Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |

Dergimiz EBSCO-Host: Academic Search Ultimate veritabanı ile ASOS, İSAM ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, Sosyal ve Beşeri Bilimlere dair alanların yanı sıra İlahiyat, Eğitim, Dini İlimler, Felsefe, Tarih, Edebiyat gibi birçok sosyal alanla ilgili bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup 2019 yılından itibaren yalnızca elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları yayıncı kuruluşa ait olup izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama aktarılamaz.Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz makale ve çalışmalarınızı ana sayfada yer alan "Makale gönder" linki üzerinden bize ulaştırmanızı rica ederiz. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD-Metin altı dipnotlu atıf sistemi benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org/). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Dergimize makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-15 Ekim arası olacak, bunun dışındaki tarihler makale kabulüne kapalı olacaktır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |
Kapak Resmi

38.208

76.901

Dergimiz EBSCO-Host: Academic Search Ultimate veritabanı ile ASOS, İSAM ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, Sosyal ve Beşeri Bilimlere dair alanların yanı sıra İlahiyat, Eğitim, Dini İlimler, Felsefe, Tarih, Edebiyat gibi birçok sosyal alanla ilgili bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup 2019 yılından itibaren yalnızca elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları yayıncı kuruluşa ait olup izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama aktarılamaz.Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz makale ve çalışmalarınızı ana sayfada yer alan "Makale gönder" linki üzerinden bize ulaştırmanızı rica ederiz. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD-Metin altı dipnotlu atıf sistemi benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org/). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Dergimize makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-15 Ekim arası olacak, bunun dışındaki tarihler makale kabulüne kapalı olacaktır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 21 - Ara 2018
 1. Umerâ-Ulemâ İlişkileri Bağlamında Kamu Hukukunda Çok Mezheplilik Problemi
  Sayfalar 543 - 561
  Abdulbasıt SALTEKİN
 2. Kur’ânî Dualarda Model İnsanın Nitelikleri
  Sayfalar 563 - 584
  Mehmet Nurullah AKTAŞ
 3. Hamevî’ye Ait Eleştirel Bir Çalışma Örneği: Risâle f’n-Nahv
  Sayfalar 585 - 606
  Ahmet GEMİ
 4. Muhammed Emin Er el-Mîrânî’nin (ö. 2013) Fehmü’l-Fıkh fî Usûli’l-Fıkh Risâlesi Çerçevesinde Hadis Usulü ile İlgili Konulara Yaklaşımı
  Sayfalar 607 - 620
  Recep ASLAN
 5. İmâm Şâfiî’ye Göre Fıkıh İlmi Açısından Hadisin İsnâdının Sahih Olması Yeterli midir?
  Sayfalar 621 - 644
  MANSUR KOÇİNKAĞ
 6. Klasik Dönem Arap Kaynaklarında Nuh Tufanı’nın Ra’sü’l-Ayn’de Gerçekleştiğine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 645 - 659
  Abdülbaki BOZKURT
 7. İbn Abdilberr el-Endelüsî'nin Tenkidinde Muhalefet Sebebiyle Münker Hadis -Çözümlemeli Çalışma-
  Sayfalar 661 - 685
  M. Kamel KARABELLİ
 8. Teizm-Ateizm Gerilimi: Postmodern Durumlar ve Problemler
  Sayfalar 687 - 708
  Hamdullah ERCİK
 9. İbn Hacer’in Zayıf Hadis ve Çeşitleri Hakkında Özgün Yaklaşımı
  Sayfalar 709 - 727
  Tahsin KAZAN
 10. Esîrüddin Ebherî’nin Eskatolojiye Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 729 - 751
  Zeynelabidin HÜSEYNİ
 11. Usûlcülerde Hikmetle Ta‘lîl
  Sayfalar 753 - 775
  İbrahim ÖZDEMİR
 12. Kur’an’ın Bilimsel ve Teşrî’î İ’cazı
  Sayfalar 777 - 787
  Abdulaziz HATİP
 13. İslâm Tarihinin İlk Mehdisi: İbnü’l-Hanefyye
  Sayfalar 789 - 791
  Kasım ERTAŞ
 14. İbni Sina ve Aristotelesçi Sol
  Sayfalar 792 - 798
  ÖZLEM KARA