Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4901 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |

Dergimiz EBSCO Host: Academic Search Ultimate veritabanında tam metin olarak,
Ayrıca TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veritabanı, ASOS, İSAM ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.  

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup yılda üç sayı olarak yayımlanır.

Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları yayıncı kuruluşa ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama aktarılamaz.  

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz makale ve çalışmalarınızı suifdergi@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırmanızı rica ederiz.

NOT: 2018 Aralık sayısı için yeni makale kabulü yapılmamaktadır. 2019'da dergimiz İSNAD atıf sistemine geçeceğinden, 2019 Nisan sayısı için makale göndermek isteyen yazarlarımızın makalelerini İSNAD atıf sistemine uygun biçimde hazırlamaları gerekmektedir. İSNAD atıf sistemi için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.isnadsistemi.org/ 

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-4901 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |
Kapak Resmi

35.997

64.257

Dergimiz EBSCO Host: Academic Search Ultimate veritabanında tam metin olarak,
Ayrıca TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veritabanı, ASOS, İSAM ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.  

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup yılda üç sayı olarak yayımlanır.

Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları yayıncı kuruluşa ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama aktarılamaz.  

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz makale ve çalışmalarınızı suifdergi@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırmanızı rica ederiz.

NOT: 2018 Aralık sayısı için yeni makale kabulü yapılmamaktadır. 2019'da dergimiz İSNAD atıf sistemine geçeceğinden, 2019 Nisan sayısı için makale göndermek isteyen yazarlarımızın makalelerini İSNAD atıf sistemine uygun biçimde hazırlamaları gerekmektedir. İSNAD atıf sistemi için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.isnadsistemi.org/ 

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (Ağustos 2018) Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 20 - Ağu 2018
 1. Mâlikî Usûlcülere Göre Mütevâtir ve Âhâd Haberin Epistemolojik Değeri -Karâfî Örneği-
  Sayfalar 247 - 267
  Nurullah AGİTOĞLU
 2. İbnü’l-Vezîr el-Yemânî (ö. 840/1436) ve Hadisçiliği
  Sayfalar 269 - 294
  Ahmet ÖZDEMİR
 3. İbn Sina’da Üç Temel Kategori: Nicelik, Nitelik ve Görelilik
  Sayfalar 295 - 310
  Harun TAKCI
 4. Kutsaldan Sekülere Değişen Beden Algısı
  Sayfalar 311 - 325
  Talip Demir
 5. Dinî Sembolizm Üzerine
  Sayfalar 327 - 351
  Hayreddin KIZIL
 6. İmâm Müslim’in İlmî Kişiliği ve Yayınlanan Üç Eseri Çerçevesinde Ricâl İlmindeki Yeri
  Sayfalar 353 - 369
  Mustafa TAŞ
 7. Kur’ân Ekseninde Nisyânın Nedenleri ve Yıkıcı Sonuçları
  Sayfalar 371 - 387
  İskender ŞAHİN
 8. Ahmed b. Hanbel’den Rivâyet Edilen Sahîhayn Hadislerinin Müsned’deki Rivâyetlerle Mukâyesesi
  Sayfalar 389 - 406
  Üzeyir DURMUŞ
 9. Meyafarkin Âlimlerinden İbn Esed el-Farikî ve “el-İfsâh fî Şerhi Ebyâti Muşkileti’l-İ‘rab” Adlı Eseri
  Sayfalar 407 - 420
  Ahmet TEKİN
 10. Anadolu’nun İlim ve Tasavvuf Hayatında Öne Çıkan Berzencî Ulemâsı
  Sayfalar 421 - 430
  Abdulcebbar KAVAK
 11. Kur'an-ı Kerim'de Kıllet ve Kesret Kavramları
  Sayfalar 431 - 454
  Naim DÖNER, Abdul Khalek Alabdul KARİM
 12. Farklı Yaş Gruplarında Dua ve Din Eğitimi
  Sayfalar 455 - 480
  Mahmut DÜNDAR
 13. Necip Fazıl Kısakürek’in Felsefe Anlayışı
  Sayfalar 481 - 491
  Yasin ULUTAŞ
 14. Nasîhatü’l-Mülûk
  Sayfalar 493 - 511
  Sa'dî Şîrâzî, Abdulaziz HATİP
 15. Nebevî Sünneti Anlamada Kurallar
  Sayfalar 513 - 522
  İyâz b. Nâmî es-Sülemî, Mustafa TAŞ
 16. Temel Fıkıh Bilgileri
  Sayfalar 523 - 525
  Kübra ALTUNTAŞ
 17. İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslam Felsefesi
  Sayfalar 526 - 529
  Sümeyye BAYIR TAŞDEMİR