Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi

Gülay BEDİR [1] , Sevgi BEKTAŞ BEDİR [2]

69 69

ÖZET

Bu araştırma ile lise öğrencilerinin öğrenme stilleri belirlemek ve öğrenme stillerine göre yapılan öğretimin yabancı dilde kelime öğrenmeye ve hatırlamaya etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma katılan öğrencilerin algısal öğrenme stillerini (görsel öğrenenler, işitsel öğrenenler kinestetik/dokunarak öğrenenler) belirlemek üzere “Öğrenme Stili Ölçeği (Learning Style Survey (LSS)” ve kelime bilgisini ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Başarı Testi” kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılar tarafından bir açık uçlu soru cevaplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu lise 9. Sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 55 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmaya 55 öğrenci katılmıştır. Araştırmada ortaöğretim öğrencilerin öğrenme stil tercihlerinde birinci sırada görsel, ikinci sırada işitseller, üçüncü sırada kinestetik/dokunsal öğrenme stili olduğu tespit edilmiştir. Tercih edilen öğrenme stillerine uygun olarak belirlenen üç yönteme göre her bir öğretim etkinliğinde 8 kelime öğretilmiştir. Tüm öğretim etkinlikleri tamamlandıktan hemen sonra, 1-hafta sonra ve 1 ay sonra olmak üzere toplam üç tane sontest yapılmıştır. Uygulanan başarı testlerinden bir tanesi (Türkçeden İngilizceye çevirme) kelime öğrenmeyi, diğeri ise (çoktan seçmeli) kelime hatırlamayı ölçmektedir. Bulgular bize şu sonuçları vermiştir. Tüm son testlerde öğrencilerin en iyi kelime öğrenme ve hatırlamaları karma öğrenme yöntemiyle gerçekleşmiştir. Toplamda yabancı dilde kelime öğrenmesi ve hatırlaması en düşük görsel yönteminin kullanımında gerçekleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stilleri, Bilişsel Stiller
  • Allen, V.F. (1983). Techniques in Teaching Vocabulary. Oxford University Press.Akkoyunku, B. ve diğ. (2008). Öğretim Tasarımı. Ankara: Maya Akademi.Brisk, M. E. (2011). Learning to Write in the Second language. in E. Hınkel (Ed), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning.Newyork ve London: Routledge.Cohen, A.D. (2002). Preparing teachers for Styles-and Strategies Based Instruction, in V. Crew, C. Davison, ve B. Mak (Eds. 49–69 ).Reflecting on language in Education. Hong Kong: Centre for language in Education.Cohen, A.D. (2009). Focus on the Language Learner: Styles, Strategies and Motivation. Cohen -Applied Linguistics Book.Crist, R.L. (2008). Sat and Act Vocabulary Building . USA.Çilenti, K. (1984). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Gül Yayınevi.Demirel, Ö. (2011, Mart). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.Dunn, R. ve K. Dunn. (1993). Teaching Secondary Students Through Their Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Style Practical Approaches for grades 7-12. Allyn and Bacon.Dunn, R.veDunn, K. (1978). Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston. VA: Reston Publishing.Felder, R.M. ve Henriques, E.R. (1995). Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education. Foreign Language Annals. 28 (1): 21–31.Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.Lil, Z. ve Zhi-Zhong, F. (2007). Usa Discrepancy Between Native English Speaker Teachers’Teaching Styles And Chinese English Learners’ Learning Styles. Us-McCarthy, B. (1987). The 4Mat System: Teching to Learning Styles With Right/Left Mode Techniques. Barrington, III: Excel, Incorporated.MEB. (2006). Orta Öğretim Kurumları Genel Liseler 8. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Ankara.MEB. (2007). Orta Öğretim Kurumları Genel Liseler 9. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Ankara.Nation , I.S.P ve Webb, S. (2011). Content Based Instruction and Vocabulary Learning. In E. Hınkel (Ed), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Newyork ve London: Routledge.Merter, F. (2009). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stillerini Farklılaştıran Sosyo-Ekonomik Faktörler. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 13: 78-96Rakap, S. (2010). Impacts of Learnıng Styles and Computer Skills on Adult Students’ Learnıng Online. The Turkish Online Journal Of Educational Technology. 9 (2).Seiler, D. (2011). Does Employment Status Impact Learning Style?. Us-China Education Review. 2: 213–225.Shen, Y. ve diğ. (2010). Effects of Perceptual Learning Style Preferences on L2. Lexical Inferencing. National Formosa University. 64: 632.Oxford, R.L. (2003). Language Learning Styles ve Strategies: An Overvıew. Oxford, Gala.1Reid, M. (1995). Learning styles in the ESL/EFL classroom. Boston: Heinle Heinle Publishers.Riding, R. ve Rayner, R. (1998). Cognitive Styles and Learning Strategies. London: David Fulton. Tight, D.G. (2010). Perceptual Learning Style Matching and L2 Vocabulary Acquisition. Language Learning. 60(4): 792–83Thight, D., ve Cohen, A. (2010). Picture Drawing, Learning Style, and The Long-Term Retention of Second Language Vocabulary. TESL
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülay BEDİR (Sorumlu Yazar)
E-posta: gulaybedir@hotmail.com
Ülke: Turkey


Yazar: Sevgi BEKTAŞ BEDİR
E-posta: sevgibektasbedir@gmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ses371957, journal = {Scientific Educational Studies}, issn = {}, address = {Mahmut SAĞIR}, year = {}, volume = {1}, pages = {18 - 40}, doi = {}, title = {Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi}, key = {cite}, author = {BEKTAŞ BEDİR, Sevgi and BEDİR, Gülay} }
APA BEDİR, G , BEKTAŞ BEDİR, S . (). Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi. Scientific Educational Studies, 1 (1), 18-40. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ses/issue/33534/371957
MLA BEDİR, G , BEKTAŞ BEDİR, S . "Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi". Scientific Educational Studies 1 (): 18-40 <http://dergipark.gov.tr/ses/issue/33534/371957>
Chicago BEDİR, G , BEKTAŞ BEDİR, S . "Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi". Scientific Educational Studies 1 (): 18-40
RIS TY - JOUR T1 - Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi AU - Gülay BEDİR , Sevgi BEKTAŞ BEDİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 40 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi %A Gülay BEDİR , Sevgi BEKTAŞ BEDİR %T Algısal Öğrenme Stillerinin Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye ve Hatırlamaya Etkisi %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 1 %N 1 %R %U