Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-385X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |

                                       SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ    

     Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal nitelikte akademik bir dergidir  

    Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz – 15 Kasım

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-385X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi

11.670

25.970

                                       SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ    

     Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal nitelikte akademik bir dergidir  

    Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz – 15 Kasım

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. KUR’ÂN’I NESH BAĞLAMINDA SÜNNET’İN YETKİSİ
  Sayfalar 11 - 30
  Abdullah ÜNALAN
 2. SANATSAL EYLEMDE GERÇEKLİK ALGISI VE NEOKLASİSİZM SONRASI KÜSKÜN DUYGU
  Sayfalar 31 - 65
  Vedat Tezcan
 3. MEFÂTİHU’L-ĞAYB EKSENİNDE İNSANIN YARATILIŞ SÜRECİ
  Sayfalar 67 - 88
  Seyithan Can
 4. MÜRCİE VE EHL-İ HADİS ARASINDA YAŞANAN POLEMİKLERİN CERH VE TA’DÎL İLMİNE DÖNEMİN TE’LÎFÂTINA VE SOSYAL/BEŞERÎ İLİŞKİLERE YANSIMASI (HİCRÎ III. ASIR)
  Sayfalar 89 - 108
  Uğur ERMAN
 5. SOSYAL YÖNLERİ BAKIMINDAN MÜDERRİS ÂLİMLER: SEYDA MOLLA MUHAMMED AGİTOĞLU (ö. 2007) ÖRNEĞİ
  Sayfalar 109 - 124
  Nurullah AGİTOĞLU
 6. ŞÂFİ’Î MEZHEBİNİN TEŞEKKÜL EVRELERİ
  Sayfalar 125 - 154
  İbrahim SİZGEN
 7. قَوَاعِدُ الاسْتِدْلالِ الصَّرْفِيَّةُ لَدَى العَلَّامَةِ ابْنِ الفَخَّارِ فِي شَرْحِهِ عَلَى جُمَلِ الزَّجَّاجِيّ، جَمْعًا، وَدِرَاسَةً، وَتَطْبِيقًا
  Sayfalar 155 - 172
  HÜSEYİN YUSUF
 8. (بقية اﺷﻌﺎر ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ (دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ
  Sayfalar 173 - 194
  Hafel ALYOUNES
 9. اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  Sayfalar 195 - 228
  Atia ADLAN
 10. YAZI DEVLETİ -MÜSLÜMAN BİR TOPLUMDA METİNSEL TAHAKKÜM VE TARİH
  Sayfalar 229 - 234
  M.Mustafa SANCAR
 11. Tasavvuf: İslam'ın Kalbi
  Sayfalar 235 - 239
  Edibe Şifa Apaydın