Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4901 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |

Dergimiz EBSCO Host: Academic Search Ultimate veritabanında tam metin olarak,
Ayrıca TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veritabanı, ASOS, İSAM ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.  

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup yılda üç sayı olarak yayımlanır.

Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları yayıncı kuruluşa ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama aktarılamaz.  

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz makale ve çalışmalarınızı suifdergi@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırmanızı rica ederiz.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-4901 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |
Kapak Resmi

24.915

39.500

Dergimiz EBSCO Host: Academic Search Ultimate veritabanında tam metin olarak,
Ayrıca TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veritabanı, ASOS, İSAM ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.  

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup yılda üç sayı olarak yayımlanır.

Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları yayıncı kuruluşa ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama aktarılamaz.  

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz makale ve çalışmalarınızı suifdergi@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırmanızı rica ederiz.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (2017/3) Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 18 - Ara 2017
 1. Hicri VIII. Asır Hanefî Usûlcülerinin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı: Sadrüşşerîa Örneği
  Sayfalar 9 - 22
  Yrd.Doç.Dr. Nurullah AGİTOĞLU
 2. Ashâbu’l-Uhdûd Kıssası Bağlamında Ehl-i Küfrün Psikolojik Vasıfları
  Sayfalar 23 - 40
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nurullah AKTAŞ
 3. Envâru’t-Tenzîl’de Kelâm Uygulamaları ve Farklı İtikâdî Görüşlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 41 - 59
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet BAĞIŞ
 4. Hanef Mezhebi Fıkıh Usûlü Eserlerinde Hadis/Sünnet Anlayışı -Alâeddin es-Semerkandî (ö. 538/1144)’nin Mîzânü’l-Usûl fî Netâici’l- ‘Ukûl Adlı Eseri Bağlamında-
  Sayfalar 61 - 75
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sait UZUNDAĞ
 5. Arap Kültürünün Kaynakları
  Sayfalar 77 - 111
  Okutman Ahmad Said al-Hussein
 6. Sünnî ve Şiî Tefsirlerde Nisâ: 4/24. Ayetin Yorumu Bağlamında Mut’a Nikahı
  Sayfalar 113 - 137
  Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman ENSARİ
 7. Endülüs’lü İbn Zeydûn’un Şiirlerinde Dönemin Sosyal Hayatı
  Sayfalar 139 - 150
  Dr. Halil AKÇAY
 8. Ebû’l-Hasan et-Tihâmî ve Ünlü Mersiyesi
  Sayfalar 151 - 166
  Doç.Dr. Yahya SUZAN
 9. Kur’ân’da Te’kid Üslupları ve Çeşitleri
  Sayfalar 167 - 183
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALTIN
 10. Tarih Boyunca Ezana Yapılan İlaveler
  Sayfalar 187 - 206
  Prof.Dr. Hidayet AYDAR
 11. İslâm Hukukunda Hibe Yoluyla Varisleri Mirastan Mahrum Etmeye Yönelik Tasarrufların Sınırlandırılması
  Sayfalar 211 - 232
  Doç.Dr. İbrahim YILMAZ
 12. Ortaçağ İslâm Dünyasında Süryani Tarih Yazıcılığı
  Sayfalar 233 - 252
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yasin TOMAKİN
 13. Din ve Anlam Problemi
  Sayfalar 255 - 258
  Talcott PARSONS, Prof.Dr. M. Ali KİRMAN
 14. Buhârî’nin Ricâli
  Sayfalar 259 - 261
  Yrd.Doç.Dr. Mustafa TAŞ, Muhammed İzzuddîn SELÂM
 15. Arapça Qëltu Lehçesi Siirt Arapçası (‘Arabî l-Welêyé)
  Sayfalar 265 - 267
  Dr. Emin CENGİZ, M. Şefk GÖRGİN