Year 2017, Volume 1, Issue 2, Pages 12 - 25 2017-12-31

Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi
Economic and Social Administration in Turkey: The İzmir Economic Congress as an Experiment of Corporatizm

Tekin Avaner [1] , Murteza Hasanoğlu [2]

139 0

Korporatizmin geleneksel etimolojik kökeni ortaçağ Avrupa toplumunun feodal sosyo-politik örgütlenme biçimine kadar uzanmaktadır. Bir ideoloji olarak ise ilk kez, 19.yüzyıl sonlarında hem liberalizm hem de sosyalizm karşıtı öğeler içeren Katolik düşünce ile ve toplumun organik bütünlüğünü temel amaç edinmiştir. Korporatizmin yine bir ideoloji olarak en iyi bilinen uygulanışı 1920’lerde İtalyan faşizmi ile çakışarak siyasi ve toplumsal uyumu ve oydaşmayı sağlaması ile olmuştur. Toplumsal sınıflar arasındaki çelişkileri kaldırdığını savunan bu ideolojiye göre, farklı ekonomik ve toplumsal kesimler, tarımla sanayi, emekle sermaye, korporatif örgütlenme içerisinde milli bir uyuşmaya yöneleceklerdir. Türkiye’de ekonomik ve sosyal idare bağlamında korporatizm tartışmaları 1923 İzmir İktisat Kongresi ile başlamaktadır. 

The etymological roots of the corporatism goes back to the feudal organizations of the Europe in the Middle Age. As an ideology, however, it emerged with the Catholic thought in the late 19th century, containing elements contradicting to both liberalism and socialism, and primarily targeting the organic integrity of the society. One of the practice of the corporatism as an ideology coincided with the Italian fascism in the 1920s, which claimed eliminating the contradictions between the social classes, and argued that different economic and social sections such as the agriculture and industry as well as labour and the capital could be directed to a national harmony through the corporatist organization. The corporatism debates in Turkey can be traced back to the 1923 Izmir Economic Congress. 

  • Akkaya, Yüksel, Neo-korporatizm ve Türkiye’de Sendikacılık, İstanbul Üniversitesi, yayınlanmamış doktora tezi, 1996. Cizre, Ümit, Yeni Korporatizm, Batı Avrupa ve Türkiye Deneyimleri, Ankara Üniversitesi, yayınlanmamış doktora tezi, 1987. Hill, Michael, The Policy Process in the Modern State, Prentice-Hall Harvester Wheatsheaf, 1997. Makal, Ahmet, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920 (Türkiye Çalışma İlişkileri Tarihi), İmge Kitabevi, 1.Baskı, Mayıs 1997. Makal, Ahmet, “Türkiye’de Tek Parti Dönemi ve Korporatizm Tartışmaları”, Toplum ve Bilim, 93, Yaz 2002, s.173-199. Makal, Ahmet, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946, İmge Kitabevi, 1.Baskı, Aralık 1999. Ökçün, A. Gündüz, Türkiye İktisat Kongresi 1923-İzmir, SPK, Ankara, 1997. Timur, Taner, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi, 3.Baskı, 1994. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayını, 1996.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Tekin Avaner (Primary Author)
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Murteza Hasanoğlu
Institution: Azerbaycan Devlet İdarecilik Okulu
Country: Azerbaijan


Bibtex @research article { sifpusbd413312, journal = {Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, address = {Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {12 - 25}, doi = {}, title = {Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi}, key = {cite}, author = {Avaner, Tekin and Hasanoğlu, Murteza} }
APA Avaner, T , Hasanoğlu, M . (2017). Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi. Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 12-25. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sifpusbd/issue/36464/413312
MLA Avaner, T , Hasanoğlu, M . "Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi". Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 12-25 <http://dergipark.gov.tr/sifpusbd/issue/36464/413312>
Chicago Avaner, T , Hasanoğlu, M . "Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi". Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 12-25
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi AU - Tekin Avaner , Murteza Hasanoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 25 VL - 1 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Söke Faculty of Business Administration Priene International Social Sciences Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi %A Tekin Avaner , Murteza Hasanoğlu %T Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi %D 2017 %J Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P - %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Avaner, Tekin , Hasanoğlu, Murteza . "Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal İdare: Bir Korporatizm Denemesi Olarak İzmir İktisat Kongresi". Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 2 (December 2018): 12-25.