLA SAĞIR, M , ARSLAN, Z . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi". Scientific Educational Studies 1 (): 64-84 <http://dergipark.gov.tr/ses/issue/33534/366303>
Chicago SAĞIR, M , ARSLAN, Z . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi". Scientific Educational Studies 1 (): 64-84
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi AU - Mahmut SAĞIR , Zekeriya ARSLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 84 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi %A Mahmut SAĞIR , Zekeriya ARSLAN %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunların Düzeyi %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 1 %N 1 %R %U